Emekli Kredi Borcunu Ödemezse Hangi Yasal Yaptırımlar Uygulanır?

Emekli Kredi Borcunu Ödemezse Hangi Yasal Yaptırımlar Uygulanır: Emekli kredi borcunu ödemezse ne olur sorusu son günlerin sıkça sorulan soruları arasına girdiğini söyleyebiliriz. Özellikle emeklinin kredi borcunu ödememesi halinde emekli maaşının haczedilip haczedilemeyeceği, emekli maaşının bloke edilip edilmeyeceği, emekli maaşından otomatik kesinti ile borcun tahsil edilip edilmeyeceği ve hapis cezası olup olmadığı konuları bu kapsamda cevabı en çok merak edilen konulardır.

Bu yazımızda emekli kredi borcunu ödememesi halinde hangi yasal sonuçlarla karşılaşacağı konularını inceleyeceğiz.

Emekli Kredi Borcunu Ödemezse Hangi Yasal Sonuçlarla Karşılaşır?

Emekli kredi borcunu ödemezse karşılaşacağı yasal sonuçlar şunlardır:

 • Emekli hakkında yasal takip başlatılır. Eğer daha önceden muvafakat vermiş ise emekli maaşına haciz konulur. Ayrıca kredi borcunu karşılayacak nitelikte malvarlığına haciz işlemi uygulanır.
 • Findeks kredi notu düşer.
 • Kredi sicili bozulur ve emekli kara listeye alınır.
 • Kara listeye alınan emekli, kredi riski taşıdığı için kara listeden çıkana kadar kredi kullanamaz.

Emekli Kredi ya da Kredi Kartı Borcunu Ödemezse Maaşına Haciz Gelir Mi?

Emekli kredi borcunu ödemezse emekli maaşı haciz edilir mi sorusu kredi yükü altında olan emeklilerin cevabını merak ettiği soruların başında gelmektedir.

Emekli, banka kredi borcunu ödeyemez ise banka, krediyi tahsil etmek için emekli hakkında yasal takip başlatacaktır. Bu yasal icra takibi ile birlikte emeklinin paraya çevrilebilecek mal varlığı haciz edilecektir. Ancak burada emekli maaşının haczinin mümkün olup olmadığı önem taşımaktadır. Bu soruyu  iki ihtimale göre cevaplayalım.

 • Eğer emekli kredi alırken kredi ödenmediği durumda emekli maaşına haciz ya da bloke konulmasına izin vermişse, bu durumda emekli maaşı haczedilebilir.
 • Eğer emekli kredi alırken kredi ödenmediği durumda emekli maaşına haciz ya da bloke konulmasına izin vermemiş ise, bu durumda emekli maaşına haciz konulamayacağı gibi bloke de konulamaz. Dolayısıyla böyle bir muvafakat olmamasına rağmen emekli maaşı haczedilirse hemen icra müdürlüğüne dilekçe vererek haczi kaldırabilirsiniz. Eğer icra müdürlüğü haczi kaldırmaz ise şikayet yoluyla icra mahkemesinde haczin kaldırılması davası açabilirsiniz.

Emekli Kredi Borcunu Ödemezse Evine Haciz Gelir Mi?

Emekli kredi ya da kredi kartı borcunu ödememesi halinde banka tarafından hakkında yasal icra takibi başlatılır. Bu takibin kesinleşmesi ile birlikte banka icra dairesi aracılığıyla emeklinin paraya dönüştürülebilir malvarlığının haczini talep eder. Bu talep üzerine icra dairesi, emeklinin muvafakati olmadığı sürece emekli maaşına haciz koyamamasına karşın, paraya dönüştürülebilen diğer malvarlığına haciz koyabilir. Dolayısıyla emeklinin kendi adına tapulu olan evi, tarlası, bahçesi, dairesi, arabası gibi eşyalar haczedilir. Benzer şekilde altın, gümüş gibi değerli madenler ile haczi kabil olan ev eşyaları da haczedilebilir. Bu anlatılanlardan anlaşılacağı üzere emeklinin evine haciz gelebilir.

Emekli Kredi ya da Kredi Kartı Borcunu Ödeyemezse Emekli Maaşına Bloke Konulabilir Mi?

Emekli banka kredi borçlarını ödeyemediği durumda emekli maaşına bloke konulup konulamayacağı iki ihtimale göre değişmektedir. Bu ihtimaller şöyledir:

 • Eğer emekli, emekli maaşını aldığı bankanın kredi kartını kullanıyor ve kredi kartı borcu ödenmediğinde emekli maaşına bloke konulmasına muvafakat etmiş ise banka bu durumda kredi kartı borcu için hesaba bloke koyabilir.
 • Eğer emekli, emekli maaşını aldığı bankadan kredi kullanmış ve kredi borcu ödenmediğinde emekli maaşına bloke konulmasına muvafakat etmiş ise bu durumda banka emekli maaşı hesabına bloke koyabilir.
 • Eğer emeklinin kullandığı kredi kartı başka bankaya ait ve emekli de maaşını başka bankadan alıyor ise kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde kredi kartının ait olduğu banka otomatik olarak emekli maaşına bloke koyamaz. Bu durumda bankanın emekli hakkında yasal takip yapması gerekiyor. Eğer emekli kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde emekli maaşına bloke konulmasına muvafakat etmiş ise bu yasal takip sonucunda maaşa bloke konulacağı gibi emekli maaşı haczedilir. Aksi halde bloke işlemi ya da haciz işlemi uygulanamaz.
 • Eğer emekli krediyi başka bankadan kullanmış, emekli maaşını da başka bankadan alıyor ise kredi borcu ödenmemesi halinde banka emekli maaşına bloke koyamaz. Dolayısıyla bankanın emekli hakkında yasal takip başlatması gerekiyor. Eğer emekli, krediyi alırken kredi borcu ödenmediği zamana maaşa bloke konulmasına muvafakat vermiş ise bu durumda maaşa bloke konulabileceği gibi haciz işlemi de uygulanacaktır. Aksi halde bloke ya da haciz işlemi uygulanamaz.

Emekli Kredi ya da Kredi Kartı Borcunu Ödemezse Hapis Yatar Mı?

1982 tarihli Anayasa’mızın 38. maddesine göre hiç kimse sözleşmeden doğan yükümlülüğü yerine getirmediği için özgürlüğünden mahrum bırakılamayacaktır. Kredi ya da kredi kartı borcunun sözleşmeden kaynaklanan bir borç olduğu dikkate alındığında banka kredi borcunu ödemeyen bir kimse hapis cezası almayacaktır.

Ancak bu konu bağlamında bir konuya dikkat çekmek gerekiyor. Şayet emekli banka kredi borcunu ödemediği için hakkında yasal takip başlatılmış ise aşağıdaki durumlarda hapis cezası uygulanabilmektedir.

 • Mal beyanında bulunması için kendisine tanınan süreye rağmen mal beyanında bulunmayan emekli mal beyanında bulunana kadar en fazla 3 ay süreyle tazyik hapsinde tutulabilir. Mal beyanında bulunduğu anda hapisten çıkarılır.
 • Yasal icra takibi sırasında borç ödeme taahhüdünde bulunan emekli sebepsiz olarak taahhüdü ihlal eder ise 3 aya kadar tazyik hapsine tabi tutulur.

Kredi borcunun ödenmemesi halinde hapis cezası olup olmadığı konusunda detaylı bilgi edinmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Emekli Kredi Borcunu Ödemezse Yurtdışına Çıkabilir Mi?

Emekli ister kredi kartı borcunu isterse kredi borcunu ödememiş olsun. Her iki durumda da yurt dışına çıkmayı engelleyen bir yasal düzenleme olmadığı için emekli yurtdışına çıkabilir.

Borcu olan kişinin yurtdışına çıkıp çıkmayacağı ve hangi hallerde yurdışına çıkış yapamayacağı konularında ayrıntılı bilgi için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Emekli Kredi Borcunu Ödemezse Emekli Maaşı Kesilir Mi?

Emekli maaşı, bir kimsenin aktif çalışma süresi boyunca gelirinden kesilen birikimler sonucunda bu kişiye tanınan kazanılmış bir haktır. Bu nedenle bu kişinin herhangi bir borcunu ödememesi durumunda emekli maaşı kesintiye uğramayacaktır. Daha açık söylersek emekli banka kredi borcunu ödemezse emekli maaşı kesilmez.

Emekli Kredi Kartı Borcunu Ödemezse Bir Başka Bankadan Yeni Bir Kredi Kartı Alabilir Mi? 

Eğer emekli kredi kartı borcunu ödemez ve bu nedenle hakkında yasal takip başlatılır ise bu durumda emeklinin kredi notu düşeceği gibi kredi sicili de bozulacaktır. Kredi notu ve kredi sicili ise tüm bankaların ortak olarak görebildiği bir sistemde tutulmaktadır. Bu sistem Kredi Kayıt Bürosu tarafından idare edilmektedir. Dolayısıyla bir bankanın kredi kartı borcunun bir başka banka tarafından ödenmediğinin tespiti halinde bir diğer banka müşteriyi riskli kabul edecek ve kredi kartı başvurusunu olumsuz sonuçlandıracaktır.

Emekli Maaşından Kredi Kartı Borcu Kesilir Mi?

Emekli maaşından kredi kartı borcunun kesilip kesilmemesi emeklinin bu işlem hakkında bankaya muvafakat vermesine bağlıdır. Eğer böyle bir muvafakat yoksa banka emekli maaşından otomatik kesinti yaparak kredi kartı borcunu tahsil edemeyecektir.

Bu yazı, hukuk uzmanı Dr. Sabahettin Gülgün tarafından sitemiz için hazırlanmış olup izinsiz olarak herhangi bir mecrada kullanılamaz.

“Görüş, öneri, talep ve sorularınızı aşağıdaki yorum bölümüne yazabilirsiniz”

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster

Bir cevap yazın