Banka Kredileri İçin Gelir Belgesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Banka kredileri için gelir belgesi hakkında bilmeniz gereken bir çok konu bulunmaktadır. Gerçekten bankaya kredi çekmek için başvuru yaptığınızda banka yetkilisinin sizden istediği belgeler arasında gelir belgesi de yer almaktadır. Hatta bir çok kişi gelir belgesi sunamadığı için bankaların kredi ya da kredi kartı olanaklarından yararlanamıyor. Bu durumda gelir belgesiz kredi, gelir belgesi olmadan kredi veren bankalar gibi bir arayış içine girmektedir. Banka kredileri için bu denli önemli olan gelir belgesinin ne olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Bu yazımızda banka kredi başvurusunda istenen gelir belgesi nedir, gelir belgesi nereden alınır, gelir belgesi örneği gibi konular hakkında bilgi vereceğiz.

Gelir Belgesi Nedir?

Gelir belgesi, bir kimsenin yılın belirli dönemlerinde elde ettiği kazancı gösteren evraktır. Bu anlamda, SGK’lı olarak çalışan işçiler, kamu personeli olarak çalışan memurlar ve emekliler aylık şeklinde gelir elde edebilirken başka meslek mensupları 3’er aylık ya da yıllık olmak şeklinde gelir elde etmektedir. Örneğin tarım geliri olanlar bu gelirlerini genellikle yıllık olarak elde etmektedir.

Banka kredileri için gelir belgesi büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü bankalar gelir belgesi sayesinde bir kimsenin düzenli bir gelirinin olup olmadığı ve kişinin mevcut geliri ile alınacak krediyi ödeyip ödeyemeyeceği konularını bu şekilde açığa kavuşturmaktadır. Şayet kişinin düzenli bir geliri yok ya da mevcut geliri alınacak krediyi karşılamayacak durumda ise kredi talebi genellikle reddedilmektedir.

Gelir Belgesi ve Maaş Bordrosu Aynı Mıdır?

Gelir belgesi ile maaş bordrosu kavramlarına çok sık rastlayabiliyoruz. Gelir belgesi, kişinin yılın belirli dönemlerinde elde ettiği her türlü kazancı gösteren belgedir. Bu belge her gelir için ayrı ayrı olabileceği gibi bu kazançlar tek bir belge üzerinde de gösterilebilir. Bu anlamda tarımdan, işçi olarak çalışmadan, ticaretten kira gelirinden ya da diğer kaynaklardan elde gelirlerin tamamı gelir belgesinin kapsamına girmektedir. Örneğin yıllık vergi beyannamesinde o yıl için kazandığınız gelirleri toplu olarak göstereceğiniz için tüm geliriniz tek bir belgede gösterilmiş olmaktadır.  Buna karşın maaş bordrosu, bir yerde işçi ya da memur olarak çalışma karşılığında ne kadar maaş aldığınızı gösteren belgedir. Yani maaş bordrosu gelir belgesinin sadece bir türüdür.

Bankalar Maaş Dışında Neleri Gelir Olarak Kabul Ediyor?

Bankalar kredi taleplerinde kişinin düzenli bir gelirinin olmasını aramaktadır. Ancak ülkemizde herkes memur ya da işçi olarak çalışıp düzenli bir gelir elde etmiyor ve bu şekilde geliri olan kişilerin sayısı da hayli fazladır. Bu sebeple bankalar maaş dışında başka kazançları da gelir olarak kabul etmektedir:

 • Kira gelirleri. Eğer kira geliri elde edilen taşınmazın tapusu kredi çekmek isteyen kişinin üzerine kayıtlı ise kira geliri, gelir olarak kabul edilmektedir.
 •  Belgelemek koşuluyla, ek işlerle elde edilen gelirler. Örneğin emekli olan bir kimsenin ek iş yaparak para kazanması gibi.
 • Tarım işinden elde edilen gelirler. Örneğin çiftçilik, hayvancılık, arıcılık…gibi.
 • Şirket ortaklarının elde ettiği gelirler.
 • Mevsimlik işçilik yapan ya da belirli dönemlerde çalışan kişilerin elde ettiği gelirler. Örneğin turistik otelde garsonluk yapılması, mevsimlik tarla işçiliği…gibi.

Bankaya Sunulacak Gelir Belgesi Örnekleri Nelerdir? 

Gelir belgesi denilince akla ilk gelen maaş bordrosu ya da maaş yazısıdır. Ancak bunlar dışında da gelir belgesi olarak sunulabilecek belgeler vardır. Önemli olan sunduğunuz belgenin sizin geliriniz olduğunu ispatlamasıdır. Bu anlamda sunulabilecek gelir belgesi örnekleri şunlardır:

 • Maaş bordrosu
 • Maaş yazısı
 • Kira gelirini gösteren banka kayıtları ya da kira sözleşmesi
 • Çiftçilik veya hayvancılıktan elde edilen gelirlere dair ödeme belgeleri
 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi (özellikle esnaf ve ticaretle uğraşanlar için önemlidir)
 • Faiz ya da kar payı gelirine ilişkin banka yazısı
 • Fason iş yapan kişilere yapılan düzenli banka ödemesi kayıtları
 • Otomatik ödeme talimatı belgeleri
 • SGK ya da Bağ-Kur primlerinin yatırıldığına dair belge

Bunlar dışında da gelir durumunuzu gösteren her belge gelir belgesi olarak kabul edilmektedir.

Maaş Bordrosunda Hangi Bilgiler Yer Almaktadır?

Bir işçinin maaş bordrosunda şu bilgiler yer alır:

 • Kişinin adı, soyadı, TC kimlik numarası ve sicil numarası
 • İşe giriş ve çıkış tarihi
 • Kazanılan brüt ücret miktarı ve aylık net kazanç
 • İşyerinde kaç gündür çalışıldığı
 • Diğer gelirler ve bu gelirlerle birlikte elde edilen toplam kazanç
 • Prime esas kazanç
 • SGK primi
 • İşsizlik sigortası primi
 • Gelir vergisi matrahından düşülecek tutarlar

Gelir Belgesi (Maaş Yazısı) Örneği

Bankalar kredi başvurularında başvuran kişiden gelir belgesi örneği istemektedir. Gelir belgesi örneği daha çok maaş bordrosu veya maaş yazısı şeklinde bilinmektedir. Ancak uygulamada gelir belgesi ile çok karşılaşmamış olan kişiler kendilerinden gelir belgesi istendiğinde gelir belgesi nasıl yazılır şeklinde bir arayış içine girmektedir.

Maaş yazısı örneği içerisinde kişiye ait ve çalışma durumunu içeren bir takım bilgiler barındırmaktadır. Bu yazının kurum yetkilisi veya  işyeri yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenmelidir. Ayrıca imzaya yetkili kişilerin imza sirküleri de fotokopi olarak maaş yazısına eklenmelidir.

Maaş yazısı örneği word olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Maaş yazısı örneği pdf olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Gelir Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Gelir belgesi sorgulama işlemi daha çok maaşlı çalışan kişiler için önemlidir. Bu anlamda gelir belgesi sorgulama işlemi şöyle yapılabilir:

a) Özel sektörde çalışanlar için işçi maaş bordro sorgulama: Maaşlı olarak bir işte çalışan kimse, kendi işyerine bir dilekçe ile başvuru yaparak maaş durumunu sorgulayabilir. Benzer şekilde SGK’ya dilekçe ile başvuru yaparak hangi maaş üzerinden sigorta priminin ödendiğini sorgulayabilirsiniz.

b) Memurlar için maaş bordro sorgulama: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesine ya da “e-devlet” ekranına giriş yapılarak ilgili bilgiler girildikten sonra internet üzerinden maaş bordrosu alınabilir.

E-Devlet Üzerinden Gelir Belgesi Sorgulaması Yapılabilir Mi?

E-devletten maaş yazısı örneğini sadece kamu çalışanları yapabilmektedir. Bu anlamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışanlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışıp maaşını kamu kurumundan alan kişiler www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak e-devletten maaş bordrolarını alabilir. Buna karşın özel sektörde çalışanların bu şekilde maaş yazısı alma imkanı yoktur.

Kredi İçin Ek Gelir Belgesi ve Ek Gelir Belgesi Örneği

Banka kredisine başvuru yapıldığında bankalar, aylık mevcut gelirinizin en fazla %50’sine kadar olan kısmını kredi taksitine ayrılabileceğini kabul etmektedir. Bu nedenle şayet gelirinizin %50’sinden fazlasını kredi taksitine ayırmak istiyorsanız, ek gelir göstermeniz gerekmektedir. Bu anlamda ek gelir olarak gösterilecek kazancın düzenli olması, örneğin aylıksa her ay, yıllık ise her yol bu gelirin elde edilmesi gerekiyor. Yine ek gelir olarak gösterilecek kazancın belgelenebilir olması da şarttır. Nihayet ek gelir olarak kabul edilecek kazancın, kişinin kendisinin ya da hane halkına ait gelir olması gerekmektedir. Bu kapsamda ek gelir belgesi örneği olarak şunlar gösterilebilir:

 • Aile ile birlikte yaşayan ve kayıtlı olarak çalışan kişinin maaşı
 • Çalışmayan eşin evde fason iş yaparak kazandığı para ve buna ilişkin banka ödeme kayıtları
 • İşyeri var ise buraya ait vergi beyannamesi
 • Tarlada yetişen mahsullerin ve bunların satışlarına ilişkin belge
 • Sahip olunan ve kayıt altına alınmış besi hayvanları ve bunlardan elde edilen kazançlara ilişkin belge

Burada yer verdiğimiz belgeler örnek niteliğindedir. Dolayısıyla gelir niteliği taşıyan kazançlara ait benzeri belgeler de gelir belgesi olarak değer görebilmektedir.

Gelir Belgesi Yoktur Şeklinde Yazı Örneği Nereden Alınabilir?

Çalışmayanlar için gelir belgesi nereden alınır sorusu ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Çalışmayan kişi gelir belgesini, gelir belgesi yoktur yazısını ya da sigortalı olarak bir işte çalışmamaktadır şeklinde bir yazıyı bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik Kurumundan bir dilekçe ile başvuru yaparak alabilir.

Gelir Belgesi Olmadan Banka Kredisi ya da Kredi Kartı Alınabilir Mi?

Bankalar kredi ya da kredi kartı vermeleri halinde müşteriden beklentileri alınan kredinin ya da kredi kartı borcunun zamanında ve tam olarak ödenmesidir. Bankalar, müşterinin ödeme gücünün olup olmadığını da gelir belgesi ile tespit etmektedir. Şayet kişinin geliri ile aldığı krediyi ödeyemeyecek durumda olduğu kanaatine varılırsa kredi talebi reddedilmektedir. Ancak bununla birlikte geliri olmakla birlikte gelir durumunu belgelendiremeyen kişiler bulunmaktadır. Seyyar satıcılar, çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar, esnaflar, ev hanımları gibi sayılarını çoğaltacağımız kayıt dışı çalışan kişiler gelir elde etmelerine rağmen bunu belgelendirememektedir. Bankalar bu kişilerin düzenli gelir sahibi olup olmadıklarını ve ödeme güçleri hakkında kesin bir kanaate varamadığı için kredi konusunda diğerlerine göre daha katı davranmaktadır. Ancak son zamanlarda bankalar arasında artan rekabet koşulları da dikkate alındığında, bankaların gelir belgesi olmadan da kredi verdiğini ve gelir belgesiz kredi veren bankaların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ancak bu bankalar genellikle düşük limitli kredi verdiğini ifade etmeliyiz. Benzer şekilde gelir belgesi olmadan kredi kartı veren bankalar da genellikle düşük limitli kredi kartı seçeneği sunmaktadır.

Gelir Belgesi Olmadan Kredi ve Kredi Kartı Veren Bankalar

Gelir belgesinin bankalar tarafından önemli görülmesi ve özellikle geliri olmasına rağmen bunu belgelendiremeyen kişileri gelir belgesi olmadan kredi veren bankaları araştırmaya sevk etmiştir.

Günümüzde bazı bankalar gelir belgesi olmadan da düşük limitli de olsa kredi ve kredi imkanı sağlamaktadır. Ancak burada bankalar özellikle kredi notuna dikkat ettiğini söylememiz gerekiyor. Kredi notu düşük olan biri gelir belgesi olsun ya da olmasın kredi alamayacaktır. Buna karşın kredi notu yüksek olan bir kimse gelir belgesi olmasa da bankalar kredi verme yolunu tercih edebilecektir. Bu anlamda gelir belgesi olmadan kredi alabilmek için bankaların aradığı kredi skoru 1100 puandır.

Gelir belgesiz kredi veren bankaların listesi aşağıdaki gibidir:

 • Halkbank Gelir Belgesiz ve Kefilsiz Mini Kredi
 • ING Gelir Belgesiz ve Kefilsiz Mini Kredi
 • Aktif Bank Gelir Belgesiz ve Kefilsiz 2000 TL Kredi
 • Burgan Bank Gelir Belgesiz ve Kefilsiz Kredi
 • En Para Gelir Belgesiz ve Kefilsiz Kredi
 • Odeabank Gelir Belgesiz ve Kefilsiz Kredi

Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve hangi koşullarda ne kadar kredi alabileceğiniz konuları hakkında detaylı bilgi için “Bankalardan Gelir Belgesiz ve Kefilsiz Kredi Alınabilir Mi?” başlıklı yazımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster