Bana Neden Kredi Vermiyorlar Diyenlere Gösterilecek 18 Sebep

Bana Neden Kredi Vermiyorlar Diyenlere Gösterilecek 18 Sebep: Kredim neden onaylanmadı, neden kredi alamıyorum, hiçbir sorunum yok ama bankalar neden kredi vermiyor gibi pek çok banka kredi başvurusu reddedilenlerin sordukları ortak sorular arasında geliyor. Kredi başvurularının olumsuz neticelenmesinin bir çok nedeni bulunuyor. İlk bakışta kredi çekmek isteyen kişi, kendisinin bir sorunu olmadığını düşünse de dikkatten kaçan bir takım sebepler olabiliyor.

Bu yazımızda kredi başvurusu ret nedenlerini inceleyeceğiz.

Kredi Neden Onaylanmaz Sorusuna Gösterilecek 18 Sebep

Kredi başvurum neden onaylanmadı diyenlerin cevabını bulabilecekleri işte o açıklamalar…

1- Findeks Kredi Notu Düşük Olanların Kredi Almaları Çok Zordur

Kredi başvurularında bankaların dikkate aldığı en önemli kriterlerden birisi findeks kredi notudur. Kredi notu düşük olan bir kimsenin kredi alması ise çok zordur. Çünkü kredi notu, bir kimsenin kredi borcu ödeme gücünü gösteren önemli bir değerlendirme sonucudur. Kredi notu hesaplanırken geçmiş kredi ve kredi kartı borç ödeme düzeniniz, sahip olduğunuz kredi kartı sayısı, kredi borcu sayınız, gelir durumu, daha önce bankalarla kredi ödemesi konusunda sorun yaşayıp yaşamadığını gibi bir çok konu değerlendirilir ve puanlanır. Bu puan ne kadar yüksekse kredi alma ihtimali de bir o kadar yüksektir.

Bugün için kredi alabilmek için aranan en düşük kredi notu 1100 puandır. Şayet kredi skoru 1100 puanın altında ise bankadan kredi çekmek neredeyse imkansız hale gelmektedir.

2- Kredi Sicili Bozuk Olan Kredi Alamamaktadır

Banka kredi ya da kredi kartı borç ödemeleri nedeniyle yasal takibe düşen kişilerin findeks kredi notu düştüğü gibi aynı zamanda kredi sicili de bozulmaktadır. Kredi sicilinin bozulması ise bu kişinin kredi ödemelerini yapabilecek ekonomik gücü yok anlamına gelmektedir. Bu durumda olanlar riskli müşteri kabul edildiği için bankalar bu kişilere kredi vermemeyi tercih etmektedir.  Kredi sicili bozuk olan kişilere toplumda kırmızı kalem yiyen kişi de denilmektedir.

3- Kredi Notunun Hesaplanmamış Olması Durumu

Bankalarla herhangi bir kredi ya da kredi kartı ilişkisi olmayan kişilerin borç ödeme alışkanlıkları hakkında bankalar bilgi edinemediğinden findeks kredi notu hesaplanırken bu kişilerin durumu şüpheli olarak değerlendirilmektedir. Çünkü bankalarla kredi ilişkisi olmayanların kredi notu sıfır gözükmektedir. Bankalar bu kişinin kredi ödemelerini yapıp yapamayacağı konusunda tam bir kanaat edinememektedir. Dolayısıyla bu durumda olanların düşük limitli bir kredi kartı almaları halinde kredi notları hesaplanabilmektedir. Ya da düzenli bir gelirinin olduğunu göstermeleri halinde de kredi başvuruları onaylanmaktadır.

4- Kefillik Durumunun Varlığı

Bir kimse başkasının kredi borcuna kefil olmuş ise kefillik durumu Kredi Kayıt Bürosu’nda görünmektedir. Ve en önemlisi banka borçlarına kefil olan kişi tıpkı asıl borçlu gibi bankaya karşı sorumludur. İşte eğer kefil olunan borcun ödenmesinde sorun var ise banka borcun tahsili için kefile başvurma hakkı olduğu için kefil riskli müşteri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kefilin kredi başvurusu reddedilebilmektedir.

5- Kefil Olarak Gösterilen Kişinin Krediye Uygun Olmaması 

Bankalar kredi için kefil gösterilmesini istediğinde kefil olarak gösterilecek kişinin de kredi çekme şartlarını taşıması gerekir. Dolayısıyla bankalar kefilde de örneğin düzenli gelir sahibi olmasını, kredi notunun yüksek olmasını, kredi sicilinin bozuk olmaması gibi kriterlerin varlığını araştırır. Eğer kefil kredi alma şartlarını taşımıyorsa, kredi almak isteyen kişinin de kefil şartını yerine getirmediği için kredi başvurusu reddedilebilir.

6-  Yeterli Gelir Sahibi Olunmaması

Bankaların kredi konusunda dikkate aldığı önemli kriterlerden biri de ödeme gücüdür. Ödeme gücünün en önemli göstergesi ise gelir durumudur. Eğer bir kimse elde ettiği ortalama aylık gelir ile kredi taksitlerini ödeyebilecek durumda değilse bankalar bu kişilere kredi vermemektedir. Bunun yanında düzenli geliri olsa bile elde edilen gelir ile alınmak istenen kredinin aylık taksitlerinin ödenmesi mümkün değil ise yine kredi başvurusu reddedilmektedir.

Bankalar kredi verirken kişinin aylık gelirinin en fazla %60’ına kadar olan kısmı kredi ödemelerine ayırabildiğini varsayarak hesap yaptığını unutmamak gerekiyor.

7- Kredi, Kredi Kartı Ya da Sigorta Primlerinin Zamanında Ödenmemiş Olması

Kredi, kredi kartı ya da sigorta primlerinin ödenmemesi kredi notunun düşmesine neden olan faktörlerdendir. Bu nedenle banka ve sigortacılık sisteminde ödenmesi gereken borçların ödenmemesi durumunda kredi notu düşeceğinden, bankalar bu durumu riskli görmektedir. Bu nedenle kredi verip risk almak yerine kredi vermemeyi tercih etmektedir.

8- Protesto Edilmiş Senet Olması 

Ticaret hayatında senet adı verilen bono ile borçlanma çok yaygındır. Bono, borçlunun borcunu belirli bir vade sonra ödemek üzere imzaladığı bir belgedir. Bu belgenin en önemli özelliği ciro edilerek başkasına devredilebilmesidir. Bu nedenle bono, tıpkı para gibi bir tedavül aracıdır. Bu nedenle hukukta bono, kıymetli evrak olarak ifade edilmektedir. Bonoyu imzalayan kişi, eğer bonoyu vadesinde ödemez ise alacaklı kişi noter aracılığıyla borçluya protesto belgesi gönderir. Bu protesto belgesinin bir örneği de Merkez Bankası’na iletilir. İşte bu protesto Merkez Bankası kayıtlarına girdiği anda kişinin findeks kredi notu düşer ve ticari itibarı zedelenir. Zira bu kişi borç ödeyemeyen kişi statüsüne girmiştir. Bu nedenle bankalar bu kişilere kredi vermemeyi tercih etmektedir.

9-  Yasal Takibe Düşmüş Olmak

İcralık olmak şeklinde de ifade edebileceğimiz bu durum, kredi sicilinin bozulmasına neden olmaktadır. Herhangi bir kimseye olan borcun ödenmemesi nedeniyle bir kimse hakkında icra takibi başlatılmışsa, Kredi Kayıt bürosu sisteminde bu kişinin statüsü riskli müşteri olarak kabul edilmekte ve kredi sicili bozulmaktadır. Dolayısıyla kişi hakkında icra takibi olduğu sürece kredi ya da kredi kartı verilmeyecektir.

10- Kredi Başvurusu İçin Gerekli Belgeleri Eksik Sunmak  

Kredi başvurularında bankalar başvuran kişiden bir takım belgeler sunmasını istemektedir. Bu belgelerin süresinde temin edilmemesi halinde kredi başvurusu reddedilmektedir. Ancak bu şekilde kredi başvurusu reddedilse bile eksik belge tamamlanması halinde tekrar kredi başvurusu yapışabilmektedir.

11- Bankaya Yanlış Gelir Beyanında Bulunmak

Bankalar kredi başvurusu sırasında kişinin gelir durumunu bildirmesini ister ve daha sonra teyit için bildirilen gelirin gerçek olup olmadığını SGK’dan ya da kişinin çalıştığı işyerinden sorar. Eğer verilen bilgide yanlışlık var ise bu durum kredi başvurusunun ret nedeni olmaktadır.

12- Başvuran Hakkında Borç Ödemeden Aciz Vesikası Düzenlenmiş Olması

Borcunu ödemeyen kişi hakkında başlatılan yasal icra takibi sonunda icra yoluyla satılarak elde edilecek para ile mevcut borcun kapatılması mümkün değilse bu kişi hakkında borç ödemeden aciz belgesi düzenlenir. Bu düzenlenen belge şu anlama gelmektedir: “Bu kişinin sahip olduğu geliri ve malvarlığı ile mevcut borçlarını ödeyecek ekonomik gücü yoktur.” Kişinin bu durumu Kredi Kyıt Bürosu tarafından da görülmektedir. Dolayısıyla bankalar ödeme gücü olmayan kişilere borç vermeyi istememekte ve kredi başvurusunu reddetmektedir.

13- Birden Fazla Kredi Borcu Bulunan Kişinin Kredi Başvurusu Reddedilebiliyor

Bir kimsenin gelirine göre ödemiş olduğu kredi borçları fazla ise bankalar yeni bir kredi vererek riske girmek istememektedir. Bankacılık sisteminde bu kişinin sahip olduğu kredi sayısı ve kredi ödeme miktarı görülebildiği için eğer kişinin gelirinin en fazla %60’ına kadar kısmı kredi ödemelerine gidiyorsa, bankalar yeni bir kredi vermemektedir. Ancak bu kişi ek gelir gösterebilir veya eski kredi borçlarından birini kapatırsa o zaman yeni bir kredi daha alabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken kişinin gelir durumudur. Eğer gelir durumu yüksek ise kişi birden çok kredi alabilecektir.

14- Ödenmemiş Kredi ya da Kredi Kartı Borcunun Varlığı ve Düzensiz Banka Borcu Ödemeleri

Banka borcundan kasıt kredi ya da kredi kartı borcudur. Bir kimse banka borçlarını zamanında ve düzenli olarak ödemiyorsa ya da kredi başvurusu sırasında yüksek kredi veya kredi kartı borcu bulunuyorsa, bu durum bankalar nezdinde borç ödeme konusunda kişi hakkında şüphe oluşturmaktadır. Bu nedenle kredi başvurusu reddedilebilmektedir.

15- Vergi Borcunun Olması Kredi Ret Sebepleri Arasındadır

Kredi ret sebepleri arasında yer almasına rağmen vergi borcu, krediye başvuran tarafından çoğu zaman dikkate alınmamaktadır. Tabi sonuç olarak kredi başvurusu reddedilmektedir. Bu nedenle kredi başvurusu sırasında vergi borcunun olup olmadığını kontrol etmeniz yararınıza olacaktır.

16- İpotekli Konut Kredileri, İpotek Teminatlı Kredi veya Rehin Teminatlı Kredide Teminatın Uygun Olmaması

Bilindiği gibi ülkemizde konut kredileri verilirken satın alınan konutun üzerine ipotek konulmaktadır. Kimi zaman da nakit kredi çekilirken bankaya ev, arsa, daire gibi taşınmazlar ipotek gösterilebilmektedir. Benzer şekilde taşıt teminat gösterilerek de rehin teminatlı kredi alınabilmektedir. İşte krediye teminat olarak gösterilen sicile kayıtlı taşınmaz ya da taşıt, banka eksperinin incelemesi sonucunda teminat olarak gösterilmeye uygun kabul edilmemiş ise banka kredi başvurusunu da reddetmektedir.

17- Ödenmemiş Çek Var ise Kredi Talebi Reddedilmektedir

8 numaralı başlık altında açıkladığımız üzere tıpkı bonoda olduğu gibi ödenmeyen çekler de noter aracılığıyla protesto edilmekte ve Merkez Bankası sistemine kaydedilmektedir. Bu durumda çeki ödemeyen kişi ekonomik olarak borç ödeme gücü olmadığı değerlendirilmekte ve kredi notu düşürülmektedir. Bankalar da bu nedenle çek borcunu ödemeyen kişiye kredi vermemektedir.

18- İflas Eden Kişiye Kredi Verilmemektedir

Ticaret hayatında karşılaşılabilecek en ağır durum iflastır. İflas, bir kimsenin borçlarının mevcut alacak ve malvarlığından fazla olduğu anlamına gelmektedir. Yani iflas eden kişi borç altında olup mevcut borçlarını tüm çabalara rağmen ödeyememiş demektir. Dolayısıyla bankalar da iflas etmiş kişilere ödeme gücü olmadığı değerlendirmesi yaparak kredi vermemektedir.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster