Güncel Akdi Faiz Oranı ve Gecikme Faizi Oranı Nedir?

Güncel Akdi Faiz Oranı ve Azami Gecikme Faizi Oranı Nedir: Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler, dolar kurunun yükselişi, cari açık ve enflasyon sorunu nedeniyle faiz oranlarında da güncelleme zorunluluğunu doğurdu. Doların hızlı yükselişi ve buna paralel olarak enflasyon baskısı dikkate alınarak Merkez Bankası faiz oranlarında artışa gitti. Faizin artması ise bankaların mevduata uyguladıkları faizlerin artmasına sebep oldu. Bankalar kendi karlılıklarını düşünerek mevduata uyguladıkları faiz oranlarının artması ile birlikte bireysel ve ticari kredilerde uygulanan faiz oranlarında artışa gittiler. Bireysel kredi türü olan kredi kartları için uygulanan akdi faiz ve gecikme faizi de bu arttırımdan nasibini almış durumdadır.

Güncel faiz oranlarını vermeden önce gecikme faizi nedir ve güncel akdi faiz nedir sorularını cevaplamak, bu faizlerin ne işe yaradığı ve önemi konusunu daha da anlaşılır hale getirecektir.

Gecikme Faizi Ne Anlama Gelmektedir?

Gecikme faizi, bankaların kredi kartı borçlarının zamanında sonra ödenmesi halinde aldığı faizdir. Gecikme faizinin alınabilmesi için kredi kartı ekstre ödeme gününün geçirilmesi gerekiyor. Ancak gecikme faizi konusunda önemle belirtmemiz gereken bir husus vardır. Gecikme faizi ekstre ödeme günününden itibaren değil, hesap kesim tarihinden itibaren hesap yapılır. Örneğin hesap kesim tarihi her ayın 15’i olan bir kredi kartınız olsun. Bu kredi kartının ekstre son ödeme tarihi de her ayın 25’i olsun. Eğer siz kredi kartı ekstresini söz gelimi ayın 30’unda öderseniz, banka sizden 15 günlük gecikme faizi alacaktır.

Hesap kesim tarihi nedir sorusunun cevabını merak edenler için bunu da kısaca açıklayalım. Hesap kesim tarihi, kredi kartı harcamalarının o ay için kesinleştirildiği ve ödenecek borcun belirlendiği tarihtir. Diyelim ki hesap kesim tarihiniz her ayın 15’i olsun. Söz gelimi 15 Mayıs’tan itibaren yaptığınız harcamalar 15 Haziran 00:00’da hesaplanarak o ay ödeyeceğiniz kredi kartı borcu ortaya çıkartılır. İşte bu tarihe hesap kesim tarihi denilmektedir.

Akdi Faiz Ne Anlama Gelmektedir?

Akdi faiz, kredi kartı ekstre borcunun asgari miktarını ödedikten sonra geriye kalan kredi kartı borcuna işletilen faizdir. Bilindiği üzere kredi kartı ekstre borcunun ya tamamını ödersiniz ya da tamamı ödenemiyorsa bile bankanın belirlediği asgari tutarı ödemeniz gerekiyor. Kredi kartı asgari ödeme tutarı genellikle kredi kartı hesap ekstresinin %40’ı olarak uygulanmaktadır. Böylelikle en az bu miktarda kredi kartı borcunu ödeyen  kart müşterisi bankanın idari ve icra takiplerinden kurtulmuş olmaktadır. Akdi faiz hesabı, kredi kartı borcu hesap kesim tarihinden, kredi kartı asgari borcun ödendiği tarihe kadar hesaplanmaktadır. Bunu kısa bir örnekle açıklayalım. Örneğin 2000 TL kredi kartı borcunuz var. Hesap kesim tarihi her ayın 15’i; kart borcunun son ödeme tarihi ise her ayın 25’i olsun. Bu örneğe göre ödemeniz gereken asgari tutar borcun % 40’ı olacağına göre en az 800 TL ödemelisiniz. Şayet asgari ödemeyi ayın 27’sinde yaptıysanız, kalan 1200 TL kredi kartı borcu için toplam 12 günlük akdi faiz ödeyeceksiniz demektir.

Gecikme Faizi ve Akdi Faiz Nasıl Hesaplanır? 

Gecikme faizi ve akdi faizin hesaplanması ilk görünüşte kafa karışıklığına neden oluyor. Mesela kredi kartı borcu hiç ödenmemişse hangi faize göre hesap yapılacak? Ya da kredi kartı borcunun asgarisi ödenmiş ise hangi faiz oranına göre işlem yapılacak?

Gecikme faizi, kredi kartı borcunun asgari ödeme miktarı üzerine uygulanır. Akdi faiz ise asgari ödeme tutarı çıktıktan sonra kalan kısım üzerine uygulanır. Bunu daha açık şöyle anlatalım:

  • Son ödeme tarihine kadar kredi kartı borcu hiç ödenmemiş ise; bu durumda banka kredi kartı borcunun asgari tutarına, hesap kesim tarihinden itibaren gecikme faizi; asgari ödeme tutarının dışında kalan kısma ise hesap kesim tarihinden itibaren akdi faiz uygulayacaktır. Örneğin asgari ödeme tutarı %40, hesap kesim tarihi her ayın 15’i, son ödeme tarihi her ayın 25’i olan 2000 TL’lik kredi kartı borcu olduğunu düşünelim. Bu borcun da ayın 30’unda ödendiğini varsayalım. Bu kartın asgari ödemesi 800 TL ve hesap kesim tarihinden ödeme tarihine kadar 15 gün geçmiş durumda. İşte banka geciken 800 TL’lik asgari ödeme için 15 günlük gecikme faizi uygulayacak. Kalan 1200 TL için de 15 günlük akdi faiz uygulayacak.
  • Son ödeme tarihine kadar kredi kartı borcunun asgarisi ödenmiş ise; bu durumda banka sadece akdi faiz alacaktır. Yani kredi kartı borcunun asgari miktarı ödenir ise bankalar gecikme faizi hesaplamayacak, sadece kalan kısım için akdi faiz uygulayacaktır.

Güncel Gecikme Faiz Oranı Ne Kadar?

Faiz oranların meydana gelen artışla birlikte gecikme faizi oranında da artış yaşandı. 1 Temmuz 2018’den itibaren uygulanacak güncel gecikme faiz oranları şöyledir:

  • TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak gecikme faiz oranı aylık: % 2,52
  • Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak gecikme faiz oranı: % 2,12

Güncel Akdi Faiz Oranı Ne Kadar?

Merkez Bankası’nın faiz oranı artışı ile birlikte akdi faiz oranında da artış yaşanmıştır. Bu artışla birlikte güncel akdi faiz oranları 1 Temmuz 2,018’den itibaren şu şekilde uygulanacaktır.

  • TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak akdi faiz oranı yıllık: % 2,02
  • Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak akdi faiz yıllık: % 1,62

Daha Önceden Gecikme Faizi ve Akdi Faiz Oranları Ne Kadardı?

Gecikme faizi ve akdi faiz oranları artmadan önce kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları şöyle belirlenmişti:

  • TL için akdi faiz oranı % 1,84;
  • Döviz için akdi faiz oranı % 1,47
  • TL için gecikme faizi % 2,34
  • Döviz için % 1,97

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster