Bireysel Emeklilik Birikimlerine ve Aylıklarına Haciz Konulabilir Mi?

Bireysel emeklilik birikimlerine ve bireysel emeklilik aylıklarına haciz konulup konulamayacağı konusu son günlerin en çok araştırılan konusu olmuştur. Gerçekten son yıllarda bireysel emeklilik, %25’lik devlet katkı payı sayesinde hızlı bir gelişme gösterdi. Ayrıca 2017 yılının başından bu yana çalışanların bireysel emeklilik sistemine girmelerinin zorunlu hale getirilmesi ile birlikte de bireysel emeklilik bir anlamda herkesi ilgilendirir hale geldi. Dolayısıyla bireysel emeklilik sisteminin toplum tabanına bu kadar yayılması da beraberinde bir çok sorunun cevaplanmasını zorunlu kıldı. Bireysel emeklilik sistemine katılanların merak ettiği sorulardan biri de bireysel emeklilik sisteminde biriken paraların ve süre sonunda ödenmeye başlayan aylıkların haczinin mümkün olup olmadığıdır.

Bu yazımızda bireysel emeklilik sistemi fonunda biriken paraların ve aylıkların haczi konusunda bilgi vermeye çalışacağız.

 Bireysel Emeklilik Hesabına Haciz Gelir Mi?

Bireysel emeklilik, özel finans şirketlerinin sağladığı bir hizmettir. Bu hizmet şu şekilde işlemektedir: Müşteri, 10 yıl süreyle asgari 100 TL prim ödeyecektir. Bu primin üst sınırı yoktur. Bu primler müşterinin hesabında birikecek ve 10 yıl süreyle faiz işletilecektir. 10 yıl sonunda faiz ve biriken ana para birlikte hesaplanacak ve kişiye taksitler halinde ödenecektir. Kısaca bu şekilde işleyen bir sistem söz konusu olduğundan bireysel emeklilikte aslında iki aşama vardır. Bu aşamalardan ilki fon biriktirme aşaması, diğeri aylık aşaması. Dolayısıyla bireysel emeklilik hesabına haciz gelir mi sorusunu, haczin biriken fonlara mı maaşa mı geleceği konusunda ayrı ayrı belirtmek gerekiyor.

Bireysel Emeklilik Fonları Haciz Edilir Mi?

Bireysel emeklilik fonlarında biriken paraların haczi kısmen mümkündür. Kanunda bir formül getirilmiştir. Bu formüle göre yapılan hesap sonucunda ortaya çıkan rakam, haciz edilemez. Bunun dışında kalan miktar haciz edilebilir. Daha açık ifade edersek, Kanunda şu formül yer almaktadır: bireysel emeklilik hesabındaki fonda biriken paradan, bireysel emeklilik sistemine girilen günden haciz işleminin yapıldığı güne kadar ne kadar süre kalınmış ise bu süre ile, haciz tarihinde geçerli brüt asgari ücretin çarpımı ile elde edilen miktar haciz edilemez. Bunun dışında kalan miktar haciz edilebilir. Örneğin, bir kimse 60 ay süreyle bireysel emeklilik sistemine para yatırsın ve sistemde toplam 130.000 TL para biriktiğini düşünelim. Bugün (22.02.2018) için  brüt asgari ücret 2029 TL’dir. Bu durumda 60 ay X 2.029 TL = 121.740 TL’ye kadar olan birikim haciz edilemeyecektir. Biriken paradan hesaplanan bu miktar çıkarılırsa 130.000-121.740 = 8.260 TL haciz edilebilecektir.

Bireysel emeklilik fonları ile ilgili haciz yasağı nafaka alacakları için geçerli değildir. Yani nafaka alacakları için haciz işlemi yapılmış ise fonda biriken paranın miktarına bakılmaksızın haczedilebilir.

Fonda bulunan devlet katkısı ve getirileri ise haczedilemez, rehin edilemez ve iflas masasına dahil edilemez.

Bireysel Emeklilik Sisteminden Alınan Maaşlar Haciz Edilebilir Mi?

Bireysel Emeklilik sisteminden alınan maaşların haczinde de brüt asgari ücret uygulaması geçerlidir. Daha açık anlatırsak, bireysel emeklilik sisteminden alınan aylık para, haciz işleminin yapıldığı günde geçerli olan brüt asgari ücretin altındaysa bu kısım haciz edilemez. Ancak alınan aylık brüt asgari ücretin üzerindeyse, brüt asgari ücreti geçen kısım haczedilebilir, altında kalan kısım haczedilemez. Örneğin bir kimse bireysel emeklilik sisteminden aylık 2500 TL para alıyorsa, bugün (22.02.2018) için  brüt asgari ücret 2029 TL olduğu dikkate alındığında, bu aylığın 2029 TL’lik kısmı haczedilemez ancak bunun dışında kalan 471 TL haczedilebilir. Buradaki haciz yasağı nafaka alacakları için geçerli değildir. ani nafaka alacakları için haciz işlemi yapılmış ise alınan maaşın miktarına bakılmaksızın haczedilebilir.

Peki birden fazla yerden bireysel emeklilik aylığı alıyorum. Bu durumda bireysel emeklilik maaşının haczi nasıl olacak? Bu durumda katılımcının tüm bireysel emeklilik hesaplarından alınan maaşları toplanacak ve toplanan miktar brüt asgari ücretin altında kalıyorsa haciz edilemeyecek; ancak brüt asgari ücreti aşıyorsa, sadece aşan kısım haczedilecektir.  Örneğin bir kimse 3 farklı bireysel emeklilik hesabından toplamda 5000 TL maaş alıyorsa, bu maaştan brüt asgari ücret düşülecek ve kalan kısım haczedilecektir.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster