Eşimin Kredi Borcuna Kefil Olabilir Miyim?

Eşimin Kredi Borcuna Kefil Olabilir Miyim: “Eş kefil olabilir mi“sorusu son zamanlarda çok sık sorulmaya başlanmıştır. Bunun nedeni aslında kadının ekonomik hayata dahil olmasıyla birlikte gelir sahibi olmaya başlaması ve ekonomik gücünün bulunmasıdır. Özellikle karı koca çalışan ailelerde eş kefilliği çok sık gündeme gelmektedir.

Bu yazımızda eşler birbirine kefil olabilir mi sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Yine bu konu bağlamında kefillikle karıştırılan eş muvafakatnamesi konusuna da kısaca değineceğiz.

Kefil Olabilmek İçin Hangi Şartlar Gerekiyor?

Kefil olmak için bir takım şartların yerine gelmesi gerekiyor. Şayet bu şartlar yok ise kefil olmak mümkün değildir. Kefil olmak için bankaların aradığı şartları şöyle sıralayabiliriz:

  • 18 yaşını bitirmiş ve 70 yaşını aşmamış olmak
  • Akıl sağlığı yerinde olmak ve kefil olmanın mahiyetini ana hatlarıyla bilmek
  • Düzenli gelir sahibi olmak ya da sahip olunan malvarlığı ile ödeme gücü yüksek olmak
  • Kredi notu yüksek olmak
  • Hakkında alacak nedeniyle icra takibi bulunmamak
  • Birden fazla kefilliği varsa kefil olunan borçların ödeniyor olması ve asıl borçlunun borcu ödememesi halinde kefilin borcu ödeyebilecek durumda olması
  • Kendisine ait kredi borcu var ise bu borcun zamanında ödeniyor olması ve kefil olunan borcun ödenmemesi durumunda hem kefil olunan borcu hem de kendi borcunu ödeyebilecek güçte olması.

Eşler Birbirine Kefil Olabilir Mi?

Yukarıda kefil olabilmek için aranan şartları sıraladık. Bu şartları taşıyan herkes kefil olabilir. Dolayısıyla eşin diğer eşe kefil olmasının önünde herhangi bir yasal engel yoktur. Burada önemli olan kefil olacak eşin malvarlığının olması ya da düzenli bir gelirinin bulunmasıdır. Böylece banka, asıl borçlu olan diğer eş borcu ödemediğinde, kefil olan eşin malvarlığından ya da gelirinden borcu tahsil edebilecektir.

Eş Muvafakatnamesi Nedir?

Eşin kefilliği ile eş muvafakatnamesi birbirine karıştırılmaktadır. Ancak eş muvafakatnamesi kefillikle alakası olmayan bir konudur. Şöyle izah edelim;

Eş muvafakatnamesi, konut kredilerinde alınması gereken icazet belgesidir. Eş muvafakatnamesinin anlamı, kredi ile evi alan eşe, diğer eşin bu evin kredi ile alınmasına ve konutun üzerine ipotek konulmasına ben de onay veriyorum demesinden ibarettir. Eş muvafakatnamesinin alınmasının nedenine gelince, Türk Medeni Kanununa göre ailenin birlikte yaşadığı ev, diğer eşin rızası olmadan satılamıyor ve üzerine ipotek konulamıyor. İşte bankalar kredi ile alınan eve ipotek koyabilmek için diğer eşin rızasını alıyor. Bu alınan rızaya da eş muvafakatnamesi deniliyor. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere eş muvafakatnamesi sadece konut kredilerinde alınmaktadır.

Eş muvafakatnamesinin imzalanması sadece ipotek konulmasına izin vermekten ibarettir. Bu belgeyi imzalayan eş, diğer eşin konut kredisine kefil olmamaktadır. Diğer eşin konut kredisine kefil olabilmesi için ayrıca kefil olduğuna dair imzasının alınması gerekmektedir.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster

Bir cevap yazın