Asgari Ücretle Çalışıyorum. Kredi Alabilir Miyim?

Asgari Ücretle Çalışıyorum. Kredi Alabilir Miyim: Bu soruyu asgari ücretle çalışanlar sıklıkla dile getirmektedir. Türkiye’de verilen asgari ücretin miktarı ve geçim koşulları bir arada değerlendirildiğinde, asgari ücretle çalışan birinin bankadan kredi çekmek istediğinde bankaların buna nasıl yaklaştığı konusu asgari ücretle çalışanların merak ettiği bir konudur. Bu sebeple konunun girişindeki soruyu dile getirmeleri de sürpriz değil.

Bu yazımızda asgari ücretle çalışanın ne kadar kredi alabileceği, asgari ücretlinin konut ya da araç kredisi alıp alamayacağı, asgari ücretliye en uygun koşulda kredi veren bankaların hangileri olduğu, asgari ücretlinin kredi kartı limiti miktarının ne olduğu konuları dahil olmak üzere asgari ücretlinin kredi ile ilgili merak ettiği tüm konular hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Asgari Ücretli Kredi Alabilir Mi? 

Asgari ücretliye kredi verilir mi, asgari ücretliye banka kredisi çıkar mı, asgari ücret ile kredi çekmek mümkün mü şeklinde çoğaltılabilecek sorular asgari ücretle çalışan ve nakit paraya ihtiyaç duyan herkesin sorduğu sorulardır. Asgari ücretli kredi çekebilir mi diye dile getirilen bu tür sorular aslında mevcut asgari ücret miktarı ve ekonomik gerçekler karşısında haksız bir soru değil. Çünkü bankalar kredi verirken verdikleri kredinin geri ödenip ödenemeyeceğine dikkat etmektedir. Buna karşın asgari ücretin miktarı dikkate alındığında kira, faturalar, mutfak, eğitim, giyim giderleri şeklinde çoğaltabileceğimiz masraflar birlikte değerlendirildiğinde asgari ücretten geriye kalan para ile kredi geri ödemesinin yapılıp yapılamayacağı bankalar nezdinde kimi zaman şüpheli kalmaktadır. Ancak bu manzara gözünüzü korkutmasın. Bu duruma rağmen bankalar asgari ücretle çalışana kredi vermektedir.

Asgari ücretliye kredi imkanı veren bankalar bir takım kriterlere dikkat etmektedir. Bu kriterlerin başında asgari ücretlinin kredi notunun düşük olmaması geliyor. Ayrıca asgari ücretli kişinin kredi kartına olan borç miktarı ve başka bankalardan kredi alıp almadığı da önemli bir kriterdir. Zira başka bankalardan kredi kullanmış veya kredi kartlarının aylık ödemesi yüksek ise mevcut gelir durumuyla yeni alacağı krediyi ödeyemeyeceği değerlendirilerek kredi talebi reddedilebiliyor. Bir diğer kriter de kredi kartı sayısıdır. Kredi kartı sayısı fazla olan asgari ücretlinin kredi talebini banka reddedebilmektedir. Son olarak asgari ücretlinin almak istediği kredi miktarı da kredi alıp alamayacağı konusunda etkilidir. Asgari ücretli kişi, geliri ile orantılı kredi talep etmezse, bu talebi ret ile sonuçlanacaktır.

Asgari ücretli kredi başvurusu yaparken alacağı kredinin türünü, en avantajlı kredi veren bankayı ve ödeme koşullarını göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca kredi alırken bütçesini de iyi analiz etmelidir. Aksi halde ileride kredi dolayısıyla icra takipleri, kredi sicilinin bozulması, kara listeye girme gibi pek çok sorunla uğraşmak zorunda kalabilir.

Asgari Ücretle Kredi Kullanabilmek İçin Kredi Notu En Az Kaç Olmalı?

Asgari ücretlinin kredi kullanabilmesi için dikkate alınan en önemli kriter kredi notudur. Peki asgari ücretlinin kredi notu ne kadar olmalı ki kredi kullanabilsin. Aşağıdaki listede asgari ücretlinin kredi kullanabilmesi için ihtiyaç duyduğu kredi notunu ve kredi notu düşük olanların kefil ya da ipotekle kredi kullanıp kullanamayacağını gösteriyoruz.

Asgari Ücretliye Konut Kredisi Verilir Mi?

Asgari ücretliye konut kredisi verilir mi şeklinde soru ile başlamamızın nedeni konut kredilerinin sanki sadece kamuda çalışan ve iş güvencesi olan kişilere veriliyormuş algısı oluşmasından kaynaklıdır. Evet asgari ücretle çalışanlar da konut kredisi alabilirler.

Asgari ücretli ev kredisi alabilmesi için diğer müşterilerde aranan kriterleri taşıması gerekiyor. Bu anlamda konut kredisi almak isteyenlerde bankalar öncelikle kredi notuna bakacaktır. Kredi notunun yüksek olması öncelikli kriterdir. Diğer kriter düzenli gelir sahibi olmaktır. Son olarak ev kredisi çekmek isteyen kişinin gelir durumu ile talep ettiği kredi miktarının uyumlu olması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlayan asgari ücretli ev kredisini rahatlıkla alabilecektir.

Asgari ücretliye konut kredisi ne kadar verilmektedir diye sorulabilir. Burada da asgari ücretliler yönünden özel bir sınırlama yoktur. Bankalar diğer müşterilerine nasıl konut kredisi sağlıyorsa aynı şekilde asgari ücretliye konut kredisi sağlamaktadır. Bilindiği üzere bankalar konut kredilerinde ekspertizin belirlediği değerin %75’ine kadar kredi verebilmektedir. Bu durumda asgari ücretli kişiye almak istediği evin %80’ine kadar konut kredisi verilebilmektedir. Elbette burada bankanın dikkate aldığı kriter asgari ücretlinin aylık ödeyebileceği taksit miktarı ve alınmak istenilen kredinin miktarı olacaktır. Ödenebilecek taksitle alınabilecek kredi miktarı uyumlu ise kredi alınmasının önünde bir engel olmayacaktır. Şunu da ekleyelim. Bazı bankalar asgari ücretliye konut kredisi verirken kefil sunmasını da isteyebilir. Bu durumda kredi notu yüksek ve düzenli bir geliri olan ya da malvarlığı bulunan bir kişiyi kefil olarak göstermek gerekiyor.

Asgari Ücretliye Taşıt Kredisi Verilir Mi?

Asgari ücretlinin rahatlıkla alabildiği kredilerden biri de araç kredisidir. Asgari ücretliye araç kredisi veren bir çok banka bulunmaktadır. Bu bankalar kredi notu yüksek olan ve kara listede bulunmayan asgari ücretliye araç kredisi vermektedir. Ancak araç kredisi talebinin onaylanabilmesi için istenilen kredinin ödenebilir miktarda olması gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Asgari ücretli ne kadar taşıt kredisi alabilir şeklinde bir soru aklınıza gelebilir. Asgari ücretliler ile diğer kredi talep edenler arasında araç kredisinin miktarı yönünden bir fark bulunmuyor. Asgari ücretliler de bankaya kredi için başvur yaptıklarında alabilecekleri en fazla kredi miktarı aracın değerine göre belirlenmektedir. Şayet satın almak istenilen aracın değeri 50 bin TL’ye kadar ise aracın ekspertiz değerinin %70’ine kadar kredi alınabilmektedir. Şayet aracın değeri 50 bin TL’nin üzerindeyse; 50 bin TL’ye kadar olan değer için %70, bu değeri aşan kısım için ise %50 oranında kredi alınabilmektedir. Burada aracın kasko değerinin dikkate alındığını gözden kaçırmamak gerekiyor.

Asgari Ücretliye İhtiyaç Kredisi Çıkar Mı?

Acil paraya ihtiyaç duyulduğunda ihtiyaç kredisi nakit sıkıntısını gidermede en pratik yol olarak karşımıza çıkıyor. Günlük hayatta her an bir ihtiyaç ortaya çıkabildiği gibi eğitim, tatil, evlilik, yeni eşya alımı gibi bir çok sebeple de paraya ihtiyaç duyulabiliyor. Diğer taraftan kredi kartı ile taksitlendirilemeyen cep telefonu ve beyaz eşya gibi ürünler bugün alışveriş kredisi ile taksitle alınabilmektedir. Peki asgari ücretli ihtiyaç anında ihtiyaç kredisi alabilecek midir?

Asgari ücretlilere en çok verilebilen kredi türü ihtiyaç kredisidir. Kredi notu, gelir durumu, kefil gösterme gibi pek çok kriter ihtiyaç kredisinde esnetilmiş durumdadır. Bazı bankalar kredi notu düşük olanlara dahi kredi vermektedir. Dolayısıyla asgari ücretliler ihtiyaç kredisi alabilirler. Ancak burada önemle belirtelim ki kişinin almak istediği kredi miktarının fazla olmaması ve gelirine göre ödenebilir nitelikte olması şarttır. Aksi halde kredi talebi reddedilebilir.

Asgari ücretli ne kadar ihtiyaç kredisi çekebilir diye sorulabilir. İhtiyaç kredileri genelde en fazla 50 bin TL’ye kadar verilmektedir. Ancak 50 bin TL ihtiyaç kredisi almak için gelirin yüksek olması gerekiyor. Asgari ücretliler genelde 10 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisini rahatlıkla alabilmektedir. Bu krediyi de 48 ay vade ile ödeyebilme imkanına sahiptirler.

Asgari Ücretli Kredi Çekme Limiti Ne Kadar?

Asgari ücretle ne kadar kredi çekebilirim? Asgari ücret kredi çekme limitini esas olarak alınan asgari ücretin miktarı ve bu ücrete göre ödenebilecek kredi taksiti belirlemektedir. Bugün bankalar düzenli geliri bulunan kişilerin aylık taksit ödemesi olarak gelirinin %50’sini baz almakta ve kredi miktarını da bu oran üzerinden belirlemektedir. Bazı bankalar %50’lik bu oranı %70’e kadar çıkarabilmektedir. Bugün asgari ücretin 1603 TL olduğu dikkate alınırsa, asgari ücretle çalışan bir kimse aylık 800 TL taksitle kredi ödeyebileceği değerlendirilmektedir.

Aşağıda 2018 yılı içinde ihtiyaç ya da konut kredisi alan bir asgari ücretlinin ödeyebileceği ihtiyaç kredisi ve konut kredisine ilişkin örnek hesaplama yapılmıştır.

Asgari Ücretliye Uygun Koşulda Kredi Veren Banka Nasıl Tespit Edilir?

Asgari ücretliye uygun koşulda kredi veren bankayı tespit edebilmek için bankaların tekliflerini karşılıklı olarak incelemek gerekiyor. Kimi banka dosya masrafı alıp faizi düşük tutuyor, kimisi sigorta yapmayı zorunlu kılıp dosya masrafı almıyor, kimisi faizi yüksek tutup dosya masrafı almıyor. Yani her banka kazanç elde etmeyi planlamakta ama krediyi de cazip göstermeye çalışmaktadır. Bu nedenle asgari ücretliye kredi veren bankayı tespit ederken tüm kriterleri bir arada tutmak gerekiyor. Şu unutulmamalıdır ki ister ihtiyaç kredisi olsun ister konut kredisi olsun, bu kredilerin vadesi tüm bankalarda aynıdır. İhtiyaç kredisi en fazla 48 ay olabilir. Konut kredisi ise en fazla 120 aydır. Bunun dışında faiz ve masraflar bankadan bankaya değişiklik gösterir.

 • En uygun krediyi alırken şunları dikkate almalısınız.
 • Kredinin vadesi uzun olacaksa faiz oranı düşük olan banka yararınıza olabilir.
 • Kredinin vadesi kısa ise dosya masrafı ve sigorta zorunluluğu olmayan banka lehinize olacaktır.
 • Banka faiz oranını düşük tutuyorsa, dosya masrafı ve sigorta masrafı gibi yan giderlerin ne kadar olduğunu iyi hesaplayın ve daha yüksek faiz ile alınan kredi ile bankanın sunduğu teklifler arasındaki farkı iyi tespit edin.

Asgari Ücrete Ev Kredisi Veren Bankalar

Asgari ücrete konut kredisi alabilmek için kredi notu, eş muvafakatnamesi ve gelire göre kredi talebi koşullarının sağlanması gerekiyor. Bu kriterler sağlandıktan sonra 50000 TL’ye kadar konut kredisi kullanabilmektedir. Bu miktarda krediyi bir çok banka vermektedir. Bu anlamda asgari ücretliye konut kredisi veren bankaların başında şu bankalar gelmektedir.

 • Türkiye İş Bankası
 • Garanti Bankası
 • Ziraat Bankası
 • Halk Bank
 • Vakıfbank
 • QNB Finans Bank
 • Akbank
 • Denizbank

Bu saydığımız bankalar ve diğer bankalar özel kampanyalarla uygun koşullarda konut kredisi imkanı sağlamaktadır. Bunun için bankaların şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.

Asgari Ücrete İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar

Asgari ücretlilere yaygın olarak ihtiyaç kredisi verilmektedir. Hemen hemen tüm bankalar kredi notu sorunu olmayan asgari ücretlilere kolaylıkla 10 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vermektedir. Kredi notu düşük olanlara ise kefil ya da ipotek göstermek şartıyla ihtiyaç kredisi verebilmektedir. Bankalar araç (taşıt), eğitim, alışveriş, bayram, tatil kredisi isimleri adı altında ihtiyaç kredisi kampanyaları düzenlemektedir. Bu bağlamda asgari ücretli herhangi bir bankaya giderek rahatlıkla ihtiyaç kredisi alabilir. Aşağıda asgari ücretliye ihtiyaç kredisi veren ve bu alanda ön plana çıkan bankaları belirtiyoruz:

 • Akbank
 • Burganbank
 • Halk Bank
 • Vakıfbank
 • Ziraat Bankası
 • Denizbank
 • TEB

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster

Bir cevap yazın