Banka Kartının Bloke Olma Nedenleri ve Bloke Kaldırma

Banka Kartının Bloke Olma Nedenleri ve Bloke Kaldırma: Banka kartı veya kredi kartı pek çok nedenle bloke olabilmektedir. Banka kartlarının bloke olması halinde kart kullanım dışı kalmanın yanında, bloke nedenine göre de kartın tekrar kullanıma açılıp açılamayacağı değişiklik gösterebilmektedir.

Bu yazımızda banka ya da kredi kartlarının bloke olma nedenleri ve bloke kaldırma işleminin nasıl yapılacağı konularını inceleyeceğiz.

Banka Kartına veya Kredi Kartına Neden Bloke Konulur?

Banka veya kredi kartına bir çok nedenle bloke konulabilmektedir. Bunlardan en sık rastlanılanı şifrenin yanlış girilmesi ve kayıp-çalıntı kart bildirimi olsa da bunlar dışında da bir takım nedenlerle kredi kartına ya da banka kartına bloke konulabilmektedir. Şimdi banka kartına neden bloke konulur sorusuna maddeler halinde cevap verelim:

 • Şifrenin yanlış girilmesi nedeni ile bloke: Banka ya da kredi kartının üç defa üst üste yanlış girilmesi halinde güvenlik amacıyla banka kartı veya kredi kartı bloke olmakta ve bloke kaldırılana kadar kart kullanım dışı bırakılmaktadır.
 • Kayıp-çalıntı kart bildirimi nedeni ile bloke: Banka ya da kredi kartının çalınması veya kaybolması halinde müşteri hizmetlerine yapılacak bildirim üzerine ya da bankanın şubesi aracılığıyla kart bloke edilmektedir.
 • Kredi kartının borcunun ödenmemesi nedeni ile bloke: Kredi kartı ekstre borcunun ödenmemesi halinde borç ödenene kadar kart bloke edilmektedir. Genellikle bankalar, ekstre borcunu iki defa üst üste ödemeyen kişilerin kredi kartına bloke koymaktadır.
 • Kredi kartı borcunun düzensiz ödenmesi nedeni ile kısmi bloke: Kredi kartı borcunun sürekli olarak geciktirilerek ödenmesi veya ödemelerin sürekli olarak eksik yapılması halinde banka, kredi kartını nakit avans çekimine kapatmaktadır.
 • Kredi sicilinin bozulması nedeni ile bloke: Kredi sicili bozulan kişiler, Kredi Kayıt Bürosu tarafından riskli müşteri olarak kaydedilmektedir. Bu durumda olan kişiler kredi borçlarını ödeyemeyecek kişi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bankalar risk almamak adına kredi kartını kullanıma kapatabilmektedir.
 • Haciz nedeniyle bloke: Alacağın tahsili amacıyla bir kimse hakkında icra takibi yapılmış ve bu yasal takip kapsamında banka hesaplarına haciz konulması kararı alınmışsa, kişinin banka hesabına bloke konularak hesapta bulunan paranın çekilmesi önlenmektedir.
 • Daha önceden verilen izin nedeni ile bloke: Kredi kartı borcunun maaş hesabından otomatik çekilmesi için daha önceden izin verilmesi durumunda yapılacak olan aylık ödeme miktarı kadar hesaba bloke konulur.
 • Ödenmeyen kredi veya kredi kartı borcu nedeni ile bloke: Aynı bankada hem kredi kartı hem de bankamatik kartı hesabınız var ve kredi kartı ya da kredi borcu ödenmemiş ve bankamatik hesabında da para var ise banka, borcun ödenmesi için bankamatik hesabına bloke koyabilmektedir.

Banka Kartına ya da Kredi Kartına Konulan Bloke Nasıl Kaldırılır?

Banka ya da kredi kartına konulan blokenin kaldırılması, blokenin neden konulduğuna bağlıdır. Bu bağlamda ayrı ayrı nedenlere bakarak blokenin kaldırılıp kaldırılmayacağını değerlendirelim:

 • Şifrenin yanlış girilmesi nedeni ile bloke halinde: Bankanın en yakın şubesine giderek ya da bankanın müşteri hizmetlerini arayarak blokeyi kaldırabilirsiniz.
 • Kayıp-çalıntı kart bildirimi nedeni ile bloke halinde: Kartın yenisi gelene kadar kartın blokesi kaldırılmaz. Çünkü kayıp-çalıntı kart ihbarı ile birlikte kart kullanıma kapatılmaktadır.
 • Kredi kartının borcunun ödenmemesi nedeni ile bloke halinde: Kart borcu ödenene kadar bloke işlemi kaldırılmaz. Ancak kart borcu ödendiği anda en geç 24 saat içinde kart tekrar kullanıma açılır.
 • Kredi kartı borcunun düzensiz ödenmesi nedeni ile kısmi bloke halinde: Kart borcu düzenli olarak ödenmeye başlandığında banka genellikle üç ay süreyle müşteriyi izlemeye alır. Kart borcu ödemelerinde bir aksama olmadığı kanaatine varılırsa kredi kartı nakit avans kullanımına açılır.
 • Kredi sicilinin bozulması nedeni ile bloke halinde: Kredi sicili düzelene kadar kredi kartı kullandırılmaz. Kredi sicilinin düzelmesi halinde ise eski kredi kartı iptal edildiği için yeni bir kredi kartı verecektir.
 • Haciz nedeniyle bloke halinde: İcra dosyasına konu borç ödenmediği sürece bloke işlemi kaldırılamaz. Bloke icra müdürlüğünün talimatı ile konulduğu için blokenin kaldırılması da icra müdürlüğünün talimatı ile gerçekleşebilir. Bankanın burada blokeyi kaldırma yetkisi yoktur. Bu nedenle icra dosyasına konu borcun ödenmesi halinde icra müdürlüğünden alınacak yazı ile bloke kaldırılabilir. Şayet icra müdürlüğü tarafından konulan blokenin haksız olduğunu düşünüyorsanız mahkemeye başvurmak zorundasınız.
 • Daha önceden verilen izin nedeni ile bloke halinde: Kredi kartı borcunun maaş hesabından otomatik çekilmesi için daha önceden izin verilmesi durumunda bankanın hesaba bloke konulması işlemine karşı yapılacak bir işlem yoktur. Zira banka kredi taksiti miktarında parayı hesaptan tahsil edecektir. Ancak banka kredi taksiti miktarı dışında kalan kısma bloke koyamaz. Eğer böyle bir durum söz konusu ise bankaya müracaat edilerek blokenin kaldırılması istenebilir. Banka blokeyi kaldırmaması halinde Tüketici Hakem Heyetine, Bankalar Birliği Hakem Heyetine ya da Mahkemeye başvurabilirsiniz.
 • Ödenmeyen kredi veya kredi kartı borcu nedeni ile bloke halinde: Daha önceden izin vermemişseniz, kredi ya da kredi kartı borcu nedeniyle banka, bankamatik hesabınızdaki paraya bloke koyamaz. Eğer böyle bir durum söz konusu ise bankaya müracaat edilerek blokenin kaldırılması istenebilir. Banka blokeyi kaldırmaması halinde Tüketici Hakem Heyetine, Bankalar Birliği Hakem Heyetine ya da Mahkemeye başvurabilirsiniz.

Maaş Kartına veya Emekli Maaşı Hesabına Neden Bloke Konulur?

Bloke sorunu özellikle maaş kartının bağlı olduğu hesaba ve emekli maaşı hesabına bloke konulması durumunda ortaya çıkmaktadır. Her iki hesaba da yukarıda “Banka Kartına veya Kredi Kartına Neden Bloke Konulur” başlığı altında saydığımız nedenlerle bloke konulabilmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki açıklamalar aynen burası için de geçerlidir.

Ancak burada özellikle emekli maaşı hesabına bloke konulması üzerinde durmak gerekiyor. Bilindiği üzere emekli maaşı hesabına haciz işlemi yapılamadığı gibi bloke de konulamamaktadır. Ancak kimi zaman bankalar emekli maaşı hesabına bloke koyabilmektedir. Eğer emekli maaşı hesabına bloke konulmasına daha önceden muvafakat (izin) verilmemiş ise banka emekli maaşı hesabına bloke koyamayacaktır. Maaş hesabı sahibinin muvafakati olmadan bu şekilde bir bloke işlemi yapılmışsa, bankadan blokenin kaldırılması istenmelidir. Banka bloke işlemini kaldırmaz ise Tüketici Hakem Heyetine, Bankalar Birliği Hakem Heyetine ya da Mahkemeye başvurabilirsiniz. Eğer bloke işlemi icra müdürlüğünün talimatı ile konulmuşsa, bu durumda icra müdürlüğüne dilekçe vererek blokenin kaldırılmasını ve bu arada şikayet yoluyla icra mahkemesinde dava açılmalıdır.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster

Bir cevap yazın