Boşandığım Eşime Kefil Olmuştum Banka Beni Sorumlu Tutar Mı?

Boşandığım Eşime Kefil Olmuştum Banka Beni Sorumlu Tutar Mı: Evliliklerin mutlu devam ettiği dönemde eşler güven içerisinde birbirlerine karşı büyük fedakarlıklar gösterebilmektedir. Eşin kredi borcuna kefil olmak da bu fedakarlıklardan biridir. Ancak evliliğin bir süre sonra sorunlar yaratmaya başlaması üzerine eşler ayrılık kararı alabiliyorlar. Peki boşanma durumunda eşin kefil olduğu kredi borcu ödenmezse, bu borcun tahsili için boşanan ve kefil olan eşe müracaat edilebilir mi?

Bu yazımızda boşanan eşin kefilliği ve eşe kefil olduktan sonra boşanma halinde eşin bu bu borcu ödeyip ödemeyeceği konusunu inceleyeceğiz.

Eşler Birbirine Kefil Olabilir Mi?

Kefil olabilmek kefil olma şartlarını taşımak gerekiyor. Dolayısıyla bu şartları taşımayan birisi kefil olamaz. Kefil olmak için aranan şartlar şunlardır:

  • 18 yaşını tamamlamış ancak 70 yaşını tamamlamamış olmak (bazı bankalar 70 yaşını 75 yaşa kadar çıkarabilmektedir),
  • Akıl sağlığı yerinde olmak
  • Ödeme gücü yerinde olmak. Yani düzenli gelir sahibi olmak ya da sahip olduğu malvarlığı ile kefil olduğu borcu karşılayabilecek güçte olmak
  • Kredi notu düşük olmamak
  • Hakkında bir alacak dolayısıyla icra takibi olmamak,
  • Mevcut kredi borcu ya da kefilliği dikkate alındığında yeni kefil olunacak borcun ödenmemesi halinde daha önceki kefilliğine bağlı olan borcu veya kendi kredi borçlarını da ödeyebilecek güçte olmak.

Gerek Borçlar Kanunu’muzda gerekse diğer kanunlarımızda eşin diğer eşe kefil olmayacağına dair herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Dolayısıyla burada belirttiğimiz kefil olmak için aranan koşulları diğer eş taşıyorsa, kefil olmasında herhangi bir engel yoktur. Örneğin koca, bankadan 10000 TL kredi çekmek istesin. Karısı bu kredi için kocasına kefil olabilir.

Boşanan Eş, Kefil Olduğu Krediden Sorumlu Mudur? 

Evlilik birliği devam ederken eşlerden biri diğer eşe kefil oldu. Bu sırada diğer eş krediyi çekti ve kullandı. Ancak ödemedi ve bu sırada da bir takım nedenlerle eşler boşandılar. Acaba boşanan ve borca kefil olan eş, ödenmeyen kredi borcunu ödemek zorunda mıdır? Bir başka ifadeyle boşanan eşten kredi borcu tahsil edilebilir mi?

Banka kredi borcuna kefil olmak, banka karşısında asıl borçlu gibi olmaktan farklı değildir. Yani asıl borçlu kredi borcunu ödememesi halinde, banka borcun tahsili için doğrudan kefile başvurabilir. Kefilin ise “önce git asıl borçludan parayı tahsil etmeye çalış” deme gibi bir hakkı yoktur. Kefil asıl borçlu gibi bu borcu ödemek zorundadır. Bu anlatımdan da anlaşılacağı üzere kefil olunan kişi eş de olsa, kefil olunması halinde asıl borçlu gibi sorumluluk ortaya çıkmaktadır. Bu borç ödenmediği zaman ister evlilik birliği devam etsin isterse boşanmış olunsun, kefilin bu borçtan dolayı sorumluluğu devam etmektedir.

Özetle, bir eş, evlilik birliği içindeyken eşine kefil olmuşsa ve bu borç da ödenmemişse eşlerin boşanması, boşanan eşi kefil olduğu borçtan kurtarmaz. Banka ödenmeyen kredi borcunu kefil olan eşten tahsil eder.

Bonus Bilgi: Kefillikten Kurtulmam İçin Ne Yapabilirim?

Kefil oldunuz ancak bu kefillikten vazgeçmek istiyorsunuz. Peki kefillikten nasıl kurtulabilirsiniz? İşte belirli durumlara göre kefillikten kurtulma yolları:

  • Kredi sözleşmesi yapıldı; ancak kredi henüz asıl borçlunun hesabına yatırılmamış ise banka şubesine giderek bir dilekçe ile kefillikten vazgeçtiğinizi bildirirseniz, asıl borçluya kredi tahsisi yapılmayacağı için kefillik süreci başlamadan sona erebilecektir. Ancak kredi tahsis edilmişse bu şekilde yapılacak başvuru, kefilliği ortadan kaldırmaz.
  • Asıl borçluya kredi tahsis edilmiş ise şuna bakmak gerekiyor. Kefillik sözleşmesinde kefilin sorumlu olduğu miktar açıkça yazılı olmalıdır. Eğer böyle bir miktar yazılı değilse kefillik sözleşmesi geçersiz olacağından, kefilin de herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
  • Kefil olan kişinin zor durumda olmasından yararlanılarak ya da hile veya tehdit gibi bir durum ile iradesi fesada uğratılarak kefillik söz konusu olmuş ise dava yoluyla bu durum tespit ettirilerek kefillik geçersiz hale getirilebilir.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster