Avukatlık Olmuş Banka Kredi Borcu Yapılandırılır Mı?

Son yapılan değişiklikle birlikte banka kredi borçları yapılandırma 60 ay vadeye kadar uzatılabilmektedir. Gerçekten banka kredi borçlarını yapılandırma, kredi borcu olanlar için ödeme kolaylığı sağlayan bir uygulamadır. Bu sayede kredi borcunun vadesi uzatılarak, ödenen taksitlerin parasal miktarı düşürülebilmektedir. Ancak kredi borcu yapılandırma henüz icralık olmamış banka borçları için uygulanabilirken avukatlık olmuş banka borçları için bu durum sorun oluşturmaktadır. İcralık olmuş kredi borcunu yapılandırmak isteyen borçlular bu durumda avukatta olan banka kredi borcu taksitlendirilir mi sorusunun cevabını merak etmektedir.

Bu yazımızda avukatlık olmuş banka kredi borçlarının yapılandırılması konusunu ele alacağız. Bu bağlamda banka kredi borcu yapılandırma konusu ile ilgili diğer konuları de inceleyeceğiz.

Avukatlık Olmamış Banka Kredi Borçlarının Yapılandırılması

Henüz icra takibine alınmamış olan kredi borçlarının nasıl yapılandırılacağını bu başlık altında inceleyeceğiz. Konunun detayına geçmeden önce hemen belirtelim ki yapılandırma şartlarında bir eksiklik yoksa, icralık olmamış kredi borçlarının yapılandırılması banka için bir zorunluluk olup kredi borçlusunun hakkıdır.  

Banka Kredi Borcu Yapılandırma Nedir?

Kredi borcu yapılandırma, henüz yasal takibe düşmemiş yani avukatlık olmamış kredi borçlarının vadesinde ya da faiz oranında değişiklik yapılarak kredi borcunun ödeme şartlarının değiştirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Kredi borcu yapılandırma sayesinde alınan kredinin vadesi uzatılabilir, kredinin vadesi kısaltılabilir ya da sonradan kredi borçlusunun lehine olan faiz oranı üzerinden kredi borcu ödenebilir. Bu anlamda kredi borcu yapılandırma, kredi borçlusunun lehine olan bir işlemdir. 

Hangi Kredi Borçları Yapılandırılabilir?

İcra aşamasına gelmemiş olan ve bankalardan alınan tüm krediler yapılandırılabilir. Bu anlamda tüketici finansman kredileri olarak bilinen ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri ve konut kredileri için yapılandırma mümkündür. 

Bu konu bağlamında şu hususu unutmamak gerekiyor. Katılım bankalarından alınan kredilerde, faiz değil kar payı anlayışı geçerli olduğu için kredi yapılandırma işlemi yapılmamaktadır.

Kredi Borcu En Fazla Kaç Ay Vade İle Yapılandırılabilir?

Kredi borçları yapılandırma süresi, krediye uygulanan azami vade ile sınırlıdır. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ihtiyaç ve taşıt kredileri için kredi yapılandırma süresini 60 ay vadeye kadar uzatma imkanı getirdi. BDDK, “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”te yapmış olduğu düzenleme ile normalde tüketici finansman kredilerinde en fazla 48 ay vade olarak uygulanan kredi borcu yapılandırma süresini 60 aya çıkarttı. Bu durumda, kredi alınan tarihten hesaplanmak şartıyla, 60 ay vadeye kadar kredinin yapılandırılması mümkündür. Örneğin 36 ay vade ile ihtiyaç kredisi alındığını düşünelim. Bu kredinin de 25 ayının ödendiğini fakat kalan kısmın bazı ekonomik nedenlerle ödenemediğini varsayalım. Normalde banka yapılandırmada en fazla 48 ay vade yapabileceği için 23 aya kadar kredinin vadesinin uzatabilecekti. Ancak son yasal değişiklikle birlikte bu süreyi 35 ay vadeye kadar uzatabilecektir.  

Konut kredilerinde ise kredinin vadesi 120 ay ile sınırlı olduğu için yapılandırma süresi de 120 ay ile sınırlıdır.

İcralık Olmuş Banka Kredi Borçları 60 Ay Vadeli Yapılandırma Hakkından Yararlanabilir Mi?

Avukatlık olmuş kredi borçları için yukarıda açıkladığımız yapılandırma süreci işletilemediği için bu durumda olan borçlular 60 ay vadeli yapılandırma hakkından yararlandırılamamaktadır. Bu durumda olan borçlular aşağıda açıkladığımız yapılandırma sürecinden yararlanabilir. 

Avukatlık Olmuş Kredi Borcunun Taksitlendirilmesi

Şimdi de ödenmeyen kredi borcunun yasal icra takibine alınması durumunda borç yapılandırma (taksitlendirme) işleminin nasıl yapıldığı konusunu inceleyelim.

Avukata Düşen Kredi Borcu Taksitlendirilir Mi?

Avukatlık olan kredi borcu aslında yasal icra takibine alınmış demektir. Burada banka, kredi alacağının kredi sözleşmesinde belirtilen sürelerde borçlu tarafından ödenmemesi üzerine, cebri icra yoluyla alacağı tahsil için dosyayı banka avukatına göndermiştir. Bu aşamadan sonra yukarıda açıkladığımız kredi borcu yapılandırma imkanı değil, icra takibindeki borcun taksitlendirme imkanı söz konusudur. Bir başka deyişle icralık olan kredi borcunun taksitlendirilmesi mümkündür. Ancak bunun belirli şartları vardır. Bu şartları bir alt başlıkta açıklayalım.

Avukatlık Olan Kredi Borcu Nasıl Taksitlendirilir?

Avukatlık olan kredi borcu yapılandırılabilir ancak bu yapılandırma talebi borçlu için bir hak değildir. Yani icralık olmuş banka borcunun taksitlendirilmesi tamamıyla alacaklı olan bankanın kabulüne bağlıdır. Bu durumda öncelikle banka avukatını taksitlendirme halinde borcu ödeyeceğinize ikna etmeniz gerekmektedir. Bu anlamda borç ödeme gücünüze ilişkin belge sunabilirsiniz. Bunun dışında banka avukatına örneğin faizden indirim yapılması halinde borcu ödeyebileceğinizi, vekalet ücreti alınmaması halinde borcun ödenebileceğini ya da borcu hangi şartta daha kolay ödeyebileceğinizi banka avukatına teklif edebilirsiniz. 

Banka avukatı sizin borcu ödeyebileceğine kanaat getirirse ve borç ödeme koşullarında anlaşabilirseniz avukat, banka yetkilileri ile görüşerek taksitlendirme talebinizi değerlendirmeye alacaktır. Eğer banka yetkilileri de aynı kanaate varırsa, varılan anlaşmaya göre borç taksitlendirilebilir.

İcralık Olmuş Borç Nasıl Taksitlendirilir?

Bir üst başlıkta açıkladığımız gibi İcra aşamasına gelmiş kredi borcunu banka avukatı ile anlaşarak taksitlendirebilirsiniz. Bunun dışında borçlu, icra dosyasının bulunduğu icra dairesine giderek veya haciz memurlarının haciz işlemi için geldiklerinde taksitlendirme talebini yetkiliye ileterek ve ilk taksidi derhal ödemek suretiyle kalan borcu taksitlendirebilir. Ancak bu şekilde borcun taksitlendirilebilmesi için icra yoluyla satış işlemlerinin başlamaması gerekmektedir.

Bu şekilde yapılan taksitlendirme talebinin icra dairesi yetkilisi tarafından kabul edilmesi için alacaklının taksitlendirmeyi kabul etmesi gerekir.

İcra dairesi aracılığıyla borcun taksitlendirilmesi halinde icra dairesi şahitliğinde borcun ödeneceği taahhüt edilmektedir. Eğer borçlu geçerli bir mazereti olmaksızın borcun taksitlerini ödemez ise bu defa taahhüdü ihlal suçu işlemiş olacağı için İcra ve İflas Kanunu 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılır.

“Görüş, öneri, talep ve sorularınızı aşağıdaki yorum bölümüne yazın. Uzmanlarımız en kısa süre içinde cevaplasın.”

İlginizi Çekebilir: Kredi borcunun 60 ay vadeye kadar yapılandırılması hakkında detaylı bilgi için bağlantıya tıklayarak ilgili konuya erişebilirsiniz. 

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster