Blokeli Hesap Hakkında Sıkça Sorulan 21 Soru ve Cevapları

Blokeli Hesap Hakkında Sıkça Sorulan 21 Soru ve Cevapları: Blokeli hesaptan para çekme işlemi nasıl yapılır, banka hesabına konulan blokeyi kaldırma işlemi nasıl yapılır, blokeli hesap nasıl açılır, blokeli hesaba gönderilen havale iptal edilir mi  şeklinde uzayıp giden sorular blokeli hesapla ilgili merak edilen konuların başında geliyor. Gerçekten bankalar günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Para yatırma, para çekme, havale yapma, fatura ödeme EFT gibi bir çok parasal işlemi bankalar aracılığıyla yerine getirebiliyoruz. Ancak bir takım sebeplerle banka hesabına bloke konulabiliyor. Bu durumda hesaptaki para üzerinde işlem yapamadığımız için bir çok parasal işlemimiz aksayabiliyor.

Bu yazımızda blokeli hesap hakkında merak edilen sorulara cevap vermeye çalışacağız.

1- Blokeli Hesap Ne Anlama Gelmektedir?

Blokeli hesap, bankada bulunan hesap üzerinde hesabı eksiltici işlem yapma yasağı demektir. Daha açık olarak blokeli hesap nedir sorusunu şu şekilde açıklayabiliriz: Bir hesaba bloke konulması ile birlikte, o hesap üzerinde para eksiltici bir işlem yapamazsınız. Bu anlamda hesaptan para çekemezsiniz. Benzer şekilde bu hesap üzerinden fatura ödeyemezsiniz, havale yapamazsınız, EFT gerçekleştiremezsiniz, fon alıp satamazsınız. Buna karşın bir başka hesaptan blokeli hesaba EFT ya da havale yapabilir veya para yatırabilirsiniz. Ancak unutmayın ki blokeli hesaba bu şekilde para eklendiğinde bu parayı çekemezsiniz.

2- Banka Hesabına Neden Bloke Konulur?

Banka hesabına bloke konulmasının nedenleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Banka kredi borcunun zamanında ödenmemesi halinde, kredi sözleşmesinde hesaba bloke konulacağı yönünde bir madde var ise banka bu maddeye dayanarak hesaba bloke koyabilmektedir. Ancak sözleşmede böyle bir madde yok ise hesaba bloke konulamaz.
 • Banka kredi kartı borcunun ödenmemesi durumunda, kredi kartı kullanım sözleşmesinde hesaba bloke konulabileceğine ilişkin madde var ise banka, otomatik olarak hesaba bloke koyabilecektir.
 • Kredi ödemeleri için hesaptan otomatik kesintiye daha önceden muvafakat vermiş iseniz, kredi borcu taksit miktarı kadar hesabınıza bloke konulur.
 • Kamu borcunun varlığı halinde Gelir İdaresi Başkanlığı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre otomatik olarak bankadaki mevduat hesabınıza bloke koyabilmektedir. Bu anlamda kamu borçları olarak şunları belirtebiliriz: idari para cezaları, vergi, resim, harç, vergi cezası, mahkeme yargılamaları sonunda ödenmesi gereken harçlar, idare ile yapılan sözleşmeden doğan borçlar, idareye karşı gerçekleşen zarar verici eylemler nedeniyle doğan tazminat yükümlülükleri kamu alacaklarıdır. Bunlar dışında kanunlarında kamu alacağı olarak belirtilen alacaklar da kamu alacağı olarak kabul edilmektedir. Eğer bu şekilde bir kamu borcunuz var ise bu borcun miktarına bakılmaksızın örneğin 100 TL’lik alacak için 100.000 TL’lik hesabınıza bloke konulabilmektedir.
 • İcra takibi halinde ödeme emrinin kesinleşmesi üzerine icra müdürlüğü haciz işlemi için bankadaki hesaplara bloke konulması için yazı göndermesi halinde banka ilgilinin hesabına anında bloke koyar. Bunun dışında e-haciz işlemi ile de anında sistem üzerinden bloke işlemi yapılabilmektedir.
 • Mal kaçırma tehlikesi durumunda borçlu hakkında mahkeme aracılığıyla ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz kararı alınması halinde banka ilgilinin hesabına anında bloke işlemi uygulamaktadır.
 • Şüpheli işlemlerin varlığı halinde bankalar, Cumhuriyet Savcılıkları ya da Mahkemeler banka hesabı üzerinde bloke işlemi tesis edebilir.

3- Hesaba Blokeyi Kim Koyabilir?

Banka nezdinde tutulan hesaba bloke koyma yetkisi blokenin nedenlerine göre değişmektedir. Bu bağlamda şunlar hesaba bloke koyma yetkisine sahiptir:

 • İcra takibi alacağı için icra müdürlükleri
 • Kamu alacakları için Vergi Daireleri (Gelir İdaresi Başkanlığı)
 • Kredi ya da kredi kartı borcunun tahsili için sözleşmede yer almak koşuluyla bankalar
 • İhtiyati haciz ya da ihtiyati tedbir için Asliye Hukuk Mahkemeleri
 • Suça konu ya da suçtan elde edilen para yönünden ceza yargılaması sırasında Ceza Mahkemeleri

4- Blokeli Hesaptan Bir Başka Hesaba Havale ya da EFT Yapılır Mı?

Blokeli hesaptan para eksilmesine neden olacak işlem yapılamaz. Bu nedenle hesaptan para çıkışına neden olacak havale ya da EFT işlemi yapılması mümkün değildir.

5- Blokeli Hesap Üzerinden Fon Alım Satımı Yapılabilir Mi?  

Blokeli hesap üzerinden hisse senedi, dolar, euro, tahvil gibi yatırım amaçlı yapılacak fon alım satımları da mümkün değildir. Çünkü bu tür işlemler halinde blokeli hesaptan para çıkışı söz konusu olacaktır.

6- Blokeli Hesaba EFT ya da Havale Yapılabilir Mi?

Blokeli hesaptan başka bir hesaba havale ya da EFT yapılması yasak olmasına rağmen blokeli hesaba rahatlıkla para gönderilebilmektedir. Yani bir kimse havale ya da EFT yoluyla blokeli hesaba para gönderebilir. Ancak gönderilen bu para, hesap sahibi tarafından çekilemeyeceği gibi parayı gönderen kişi tarafından da para, hesaba geçmiş ise geri alınamayacaktır.

7- Blokeli Hesaba Gönderilen Para Geri Alınabilir Mi? 

Blokeli hesaba para gönderilebilir. Ancak kimi zaman blokeli hesaba para yanlışlıkla gönderilebilmektedir. Bu durumda yanlış hesaba gönderilen paranın iadesi sorunu gündeme gelmektedir. Hemen şunu belirtelim, eğer gönderdiğiniz para, blokeli hesaba geçmiş ise para gönderme işleminin iptali mümkün olmadığından banka parayı hemen iade edemeyecektir. Çünkü para blokeli hesabın sahibine geçtiği andan itibaren bu para hesap sahibine ait olduğu varsayılmaktadır.

8- Blokeli Hesaba Gönderilen Para Geri Nasıl Alınabilir?

Blokeli hesaba gönderilen para blokeli hesaba geçmiş ise bankanın bu parayı iade etme imkanı olmadığı gibi hesap sahibi de parayı geri çekip veremez. Ancak çeşitli ihtimallere göre blokeli hesaptan paranın nasıl iade alınabileceği konusuna yakından bakalım:

 • Eğer blokeyi icra müdürlüğü koymuş ise, banka otomatik olarak bu parayı iade edemez. Bunun için bir dilekçe ile blokeli hesaba gelen paranın hesap sahibine ait olmadığını ve yanlışlıkla bu hesaba para gönderildiğini ispat eden delilleri de göstererek icra müdürlüğüne başvuru yapmalısınız. Genellikle icra müdürlüğü bu talebi reddetmektedir. Bu nedenle parayı almak için istihkak davası açmanız gerekmektedir.
 • Eğer blokeli hesaba EFT yapmış ve para henüz hesaba geçmemiş ise EFT işlemini iptal ederek paranın bloke hesabına geçmesini engelleyebilirsiniz. EFT işleminin nasıl iptal edileceğini merak ediyorsanız İNG Bank EFT iptali hakkındaki yazımız size yol gösterici olabilecektir. Yazıyı okumak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
 • Blokeyi banka kredi ya da kredi kartı borcunun tahsili amacıyla koymuş ise blokeli hesaba gönderilen paranın iadesi için bankaya bir dilekçe vererek paranın iadesini isteyebilirsiniz. Bu dilekçede paranın yanlışlıkla gönderildiğini ve hesap sahibinin bu para ile bir ilgisinin olmadığını ispatlamanız gerekmektedir. Eğer banka parayı iade etmez ise aynı dava dilekçesi ile hem hesap sahibine hem de bankaya karşı sebepsiz zenginleşme davası açmanız gerekmektedir.
 • Blokeyi kamu alacağı nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı koymuş ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın izni olmadan parayı almanız mümkün değildir. Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuruya rağmen paranız iade edilmez ise Vergi Mahkemesi’nde haksız blokenin kaldırılması ve paranın iadesi için dava açmanız gerekmektedir.
 • İhtiyati haciz ya da ihtiyati tedbir konulmuş bir hesaba para gönderilmiş ise ihtiyati haciz ya da ihtiyati tedbir kararı veren mahkemeye başvuru yaparak paranın iadesi yönünde karar almanız gerekmektedir. Başvuru dilekçesinde paranın hesap sahibi ile bir ilgisinin olmadığını ispat etmeniz zorunludur.

9- Blokeli Hesaptan Para Çekilir Mi?

Blokeli hesap ile ilgili merak edilen en önemli soru blokeli hesaptan nasıl para çekilir sorusudur. Maalesef bir hesaba bloke konulmuş ise bloke kaldırılana kadar bu hesaptan para çekmek mümkün değildir. Dolayısıyla blokeli hesaptan para çekmek için hesaba konulan blokenin kaldırılması zorunludur. Bu konu bağlamında “Bankada Bloke Edilen Para Nasıl Çekilir” isimli konumuzu bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz.

10- Blokeli Banka Hesabı Kapatılabilir Mi?

Banka hesabına bloke konulması nedeniyle hesap sahibi bu hesabını kullanamadığı için blokeli hesap kapatılır mı, kapatılırsa blokeli banka hesabı nasıl kapatılır sorularının cevaplarını merak etmektedir.

Bloke olmuş bir banka hesabının işleme tamamen kapatılabilmesi için blokeye neden olan durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Dolayısıyla bloke durumu devam ettiği müddetçe blokeli banka hesabının kapatılması mümkün değildir.

11- Blokeli Banka Hesabı Üzerinden Hesap İşletim Ücreti Alınabilir Mi?

Banka hesabı blokeli olsa da bu bir banka hesabı olduğu için bankalar hesap işletim ücreti talep edebilmektedir. Ancak Danıştay hesap işletim ücreti alınmasına imkan tanıyan yönetmelik maddesini iptal ettiği için blokeli banka hesabından ya da herhangi bir banka hesabından hesap işletim ücreti alınmayacaktır. Şayet hesap işletim ücreti alınmışsa bunun da banka tarafından iadesi gerekmektedir.

Haksız olarak hesap işletim ücretinin geri nasıl alınabileceği konusunda detaylı bilgi edinmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

12- Hesaba Konulan Bloke Ne Kadar Sürede Kalkar?

Hesaba bloke konulmasına neden olan durum ortadan kaldırıldıktan sonra hesaba konulan bloke de kaldırılır. Örneğin icra nedeniyle konulan bloke durumunda icraya konu borç ödenmişse bankadaki bloke de kaldırılacaktır. Peki hesap blokesi ne kadar sürede kalkar?

Öncelikle şunu belirtelim ki eğer bir hesaba bloke konulmuş ise bloke nedeni ortadan kalkmadığı müddetçe bu hesap üzerindeki bloke kaldırılmayacaktır. Bu durumda blokenin kaldırılması ancak hak sahibinin talebine bağlıdır. Örneğin icra dairesine borcu olan bir kimsenin hesabına konulan bloke, icra dosyasının alacaklısının istemesi halinde kaldırılabilir. Benzer şekilde bankanın koyduğu blokeyi yine banka kaldırabilir.

Eğer bloke konulmasına neden olan durum ortadan kaldırılmışsa bloke işlemi anında kaldırılır. Ancak iş yoğunluğu söz konusu ise blokenin kaldırılması en geç o gününün mesai saati sonuna doğru gerçekleşmektedir.

13- Blokeli Hesap Üzerindeki Bloke Kaldırılarak Nasıl İşleme Açılır?

Sıkça sorulan sorulardan biri de blokeli hesap nasıl açılır sorusudur. Blokeli hesabı açabilmeniz blokeye neden olan durumu ortadan kaldırmanıza bağlıdır. Bloke nedeni ortadan kalkmadığı müddetçe hesap üzerindeki bloke de devam edecektir. İhtimallere göre blokeli hesap kaldırma işlemlerine bakalım:

 • İcra takibi nedeniyle bloke konulması halinde, icra borcunun ödenmesi ya da icra dosyasının alacaklısının bloke işleminden vazgeçmesi durumunda bankadaki bloke işlemi icra müdürlüğünün yazısı üzerine kaldırılacaktır.
 • Kamu alacağı dolayısıyla bloke konulmuşsa, ilgili kamu borcunun ödenmesi üzerine sistem üzerinden anında bloke kaldırılacaktır.
 • Banka kredi ya da kredi kartı borcunun ödenmemesi nedeniyle bloke koymuş ise kredi ya da kredi kartı borcunun ödenmesi üzerine anında bloke kaldırılacaktır.
 • Bloke mahkeme kararı ile konulmuş ise bloke yine mahkeme kararı ile kaldırılabilir.

14- Hakkımda Hesap Blokesi Olup Olmadığını Öğrenebilir Miyim?

Banka hesabınız üzerinde bloke işlemi uygulanıp uygulanmadığını merak edebilirsiniz. Hesap blokesi öğrenme işlemi için merkezi bir birim bulunmamaktadır. Bu nedenle hesabınızın olduğu bankanın en yakın şubesine giderek ya da bankanın müşteri hizmetlerini arayarak hesabınız üzerinde bloke olup olmadığını sorgulatabilirsiniz. Ancak her banka sadece kendi hesaplarını kontrol edebileceği için hesabınızın olduğu her bankaya ayrı ayrı giderek ya da müşteri hizmetlerini arayarak sorgulama yapmanız gerekmektedir.

15- Blokeli Olan Vadesiz Mevduat Hesabındaki Para Vadeli Mevduat Hesabına Aktarılabilir Mi? 

Vadesiz mevduat hesabınızda para var ancak bu hesaba bloke konulduğu için ne parayı çekebiliyorsunuz ne de para üzerinde başka bir işlem yapabiliyorsunuz. Bu durumda para gün geçtikçe değer kaybedeceği gibi paradan kazanç elde etme imkanı da ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla bloke konulmuş olan vadesiz hesaptaki paranın vadeli hesaba aktarılması mümkün müdür sorusu akla gelmektedir.

İster vadeli ister vadesiz hesap olsun, bir hesaba bloke konulmuşsa, bu durum hesap sahibinin hesaptaki para üzerinde tasarruf yapma hakkının kısıtlanması anlamına gelmektedir. Parayı vadeli hesaba koymak da tasarruf hakkı kapsamındadır. Bu nedenle blokeyi koyan kişi ya da kurum muvafakat etmediği müddetçe vadesiz hesaptaki para vadeli hesaba aktarılamamaktadır. Eğer blokeyi koyan kişi ya da kurum bu işleme onay vermez ve bloke işleminin haksız olduğu da ortaya çıkarsa, hesap sahibinin zararını karşılamak zorunda kalacaktır.

Eğer blokeyi koyan kişi ya da kurum blokeli hesaptaki paranın vadeli hesaba aktarılmasına izin verirse bu defa da vadeli hesaba bloke işlemi uygulanacaktır.

16- Blokeli Hesaba Para Yatırılır Mı?

Blokeli hesaba para yatırma konusunda yasal bir engel yoktur. İster hesap sahibi isterse bir başka kişi blokeli hesaba para yatırabilir. Ancak bloke kalkmadığı sürece blokeli hesaba yatırılan para geri çekilemeyeceğini unutmamak gerekiyor.

17- Başka Bankada Hesap Açılması Halinde Bu Hesaba Otomatik Olarak Bloke Konulur Mu?

Bir bankada hesabınız var ama bloke konuldu. Peki başka bankada hesap açarsanız bu hesaba da bloke konulur mu?

Bir hesaba bloke konulabilmesi için bir bloke nedeni olması gerekiyor. Dolayısıyla bir bankadaki hesaba bloke konulması diğer bankada açılan hesaba bloke konulacağı anlamına gelmez. Örneği icra takibi nedeniyle hesabınıza bloke konulmuş ve siz de bu işlemden sonra başka bir bankada yeni bir hesap açtırmış iseniz, bu yeni hesaba bloke konulabilmesi için alacaklının bu hesabı tespit etmesi ve icra müdürlüğü aracılığıyla yeni hesabın açıldığı bankaya yazı göndermesi gerekiyor. Aksi halde otomatik olarak bu hesaba bloke konulamaz.

18- Bir Bankaya Olan Borç Dolayısıyla Başka Bankadaki Hesaba Bloke Konulabilir Mi? 

Bir bankaya olan kredi ya da kredi kartı borcunuzu ödememeniz halinde bu banka, bir başka bankadaki hesabınıza otomatik olarak bloke koyduramaz. Yani (A) bankasına olan borcunuzu ödememeniz durumunda (A) bankası, (B) bankasında bulunan hesabınıza bloke konulmasını isteyemez. Bunun için bankanın öncelikle icra takibi yapması ve icra müdürlüğü aracılığıyla bloke işlemi yapması gerekmektedir.

19- Haksız Hesap Blokesi İşlemi Nasıl Kaldırılır?

Hesabınıza bloke konulması işleminin haksız olabilir. Örneğin borcunuz olmamasına rağmen bir borç dolayısıyla hesabınız bloke edilebilir. Benzer şekilde isim karışıklığı nedeniyle de hakkınızda bloke işlemi uygulanabilir. Bu durumda hesap blokesi işleminin kaldırılması gerekmektedir. Hesap blokesi şikayet işlemi, blokeyi koyan kişi ya da kuruma göre değişmektedir. Bunu ihtimalleri şöyle gösterelim:

 • Blokeyi banka kredi ya da kredi kartı borcu dolayısıyla koymuş ancak böyle bir borç yok ya da ödenmiş ise bankadan blokenin kaldırılmasını talep etmelisiniz. Eğer banka blokeyi kaldırmaz ise Tüketici Hakem Heyeti’ne ya da Bankalar Birliği Tüketici Hakem Heyeti’ne şikayet yoluyla başvuru yapmalısınız.
 • Blokeyi icra müdürlüğü koymuş ise blokeyi yine icra müdürlüğü kaldırabilir. Eğer haksız yere bloke konulmuş ise önce icra müdürlüğünden blokenin kaldırılmasını talep etmelisiniz. İcra müdürlüğü blokeyi kaldırmaz ise şikayet yoluyla icra mahkemesinden blokenin kaldırılmasını talep etmelisiniz.
 • Kamu borcu nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı hesap blokesi koymuş ise bu durumda öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan blokenin kaldırılmasını talep etmelisiniz. Eğer Gelir İdaresi Başkanlığı blokeyi kaldırmaz ve blokenin haksız olduğunu düşünüyorsanız Vergi Mahkemesi’nde blokenin kaldırılması davası açmalısınız.
 • İhtiyati haciz ya da ihtiyati tedbir kararının yanlış olduğunu ve buna bağlı olarak uygulanan bloke işleminin haksız olduğunu düşünüyorsanız, kararı alan mahkemeye başvurarak bloke işlemini kaldırmalısınız.

20- Blokeli Hesaba Yapılan Havale Geri Alınabilir Mi?

Havale, aynı banka içerisinde kişinin kendisine ya da başkasına para gönderme işlemi için kullanılan ifadedir. Havale işlemi, aynı banka içerisinde gerçekleştiği için gönderilen para da anında diğer hesaba geçmektedir. Dolayısıyla blokeli hesaba gönderilen para da anında bu hesaba geçmektedir. Blokeli hesaba geçen paranın ise yukarıda açıkladığımız üzere geri alınması mümkün değildir. Parayı geri almak için bir takım işlemler yapmak gerekiyor. Bu işlemler için yukarıda 8 numaralı başlık altında yapmış olduğumuz açıklamaları burası için de uygulayabilirsiniz.

21- Emekli Maaşı Hesabına Bloke Konulabilir Mi?

Emeklinin kendisi muvafakat etmediği sürece emekli maaşına bloke konulamaz. Şayet emekli izin vermemesine rağmen bu şekilde bir bloke işlemi var ise bu bloke haksız bloke olacağı için anında kaldırılması gerekir. Eğer bloke kaldırılmaz ise yukarıda 19 numaralı başlık altında yer verdiğimiz “Haksız Hesap Blokesi İşlemi Nasıl Kaldırılır” konusunda yaptığımız açıklamaları uygulayabilirsiniz.

Emekli maaşının haczi konusunda detaylı bildi edinmek için bu konuda hazırlamış olduğumuz yazımızı bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster

Bir cevap yazın