Banka Kredi Borcumu Ödeyemezsem Ne Olur?

Banka Kredi Borcumu Ödeyemezsem Ne Olur: Kredi ya da kredi kartı kullanımı son yıllarda büyük bir artış gösterdi. Ancak kredi ya da kredi kartı kullanımı bankaya borçlanma anlamına geldiğinden vadesi geldiğinde borcun ödenmesi gerekiyor. Bununla birlikte kimi zaman borçlunun elinde olmayan nedenlerle kredi borcunun ödenmesi mümkün olmayabiliyor. Bu durumda borçlu bir çok yasal yaptırımlarla uğraşmak durumunda kalabiliyor.

Bu yazımızda kredi borcu ödenmezse ne gibi yaptırımlarla karşılaşılabileceği, kredi borcunun kaç senede zamanaşımına uğrayabileceği gibi detaylarını aşağıda açıklayacağımız konuları ele alacağız.

Banka Kredi Borcu Ödenmezse Borçlunun Karşılaşacağı Sonuçlar

Banka kredi borcunun ödenmemesi halini kredi türlerine göre ayrı ayrı açıklayalım.

1- İpotekli Konut Kredisi Ödenmezse Borçlunun Karşılaşacağı Sonuçlar

İpotekli konut kredisi, bankadan en fazla 120 ay vade ile alınabilen ve krediye teminat olması için satın alınan konutun üzerine ipotek koymak suretiyle tahsis edilen bir kredi türüdür. Konut kredisi, son zamanlarda küçük ödemelerle ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu bir kredi olmuştur. Konut kredisini alan kişinin taksitlerini zamanında ve tam olarak yatırması gerekiyor. Şayet borçlu kredi taksitlerini zamanında yatırmaz veya sürekli olarak geciktirirse şu sonuçlarla karşılaşacaktır:

 • Banka, ödenmeyen kredi taksiti söz konusu olunca borçluyu arayarak, mesaj göndererek ya da mail atarak borcun ödenmesi için ihtarda bulunur. Bu ihtar genellikle kredi borcunun ödenmesi gereken günden 3-10 gün sonra gelmektedir. Bu süreden itibaren bankanın idari takip süreci başlar. Genellikle 2 ay içerisinde ödenmeyen borcun yerine getirilmesi halinde banka sadece gecikme faizini alır ve sorun kalmaz. Ama 60 gün içerisinde borç ödenmez ise banka borçludan kredi borcunu yatırması aksi halde yasal icra takibine geçileceğini ihtar edebilir. Bu son ihtarı yapmak zorunda olmayan banka genellikle toplamda 90 gün içinde kredi borcunun ödenmemesi durumunda tüm alacağı için dosyayı hukuk birimine veya banka avukatına gönderir.
 • Kredi borcu avukatlık olursa ne olur? İşte bu aşama artık dosyanızın icraya konulduğunun habercisidir. Yani 90 gün içinde bankaya olan kredi borcunuzu ödemezseniz banka avukatı aracılığıyla yasal icra takibine başlar. Banka avukatı İcra Müdürlüğü kanalıyla ikametgah adresinize icra ödeme emri gönderir ve 7 gün içinde yasal faizi, icra takibi giderleri ve avukat masraflarıyla birlikte tüm borcu ödemenizi ister. Şayet bu borca haklı nedenlerle itiraz etmezseniz icra takibi kesinleşir.
 • İcra takibinin kesinleşmesi üzerine haciz işlemi yapılır. Borçlunun elindeki paraya, paraya çevrilebilen eşyalara ve ipotekli konuta el konulur.
 • Bu işlemden sonra banka alacağını tahsil etmek için icra yoluyla ipotekli konutun ve paraya çevrilebilen eşyaların satışını talep eder.
 • İcra Müdürlüğü de ipotekli konutu ve paraya çevrilebilen eşyaları açık arttırma yoluyla satar. Bu satıştan elde edilen gelirle de bankanın alacağını öder.
 •  Borçlu hakkında sadece bu sonuç ortaya çıkmaz. Borçlunun kredi borcunu ödememesi nedeniyle ayrıca kredi notu düşer, kredi sicili bozulur, kredi kara listesine girer. Borçlunun bu sonuçlarla karşılaşması ise riskli müşteri olarak kabul edilmesi ve bankalardan kredi ya da kredi kartı alamaması anlamına gelecektir.

Şunu da belirmek gerekiyor ki şayet ipotekli konut kredisine bir kimse kefil olmuşsa banka aynı zamanda bu kişi hakkında da icra takibi başlatabilir. Çünkü banka karşısında kefilin borçludan hiç bir farkı yoktur. Banka borçlarına kefil olan kişilerin önce borçluya git deme hakları bulunmuyor. Yukarıdaki sürecin aynısı kefil için de geçerlidir.

2- Araç (Taşıt) Kredisi Ödenmezse Borçlunun Karşılaşacağı Sonuçlar

Araç kredisi, maksimum 48 ay vade ile alınabilen ve kredinin teminatı olarak satın alınan aracın üzerine rehin koymak suretiyle tahsis edilen bir kredi türüdür. Araç kredisi, bankaların son zamanlarda yaptığı kredi kampanyalarıyla oldukça yaygın hale geldi. Ancak araç kredisi alanların kredi taksitlerini gününde tam olarak yatırmaları gerekiyor. Kredi borcunun yatırılmaması ya da sürekli olarak geciktirilmesinin olumsuz sonuçları vardır. Araç kredisinin zamanında ödenmemesi halinde karşılaşılabilecek sorunları şöyle sıralayabiliriz:

 • Banka ödenmeyen kredi taksiti için idari süreç başlatacaktır. Bu süreç yukarında konut kredisinde açıkladığımız gibi işlemektedir. banka öncelikle kredinin ödenmesi gereken günden itibaren 3-10 gün içerisinde borcun ödenmesini ister. Şayet bu ihtara rağmen 2 ay içerisinde borç gecikme faiziyle birlikte yatırılmazsa, banka dosyayı avukata teslim eder ve borçlu hakkında tüm kredi borcu için yasal takip süreci başlatılmasını ister. Borçlu hakkındaki idari süreç toplamda yaklaşık 90 gün sürmektedir.
 • Dosyayı alan avukat, borçlu hakkında yasal icra takibi sürecini başlatır. Buradaki süreç de konut kredilerinde işleyen süreçle aynıdır. İcra Müdürü ödeme emri gönderir ve 7 gün içinde borca itiraz edilmezse ödeme emri kesinleşir ve haciz işlemi yapılır.
 • Haciz işlemi ile birlikte borçlunun elindeki paraya, paraya çevrilebilen eşyalara ve rehinli araca el konulur.
 • İcra Müdürü gerek görürse aracı yediemine teslim ederek aracı parka çektirir. Şayet ihtara rağmen araç borçlu tarafından teslim edilmezse araç hakkında yakalama emri çıkartılır ve trafikte ya da nerede bulunursa bulunsun ara. emniyet yetkililerince parka çektirilir.
 • Haciz işleminden sonra banka, alacağını tahsil etmek için icra yoluyla rehinli aracın ve paraya çevrilebilen eşyaların satışını talep eder ve rehinli aracın satışı ile diğer eşyaların satışından elde edilen para üzerinden bankanın alacağı ödenir.
 •  Borçlu hakkında rehinli aracın satılması dışında ayrıca borçlunun kredi borcunu ödememesi nedeniyle ayrıca kredi notu düşer, kredi sicili bozulur, kredi kara listesine girer. Borçlunun bu sonuçlarla karşılaşması ise riskli müşteri olarak kabul edilmesi ve bankalardan kredi ya da kredi kartı alamaması anlamına gelecektir.

Araç kredisi de banka kredisi olduğu için eğer bir kimse bu borç için kefil olmuşsa banka aynı zamanda bu kişi hakkında da icra takibi başlatabilir. Çünkü banka karşısında kefilin borçludan hiç bir farkı yoktur. Banka borçlarına kefil olan kişilerin önce borçluya git deme hakları bulunmuyor. Yukarıdaki sürecin aynısı kefil için de geçerlidir.

3- İhtiyaç Kredisi Ödenmezse Borçlunun Karşılaşacağı Sonuçlar

İhtiyaç kredisi, nakit gereksiniminin ortaya çıktığı dönemlerde ihtiyacınıza cevap olması amacıyla bankaların uygulamaya koydukları ve en fazla 48 ay vade ile alınabilen kredi türüdür. Bu kredinin tahsisi için ipotek ya da rehin gösterme zorunluluğu yoktur. Ancak bankalar kefil gösterme zorunluluğu arayabilmektedir.

İhtiyaç kredisinin zamanında ödenmemesi halinde yaşanacak icra takibi süreci ipotekli konut kredisi ve araç kredisinde yer verdiğimiz sürecin aynısıdır. 90 günlük idari süreç içerisinde kredi borcu ödenmez ise banka tüm kredi alacağı için icra yoluyla alacağını tahsil edecektir. Şayet kefil var ise kefil hakkında da yasal icra takibi yapılacaktır. Diğer banka kredi borçlarında olduğu gibi ihtiyaç kredisinde de kefilin öncelikle borçluya git deme hakkı bulunmamaktadır.

Borçlunun ihtiyaç kredisini ödememesi halinde nedeniyle ayrıca kredi notu düşer, kredi sicili bozulur, kredi kara listesine girer. Borçlunun bu sonuçlarla karşılaşması ise riskli müşteri olarak kabul edilmesi ve bankalardan kredi ya da kredi kartı alamaması anlamına gelecektir.

4- Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Borçlunun Karşılaşacağı Sonuçlar

Kredi kartı, günlük hayatımızda taksitli alışveriş yapabilmek, nakit avans kullanabilmek, para puan kazanabilmek ve ödemelerimizi erteleyebilmek için tarafımıza sunulmuş peşin kredidir. Kredi kartı borcunun bu anlamda ihtiyaç kredisinden neredeyse farkı yoktur. Bu nedenle kredi kartı borcunun ödenmemesi durumunda ihtiyaç kredisinin ödenmemesi başlığı altında açıkladığımız gibi idari takip süreci ve idari takip sürecinden sonra da yasal icra takibi süreci başlatılmaktadır. Şayet kredi kartı borcu nedeniyle yasal icra takibi sürecine girilirse borçlunun kredi notu düşecektir. Dolayısıyla kişinin kredi sicili bozulacak ve kredi kara listesine girecektir. Borçlunun bu sonuçlarla karşılaşması ise riskli müşteri olarak kabul edilmesi ve bankalardan kredi ya da kredi kartı alamaması anlamına gelecektir.

Kredi Borcu Kaç Gün Ödenmezse Yasal Takibe Düşer?

Kredi borcunun ödenmemesi halinde yasal icra takibinin başlaması için bankalar genellikle 2 ay süre öngörmektedir. Kredi ya da kredi kartı borcunun ödenmesi gereken günde ödenmemiş ise bu tarihten 3-10 gün içinde borcun ödenmesi için ihtarda bulunuyor. Bu ihtara rağmen bazı bankalar 2 ay bazı bankalar ise toplamda 3 ay bekledikten sonra dosyayı avukata teslim ediyor ve yasal icra takibi başlatıyor.

Kredi ya da Kredi Kartı Borcunu Ödemezsem Eve Haciz Gelir Mi?

İster kredi borcu isterse kredi kartı borcu olsun, banka borcu zamanında ödenmezse borçlu hakkında yasal icra takibi başlatılır ve ödeme emrinin kesinleşmesi ile birlikte de borçlunun evinde, işyerinde ya da borçluya ait malların bulunduğu herhangi bir yerde haciz işlemi yapılır. Burada amaç paraya çevrilebilecek eşyalara el koymaktır. Dolayısıyla borçlunun ikamet ettiği ev olmak kaydıyla eve haciz gelir.

Yine borçluya ait olmak koşuluyla borçlunun evine ve aracına da haciz konulur.

Kredi Borcu İcra Takibinden Nasıl Kurtulabilirim?

Kredi ya da kredi kartı borcunu ödemeyen borçlu hakkında yasal takibi süreci başlatılmışsa bu süreçten kurtulmanın tek yolu borcu ödemektir. Borcu bankayla ya da bankanın avukatıyla karşılıklı konuşarak belirli bir miktar üzerinden kapatmanız da mümkündür. Ama borç ödenmeden ya da banka icra takibinden vazgeçmeden icra takibinden kurtulamazsınız.

Borçlunun ölümü halinde icra dosyası kapanmaz. Aksine borçlunun mirasçıları hakkında icra takibi başlatılır. Çünkü borçlunun mirasçıları borçlunun hem alacaklarına hem de borçlarına varis olmaktadır. Bu durumda mirasçılar reddi miras yapmadıkları sürece banka kredi borçlarından da sorumlu olacaktır.

Kredi borcu icra takibinden kurtulmanın tek yolu, bankanın icra takibinden vazgeçmesidir. Bu da iki türlü olabilir. İlki, bankaya borcu ödersiniz ve banka icra takibinden vazgeçtiğini icra müdürlüğüne bildirir ve dosya kapanır. İkincisi ise banka icra dosyasını bir yıl süreyle takip etmez ve dosya üzerinde hiç bir işlem yazmaz ise dosya icra müdürü tarafından işlemden kaldırılır ve süresi içinde yenilenmezse icra takibi düşer.

Kredi ya da Kredi Kartı Borcunu Ödemeyen Kişi Hapse Girer Mi? 

Kredi borcundan dolayı hapis cezası var mı, kredi kartından dolayı cezaevine girer miyim, kredi kartı borcu cezası var mı şeklinde bir çok soru gelmektedir. Anayasamızın 38/4 maddesi gereğince hiç kimse sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirmediği için özgürlüğünden mahrum bırakılamaz. Dolayısıyla ister kredi kartı borcu ister kredi borcu olsun, banka kredi borcunu ödemeyen bir kimse hapse girmez.

Sadece mal beyanında bulunulmaması halinde borçlu hakkında 3 ay tazyik hapsi söz konusu olabilmektedir. Ancak bu durumda da mal beyanında bulunan borçlu derhal hapisten çıkmaktadır. Bu hapis kredi borcunu ödemediği için değil mal beyanında bulunulmadığı için söz konusu olmaktadır.

Kredi Borcu Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

Banka kredi ya da kredi kartı borcu zamanaşımı süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. 10 yıl içerisinde tahsil edilmeyen banka borçları zamanaşımına uğrayacaktır. 10 yıllık zamanaşımı süresi kredi borcunun ödenmesi gereken günden itibaren başlamaktadır. Ancak şunu da eklemek gerekiyor: 10 yıl içinde kredi borcunun zamanaşımına uğrayabilmesi için bu süre zarfında bankanın borçlu hakkında yasal icra takibi yapmaması gerekiyor.

Eğer banka borçlu hakkında yasal icra takibi yapmış ve borçlu hakkında aciz vesikası düzenlenmiş ise zamanaşımı süresi aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren 20 yıla çıkmaktadır. 20 yıl içinde borçlunun bir mal varlığı ortaya çıkarsa örneğin miras düşebilir, bir işe girebilir, maaş bağlanabilir, banka alacağını tahsil edebilir.

Dolayısıyla banka borcu zamanaşımına uğrar mı şeklinde bir soru düşünülecek olur ise cevabımız evet olmakla birlikte burada sürenin icra takibi yapılmaz ise 10 yıl, icra takibi yapılmış ve aciz vesikası düzenlenmiş ise 20 yıl olduğunu unutmamak gerekiyor.

Kredi Borcu Hangi Durumlarda Silinir?

Kredi borcunun hangi durumlarda silinebildiği merak edilen konular arasındadır. Kredi borcu iki durumda silinebilir:

 • Kredi borcunun ödenmesi durumunda kredi borcu silinir.
 • Kredi borcu zamanaşımına uğrarsa silinir. Bu bağlamda kredi borcu kaç senede silinir şeklinde akıllara gelebilecek soruya cevap vermiş olalım. Zamanaşımı süresi, herhangi bir takip yapılmazsa 10 yıl; aciz vesizkası düzenlenirse 20 yıl içinde silinecektir.

Bu ihtimaller dışında kredi borcunun silinmesi mümkün değildir.

Kredi Borcumu Ödeyemezsem İcralık Olmamak İçin Ne Yapabilirim?

Kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemeyen borçlunun yasal takibe düşmemesi için yapması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:

1- Kredi Borcunu Yapılandırabilirsiniz

Kredi borcu yapılandırma, borcun vadesi ya da faizi üzerinde değişiklik yapılması anlamına gelmektedir. Bu sayede kredinin vadesi uzatılarak aylık ödemeler düşürülmekte ve böylelikle borçlunun ödemelerini yapabilmesi sağlanmaktadır. Burada bankalar vadeyi uzatırken faiz oranında arttırıma gidebilmektedir.

Kredi borcunu yapılandırabilmek ve özellikle vadesini uzatabilmek için kredi için öngörülen maksimum süreye gelinmemiş olması gerekiyor. Örneğin 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi için vade uzatımı en fazla bu süre içinde yapılabilir. Örneğin 12 ay vade ile alınan ihtiyaç kredisi yapılandırılacaksa kredinin vadesi en fazla 48 ay olacaktır. Dolayısıyla örneğin 36 ay vade ile alınan ihtiyaç kredisi en fazla 12 ay daha uzatılabilecektir.

2- Kredi Borcu Kapatma Kredisi (Refinansman Kredisi) Kullanabilirsiniz 

Kredi borcu kapatma (refinansman) kredisi özellikle kredinin vadesinin dolması nedeniyle kredi yapılandırma imkanının olmadığı durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Refinansman kredisinde borçlu bankadan yeni bir ihtiyaç kredisi kullanmakta ve bu ihtiyaç kredisi ile eski borcunun tamamını kapatmaktadır. Böylece yasal icra takibine maruz kalmadan ve kredi notu da etkilenmeden önceki kredi borcunu kapatmış olmaktadır. Ancak yeni aldığı ihtiyaç kredisi nedeniyle tekrardan borçlanmış oluyor.

Kredi borcu kapatma kredisini, başka bankadan kullanabileceğiniz gibi kredi borçlusu olduğunuz bankadan da kullanabilirsiniz. Başka bankadan kredi borcu kapatma kredisi kullanmanız halinde kredi aldığınız banka eski bankanıza parayı havale etmekte ve borcunuzu kapatmaktadır.

Ülkemizde kredi borcu kapatma kredisi veren bankalar bulunuyor. Bu bankalar kredi notu düşük olmamak kaydıyla uygun koşullarda kredi borcu transferi yapılmasına imkan sağlamaktadır. Bu bankalara örnek olarak Ziraat Bankası, TEB, Denizbank, Akbank, Finansbank gösterilebilir.

3- Kredi Borcu Yapılandırma Şirketlerine Gidebilirsiniz

Bankaların kredi borcunu yapılandırmaması veya kredi borcu kapatma kredisi vermemesi durumunda kredi borcunuzu ödeyebilmek için bu konuda faaliyet gösteren finans kuruluşlarına gidebilirsiniz. Bu kuruluşlar sizin adınıza bankaya ödeme yaparak kredi borcunuzu kapatmakta ve belirli bir faiz oranıyla bu şirkete borçlanmaktasınız.

Ülkemizde kredi borcu yapılandırma şirketlerinin sayısı çok fazla değildir. Ülkemizde daha çok tefeciler bu alanda faaliyet göstermektedir ki tefecilerden borç almanızı hiç bir şekilde tavsiye etmiyoruz.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster