16 Başlıkta Esnaf Kefalet Kredisi Nasıl Alınır Hakkında Her Şey

Önceki yıllarda olduğu gibi esnaf kefalet kredisi 2019 yılı içerisinde de verilmeye devam edecek. Bu bağlamda esnaf kefalet kredisi almak isteyenler esnaf kefalet kredisi faiz oranları, esnaf kefalet kredisi yeni başvuru şartları ve esnaf kefalet kredi limiti, esnaf kefalet kredisi başvurusu için gerekli belgeler gibi sıralayabileceğimiz bir çok konuyu merak etmektedir. Çünkü esnaf kefalet kredisi alma şartları her yıl güncellenmekte ve kredi için istenen belgeler değişiklik gösterebilmektedir.

Bu yazımızda esnaf kefalet kredisi hakkında merak edilen konulara cevap vereceğiz.

Esnaf Kefalet Kredisi Nedir?

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK), kooperatife üye olan esnaf ve sanatkarların finansal ihtiyaçlarına çözüm bulmak amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda ESKKK, kooperatife üye olanlara kimi zaman doğrudan kredi vermek kimi zaman da banka teminat mektubu alma aşamasında kefil olmak gibi finansal amaçlarla üyelerine yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla esnaf kefalet kredisi, ESKKK tarafından kooperatife ortak olanlara sunulan düşük faizli ya da faizsiz kredi türü şeklinde tanımlayabiliriz. 

Esnaf Kefalet Kredisini Kimler Alabilir?

Esnaf kefalet kredisi, esnaf ve sanatkarları desteklemek, ticari alanda ortaya çıkan ihtiyaçlarını gidermek amacıyla verilmektedir. Bu amaca uygun olarak esnaf kefalet kredisini aşağıda sıraladığımız nitelikleri taşıyan esnaf ve sanatkarlar alabilir:

 • Esnaf veya sanatkar olarak iş yapıyor olmak
 • Esnaf ve sanatkar siciline kaydolmak
 •  İş yeri ya da ikamet yerinin Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifinin çalışma bölgesi içinde bulunmak
 • Aynı anda birden fazla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üyesi (ortağı) olmamak.

Yukarıda sıraladığımız koşulları taşıyan tüm esnaf ve sanatkarlar işlerinde kullanmak üzere esnaf ve kefalet kredisi başvurusu yapabileceği gibi teminat mektubu veya kefillik işlemi için de ESKKK’ya başvuru yapabilir.

Esnaf Kefalet Kredisi Nereden Alınır?

Esnaf kefalet kredisi, ESKKK tarafından onaylanan bir kredi olmakla birlikte bu kredi, Halkbankası aracılığıyla düşük faiz oranı ile sunulmaktadır. Burada ESKKK, kredi talep eden kişi hakkında değerlendirme yapmakta ve kredi alma şartlarını incelemektedir. Eğer kredi alma şartlarında bir olumsuzluk yoksa krediye onay vermektedir. 

Esnaf kefalet kredisini diğer ticari kredilerden ayıran en önemli özellik, bu kredinin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından sağlanmasıdır.

Esnaf Kefalet Kredisi Faiz Oranları Kaçtır?

Esnaf kefalet kredisi faiz oranları 2019 yılı için alınacak kredinin vadesinin bir yıldan uzun ve bir yıldan kısa süreli olmasına göre değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda esnaf kefalet kredisi faiz oranlarını yıllık ve aylık olarak şu şekilde gösterebiliriz:

Kredinin Vadesi Faiz Oranı (Yıllık) Faiz Oranı (Aylık)
1 yıldan kısa süreli % 4 %0,33
1 yıldan fazla süreli % 5 %0,41

 En Fazla Kaç Ay Vadeli Kredi İçin Esnaf Kefalet Kredisi Başvurusu Yapılabilir?

Esnaf kefalet kredisi en fazla 60 ay vadeli verilen kredilerdir. Bu anlamda esnaf kefalet kredisi almak isteyen kişi maksimum 5 yıl geri ödemeli olarak bu krediyi çekebilir. Alınan kredi ister aylık taksitlerle isterse 3 aylık taksitler şeklinde isterse 6 aylık dönemler halinde ödenebilmektedir. Buradaki ödeme şekli krediyi alan kişinin ödeme gücü ve risk raporuna göre belirlenmektedir. 

En Fazla Ne Kadar Esnaf Kefalet Kredisi Alabilirim?

Esnaf kefalet kredisi 2019 yılı için kredi limitleri yükseltilmiş olarak sunulmaktadır. Ancak şahıs başvuruları ve şirket başvuruları için uygulanan kredi limitleri farklılık göstermektedir. Bu anlamda şahıs olarak esnaf kefalet kredisi başvurusu yapacak olanlar en fazla 200 bin TL kredi alabilmektedir. Buna karşın şirket olarak kredi başvurusu yapanlar için bu kredi limiti 500 bin TL’ye kadar yükselebilmektedir. 

Esnaf kefalet kredisi alırken yüksek limitten kredi alabilmek için işletme gelirinizin yüksek olması ve işletmenizin ticari riskinin bulunmaması gerekmektedir.

Esnaf Kefalet Kredisi Limiti ve Kredi Türleri?

Bir önceki başlıkta esnaf kefalet kredisi alabilecek kişinin en fazla ne kadar kredi çekebileceği konusuna değindik. Bu genel değerlendirme yanında esnaf kefalet kredisi çeşitlerine göre farklı limitlerde ve vadelerde sunulmaktadır. Bu bağlamda tüm kredi limitleri ve vade seçeneklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Esnaf Kefalet Kredisi Kredi Limiti Vade (Ay)
İşletme Kredisi 200.000 TL 12-60
Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi 200.000 TL 12-24
Tesis Kredisi 150.000 TL 24-60
İstihdamı Destekleme Kredisi 150.000 TL İlk yılı geri ödemesiz 36 ay vade.
Kooperatif İhracat Kredisi 150.000 TL İlk yılı geri ödemesiz 48 ay vade.
Kooperatif Tesis Kredisi 150.000 TL İlk yılı geri ödemesiz 48 ay vade.
İskonto Kredisi 150.000 TL 1-9
Taşıt Edinme Kredisi (Şoför Esnaf İçin) 150.000 TL 24-60
Taşıt Onarım İşletme Kredisi (Şoför Esnaf İçin) 150.000 TL 12-48
Taşıt Onarım İskonto Kredisi (Şoför Esnaf İçin) 150.000 TL 1-9
Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi 150.000 TL 36

Tabloda göstermiş olduğumuz esnaf kefalet kredisi türlerine göre alınabilecek kredi en fazla 200.000 TL görünmektedir. Ancak ESKKK’nın istediği ek teminat ve belgelerler başvuru yapıldığında tahsis edilecek kredinin 500.000 TL’ye kadar çıkabildiğiniz önemle vurgulayalım. 

Esnaf Kefalet Kredisi Başvurusu Şartları Nelerdir?

ESKKK’dan esnaf kefalet kredisi alabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartları yerine getirmediğiniz müddetçe esnaf kefalet kredisi almanız mümkün değildir. Esnaf kefalet kredisi almak için gerekli şartlar şöyledir:

 • Esnaf veya sanatkar olarak çalışıyor olmalısınız.
 • İş faaliyetiniz hangi iş koluna ait ise o işe ait odaya kayıt olmalısınız.
 • ESKKK’ya üye olmalısınız.
 • İş adresiniz ya da ikametgahınız kredi almak istediğiniz kooperatif bölgesinde olmalıdır.
 • Esnaf kefalet kredisi başvurusu için istenilen belgeleri temin etmelisiniz.
 • ESKKK’nın yapacağı inceleme üzerine kredi geri ödeme konusunda işletmenizin ticari riskinin bulunmaması gerekmektedir.
 • İşletmenin mevcut geliri, alınan krediyi hesaplanacak faizi ile geri ödeyebilecek miktarda olmalıdır.

Esnaf Kefalet Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi başvurusu için ESKKK’ya sunmanız belgeler şunlardır:

 • Vergi levhası aslı ve fotokopisi
 • Esnaf sicil belgesi aslı ve fotokopisi
 • ESKKK’ya kayıtlı (ortak) olduğunuza dair Ortaklık Beyannamesi (Bu belge kooperatiften alınacak)
 • Bağlı olan odadan Oda Faaliyet belgesi 
 • İkametgah belgesi
 • Krediyi alacak kişinin kimlik fotokopisi ve aslı
 • 4 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf
 • Muhasebecinizden alınacak imzalı ve kaşeli Son Dönem Hesap Özeti
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak Bağ-Kur belgesi ve borç durumunu gösteren belge
 • Şoför esnaf olanlar için ticari araç ruhsatı aslı ve fotokopisi

Krediye kefil istenmesi durumunda kefil olacak kişinin sunması gereken belgeler ise şu şekildedir:

 • Esnaf kefil için vergi levhası aslı ve fotokopisi; Memur kefil için maaş bordrosu.
 • Kefile ait ikametgah belgesi

Esnaf Kefalet Kredisi Başvuru ve Kredi Onay Aşamaları Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisine başvuru yapılması ile birlikte hemen kredi tahsisi yapılmamaktadır. ESKKK, kredi talep eden kişi hakkında ayrıca bir inceleme yapmaktadır. Bu inceleme özellikle kredinin geri ödenmesi konusunda bir sorun olup olmayacağı ile ilgilidir. Bu bağlamda esnaf kefalet kredisi başvuru ve onay aşamalarının şu şekilde gerçekleştiğini söyleyebiliriz:

 • Kredi alma talebini içeren bir dilekçe ve ekinde istenen belgelerle kredi başvurusu yapılır.
 • Kredi talebinde bulunan kişinin finansal durumu ESKKK yönetim kurulu tarafından araştırılır. Bu bağlamda kooperatif, kredi talebi ile ilgili başvurucunun ekonomik ve mali durumunu araştırır. Bu konuda istihbarat raporu düzenler. Bu raporda başvuran kişinin alabileceği kredi miktarı ile kefalet miktarını belirler. Eğer kişinin mali durumu olumsuz ise kredi talebinin reddi hususu rapora yazılır.
 • ESKKK yönetim kurulu kredinin tahsisi hakkında olumlu ya da olumsuz olarak bir karar verir ve bu karar 15 gün içinde başvuran kişiye bildirilir.
 • Eğer kredi talebi olumlu ve başvuran kişi ESKKK tarafından verilebilecek kredi teklifini kabul etmesi halinde bu durum Halk Bankası’na iletilir.
 • Halk Bankası kendisine iletilen kredi teklifini inceler ve ayrıca Banka tarafından kredi almak isteyen kişi hakkında tekrar mali duruma ilişkin araştırma yapılır.
 • Bankanın yapacağı araştırmanın olumlu neticelenmesi halinde kredi tahsisi yapılacaktır.

Esnaf Kefalet Kredi  Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Esnaf kefalet kredisi başvuru aşamalarını bir önceki başlıkta açıkladık. Bu aşamalar dikkate alındığında esnaf kefalet kredi başvurusu için gerekli evrakların teslim edilmesi ve inceleme süreçleri ile genellikle 15-20 gün içinde kredi işlemleri tamamlanmaktadır.

Esnaf Kefalet Kredisi Masrafları Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi için toplamda kredi bedelinin %4,5’i kadar kesinti olmaktadır. Bu bağlamda istenen masrafları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kredi risk fonu için %1’lik kesinti yapılmaktadır.
 •  %1,5’lik dilim masraf karşılığı kesintisidir.
 • Daha sonra kredi alana iade edilmekle birlikte %1,5’lik dilim bloke sermayesi için alınmaktadır.
 • Üst kuruluş katılım payı masrafı olarak %0,5’lik kesinti yapılmaktadır. 

Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Esnaf kefalet kredisi hesaplama, kredi vadesine göre yapılmaktadır. Bu anlamda 1-12 ay vade ile alınan kredilerde uygulanan faiz oranı yıllık %4; 12-60 ay vade ile alınan kredilerde faiz oranı %5 olarak uygulanmaktadır. Bu bilgi ışığında örneğin 100.000 TL kredi alan bir esnaf bu krediyi 12 ay vade ile ödeyecekse, alınan krediye uygulanacak faiz oranı %4 olacağı için krediye 4000 TL faiz işleyecek ve toplamda 104.000 TL kredi borcu ödenmiş olacaktır. Bu da aylık 866 TL’ye denk gelmektedir.

Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama Tablosu ve Ödeme Planı 

Esnaf kefalet kredisi almak isteyenlerin merak ettiği konuların başında aldığım “krediyi ne kadar geri öderim”, “aldığım krediye ne kadar faiz gelir”, “kredinin yıllık taksitleri ne kadar olur” gibi sorular gelmektedir.

Aşağıdaki tabloda kredinin vadesi ve miktarına göre örnek olarak esnaf kefalet kredisi hesaplama örneklerine yer verdik. Bu tabloya bakarak almak istediğiniz kredinin maliyetini ve aylık ödemelerini görebilirsiniz.

Bankaların ticari işletmelere sunduğu kefilsiz spot kredi hakkında bilgi edinmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

En Fazla Ne Kadar Esnaf Kefalet Kredisi Alabilirim?

Esnaf kefalet kredisinin üst limitinin 200.000 TL olduğunu ve ek teminat ve belgelerle bu limitin 500.000 TL’ye kadar yükselebileceğiniz ifade ettik. Ancak burada belirtilen kredi miktarları üst limit olup bu miktarın tamamı herkese verilmemektedir. Bir esnaf ve sanatkarın alabileceği en yüksek kredi miktarı şu kriterler dikkate alınarak belirlenmektedir:

 • İşletmenin finansal durumu
 • İşletmenin geliri
 • İşletmenin vergi borcu
 • Kredi alacak kişinin kredi notu ve kredi sicili
 • Kredi alacak kişinin önceki borçlarını ödeme alışkanlığı ve hakkında icra takibi olup olmadığı
 • İşletmenin ve kredi alacak kişinin mevcut borç miktarı.

Bu hususlar dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılarak kişinin ödeyebileceği kredi miktarı belirlenmekte ve belirlenen bu miktarda kredinin tahsis edilebileceği ilgiliye bildirilmektedir.

Esnaf Kredisi Veren Diğer Bankalar Hangileridir?

ESKKK, esnaf ve sanatkara destek olmak amacıyla uygun koşullarda kredi imkanı sunmaktadır. Ancak ESKKK dışında KOBİ kredileri adı altında esnaf kredisi sunan bankalar da bulunmaktadır. Ancak hemen belirtelim ki bankaların verdiği kredilerin faiz oranları ESKKK’nın kredilerine göre yüksek olabilmektedir. Yine kredi şartları ESKKK’ya göre daha sıkı tutulmaktadır.

Esnaf kredisi veren bankaların bazıları şu şekildedir:

 • Ziraat Bankası Esnaf Kredisi
 • Finansbank Esnaf Kredisi
 • TEB Esnaf Kredisi

Ticari işletmeler için sunulan kefilsiz rotatif kredi hakkında bilgi edinmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

“Görüş, öneri, talep ve sorularınızı aşağıdaki yorum bölümüne yazın. Uzmanlarımız en kısa süre içinde cevaplasın.”

İlginizi Çekebilir: Ticari kredi veren bankalar ve kredi şartları hakkında bilgi edinmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster