Eşimden Boşanıyorum Kredi Borçlarını Kim Ödeyecek?

Evlilik birliği devam ederken konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi alınabildiği gibi evin ortak ihtiyaçları için kredi kartından harcama yapılabilmektedir. Ancak boşanma aşamasında kredi ya da kredi kartı borcunun olması sorun oluşturmakta ve boşanan çiftler boşanma sürecinde ve boşandıktan sonra kredi borcu ne olur sorusunun cevabını merak etmektedir.

Bu yazımızda kredi ve kredi kartı borcunda eşlerin sorumluluğu olup olmadığı konusunu inceleyeceğiz.

Boşanan Eşlerin Kredi Borcu Dolayısıyla Sorumluluğu Nedir?

Boşanıyorum kredi borcu ne olur sorusu boşanan eşlerin cevabını merakla beklediği sorulardan biridir.

Boşanma davası açılmadan önce ya da boşanma davası sırasında eşler bir sebeple kredi kullanmış olabilir. Bu bağlamda örneğin taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi, eğitim kredisi, tatil kredisi gibi isimler altında bankadan kredi alınabilir. Bu gibi durumda boşanma aşamasında diğer eşin sorumluluğu olup olmadığını Türk Medeni Kanunu 224. maddeye göre belirlenecektir. 

Türk Medeni Kanunu 224. maddede eşlerden her birinin kendi malvarlığı ile sorumlu olduğu düzenlemesine yer verilmiştir. 

Bu düzenleme dikkate alındığında bir eşin diğer eşten habersiz olarak ya da diğer eşin herhangi bir kefilliği olmadan kredi alması halinde bu borçtan kendi malvarlığı ile sorumlu olacak ve diğer eşin hiç bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Bundan ötürü banka, bir eşin kredi borcundan dolayı diğer eş hakkında icra takibi yapamayacağı gibi diğer eşe ait malların satışını da isteyemeyecektir. 

Diğer Eşin İhtiyacı İçin Çekilen Krediden Boşanma Sürecinde veya Boşandıktan Sonra Kim Sorumludur? 

Boşanma davası yokken ya da boşanma davası süreci devam ederken diğer eşin ihtiyacı için kredi çekilmiş olabilir. Bu durumda çekilen krediyi kim ödemelidir?

Kredi borcunun yükümlüsü krediyi çeken kişidir. Kredinin neden çekildiği, çekilen paranın kime neden verildiğinin borçtan sorumluluk için hiç bir önemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla kredi diğer eşin ihtiyacı için çekilmiş olsa da bu borcu krediyi çeken eş ödeyecektir. Diğer eşin burada bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kredi borcundan sorumlu olan eş, borcu ödedikten sonra eğer parayı diğer eşe verdiğini ispatlayabiliyorsa alacak davası ile bunu talep edebilir ve gerekirse diğer eş hakkında icra takibi yaptırabilir. 

Boşanırken Devam Eden Konut Kredisi Borcundan Kim Sorumlu Olur?

Boşanmaya karar verilmeden önceki aşama evlilik birliği olarak adlandırılmaktadır. Evlilik birliği devam ettiği müddetçe eşler Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen mal rejimlerinden birine tabi olurlar. Eğer eşler kendi aralarında anlaşarak bir mal rejimi seçmemişlerse Türk Medeni Kanunu gereğince edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar.

Edinilmiş mallara katılma rejimi, en basit ifadeyle, evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin emek veya para sarf ederek sahip olduğu mala diğer eşin yarı oranında ortak olması demektir. Burada diğer eşin çalışıp çalışmamasının bir önemi yoktur. Dolayısıyla ister kredi ödeyerek ister bir başkasından borç alarak satın alınmış olsun, evlilik birliği içinde edinilen konut üzerinde diğer eş yarı oranında pay sahibidir. Buradan hareketle eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktaysa, kredi borcundan dolayı diğer eşin de sorumluluğu bulunduğu sonucuna ulaşabiliriz.

Eğer eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi dışındaki bir başka mal rejimi tercih edilmişse sonuçları farklı olacaktır. Tercih edilen mal rejimi türlerine göre sorumluluğu inceleyelim:

  • Mal ayrılığı rejimi seçilmişse, bu durumda her eş edindiği mal üzerinde tek başına hak sahibi olacağı için konut kredisi borcundan diğer eş sorumlu olmaz.
  • Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi tercih edilmişse ve konut diğer eşe verilmişse bu durumda konut kredisinden diğer eş sorumlu olmayacaktır.
  • Mal ortaklığı rejimi seçilmişse, bu durumda eşler hem kişisel eşyalara hem de diğer eşyalar üzerinde yarı yarıya hak sahibi olacağı için konut kredisi borcundan diğer eş sorumlu olacaktır.

Boşanıyorum Ama Eşimin Kredi Kartı Borcundan Sorumlu Olur Muyum?

Kredi kartı, şahsa özel olarak verilmektedir. Dolayısıyla kredi kartından yapılacak harcamalar kart sahibinin bilgisi doğrultusunda gerçekleştiği kabul edilmektedir. Bunun sonucu olarak da kredi kartından yapılan harcamalardan bizzat kart sahibi sorumlu tutulmaktadır. Bu anlamda boşanan eşlerden birinin kredi kartından yapılan harcamalar ister kişisel harcama olsun, ister aile birliği için yapılan harcama olsun isterse diğer eşin özel ihtiyaçları için yapılan harcama olsun, bu borçtan kart sahibi sorumludur. Kart sahibi kredi kartı borcunu bankaya ödemek zorunda olup diğer eşin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla Türk Medeni Kanunu 224. maddede yer alan eşlerden her birinin kendi borçlarından sorumlu olduğuna dair düzenleme burada da geçerlidir. 

Eğer kredi kartı borcunu ödeyen eş, kredi kartındaki borcun diğer eş için harcandığını ve borç olarak verildiğini ispatlayabiliyorsa, bankaya borcu ödedikten sonra alacak davası açarak bu parayı diğer eşten isteyebilir. 

Boşandığım Eşime Kefil Olmuştum Onun Borcundan Sorumlu Olur Muyum?

İster boşanmadan önce ister boşanma aşamasında eşinize kefil olun, her iki durumda da kefilliğiniz devam eder. Yani boşanma kefilliği ortadan kaldırmaz. Bu nedenle eğer asıl borçlu olan eşiniz kredi borcunu ödemez ise kefil olduğunuz için banka bu borcu sizden talep edecektir.

Boşanan eşlerin kefilliği ve sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz

Anlaşmalı Boşanma Halinde Kredi veya Kredi Kartı Borçlarını Kim Öder?

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanmanın sonucunda ortaya çıkan hukuki durumlar üzerinde anlaştıkları ve bu anlaşma üzerine gerçekleştirdikleri boşanma şeklidir. Bu boşanma şeklinde eşler örneğin evlilik birliği içinde sahip oldukları malların ne şekilde paylaşılacağı, çocuğun velayetinin kimde kalacağı, nafaka verilip verilmeyeceği, ödenecek tazminatlar, evlilik süresince ortaya çıkan borçların kim tarafından ödeneceği gibi konular eşler arasında karara bağlanır. Eşler arasında yapılan bu protokol üzerine Aile Mahkemesi eşlerin boşanmasına karar verir. Ancak bu protokolde yer alan hükümlerin eşleri bağlayıcı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bu noktadan hareketle, eşlerden birinin üçüncü kişilere örneğin bankalara borçlu olduğu durumlarda, “bu borcun diğer eş tarafından ödeneceğine” ilişkin boşanma protokolünde madde yer almasının üçüncü kişi için bir önemi yoktur. Üçüncü kişi alacağını yine kendisinin muhatabı olan kişiden isteyecektir. Bu durumda asıl borçlu olan kişi borcu ödedikten sonra protokolü ispat vasıtası olarak kullanıp boşandığı eşinden ödediği alacağı isteyebilecektir.    

Bu yazı, hukuk uzmanı Dr. Sabahettin Gülgün tarafından sitemiz için hazırlanmış olup izinsiz olarak herhangi bir mecrada kullanılamaz.

“Görüş, öneri, talep ve sorularınızı aşağıdaki yorum bölümüne yazın. Uzmanlarımız en kısa süre içinde cevaplasın.”

İlginizi Çekebilir: Kefil olmak için eş rızası gerekip gerekmediği konusunda ayrıntılı bilgi edinmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster