Asgari Ücretle Çalışana En Fazla Ne Kadar Kredi Verilir?

Asgari Ücretle Çalışana En Fazla Ne Kadar Kredi Verilir: Ülkemizde çalışan 26 milyon nüfusun yaklaşık 12 milyonunu asgari ücretliler oluşturmaktadır. Asgari ücretle çalışan insanların sayısının büyük oluşu nedeniyle bankalar için asgari ücretliler önemli bir müşteri kitlesidir. Bu nedenle bankalar asgari ücretlileri de düşünerek kredi kampanyaları düzenlemektedir. Ancak kredi kampanyaları düzenlenirken bir asgari ücretlinin en fazla ne kadar kredi alabileceği konusu açıkça belirtilmez. Bu durumda asgari ücretle çalışan bir kimse ne kadar konut kredisi çekebileceğini ya da ne kadar ihtiyaç kredisi alabileceğini merak etmektedir.

Bu yazımızda asgari ücretle çalışan bir kişinin bankadan ne kadar kredi çekebileceği konusuna değineceğiz.

Asgari Ücretli Kredi Alabilir Mi?

Kredi, faizi ile birlikte geri ödenmek koşuluyla bankanın verdiği borçtur. O halde banka için burada önemli olan iki kriter vardır. Bu kriterlerden birincisi, verilen kredinin faiziyle birlikte geri ödenebilmesidir. İkinci kriter ise borçlunun kredi notunun yüksek olmasıdır. Bu iki kriterin sağlanması halinde bankanın kredi verebilecektir. Dolayısıyla bankalar kredi notu düşük olmamak kaydıyla ödeme gücü yerinde olan herkese kredi verebilir. Buradan anlaşılacağı üzere asgari ücretle çalışan bir kimse, gelir durumu ve kredi notu dikkate alınarak şayet bu kriterlerde olumsuz bir durum söz konusu değilse, rahatlıkla kredi alabilecektir.

Kredi Verilirken Bankalar Nelere Dikkat Etmektedir?

Bankalar kredi verirken kredi taksitlerinin geri ödenmesi konusunda müşterinin sorun yaratıp yaratmayacağına bakmaktadır. Yani müşterinin mevcut gelir durumu ile aylık ödeyebileceği kredi taksitleri birlikte değerlendirilmekte ve müşterinin bu kredi taksitini ödeyip ödeyemeyeceği dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda bankalar müşterinin geçim için ayırması gereken para ile birikime ayıracağı parayı ülke gerçeklerini dikkate alarak değerlendirmekte ve buna göre çekilebilecek kredi miktarını ortaya çıkarmaktadır. Kişinin belgelenen geliri üzerinden kira, eğitim, barınma, gıda, giyim gibi masraflar çıktıktan sonra kalan miktarın kredi taksitlerine ayrılabileceği düşünülmektedir. Bu bakımdan bankalar bir müşterinin aylık gelirinin en fazla % 40-60’ını krediye ayırabileceğini varsaymaktadır.

Burada bir soru da maaşın kaç katına kadar kredi alınabilir? Benzer şekilde asgari ücretli maaşının kaç katına kadar kredi alabilir? Asgari ücretliler için konuyu bir alt başlıkta açıklayacağız. Ancak hemen şunu söyleyelim bir kimse maaşının 20 katına kadar kredi kullanabilmektedir.

Asgari Ücretli En Fazla Ne Kadar Kredi Çekebilir?

Yukarıda açıkladığımız üzere bir kimse gelirinin en az % 40’ını en fazla % 60’ını kredi taksitlerine ayırabilmektedir. Bu açıdan asgari ücretliler için de aynı kriter uygulanmaktadır. Bankalar asgari ücretle çalışanların günlük ihtiyaçları çıktıktan sonra kalan paranın birikime ayrılabileceğini düşünmekte ve bu miktarın kredi taksiti olabileceğini varsaymaktadır. Dolayısıyla bankalar bir asgari ücretlinin en fazla maaşının % 60’ına kadar kredi alabilmesinin uygun olabileceğini değerlendirmektedir. Ayrıca bankalar kişilerin maaşlarının 20 katına kadar kredi imkanı sunmaktadır. Bu bilgiler ışığında örneğin bir asgari ücretli 2018 yılı asgari ücretin 1603 TL olduğunu düşünürsek bu maaşın en fazla % 60’ına kadar yani 960 TL taksitle kredi alabilir demektir. Asgari ücretlinin maaşının 20 katına kadar kredi alabileceği düşünüldüğünde bir asgari ücretli en fazla 32.000-35.000 TL aralığında kredi alabilecektir.

Elbette bankalar, faiz oranı ve vade konusunda müşterilerine yardımcı olmaktadır. Özellikle faiz oranlarının düşük olduğu dönemlerde daha uzun vadede alınan kredilerde miktarın yükseldiğini söyleyebiliriz. Bunun için bankaların kampanyalarını takip etmenizi tavsiye ederiz.

Kredi Notu Yüksek Olan Asgari Ücretli Daha Fazla Kredi Alabilir

Bankalar kredi verirken kişinin ödeme gücü yanında öndeki ödeme alışkanlıklarına yani kredi notuna da bakar. Bu nedenle kredi alabilecek düzeyde ama yine de kredi notu diğerlerine nispeten düşük olanlara daha az kredi verirken kredi notu yüksek olanlara daha fazla kredi vermektedir. Bu durum asgari ücretliler için de geçerlidir. Asgari ücretli olup da kredi notu yüksek olanlar, kredi notu düşük olanlara nazaran daha fazla kredi alabilmektedir.

Teminat Gösteren Asgari Ücretli Daha Fazla Kredi Çekebilir 

Bankalar verdikleri krediyi faiziyle birlikte almak istemektedir. Böylelikle kredi üzerinden kazanç sağlamış olacaktır. Dolayısıyla verdiği kredinin tahsilatı ne kadar kolaysa kredinin miktarı da o kadar artacak demektir. Bu bakımdan kredi çekerken bir taşınmazını ipotek gösterebilen ya da aracını rehin verebilen yahut kefil bulabilen bir kimse daha fazla kredi alabilecektir.

Bankaya gösterilen teminatın yani ipotek veya rehin gösterilecek malın alınacak krediyi karşılayabilecek değerde olması gerekiyor. Benzer şekilde kefilin de kredi notunun yüksek olması ve ödeme gücünün bulunması şarttır. Bu şekilde teminat gösterilmesi halinde rahatlıkla yüksek miktarda kredi alınabilecektir.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster

Bir cevap yazın