Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Hakkında Önemli 11 Konu

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), ülkemizde 1988 yılından bu yana uygulanmaktadır. Ancak özellikle ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi gibi krediler için bankalara başvuru yapanlar, kredi çektiklerinde KKDF adı altında alınan kredi masrafı ile karşılaşmaktadır. Bu durumla karşılaşanlar kaynak kullanımı destekleme fonu nedir, bu fon kimden alınır, KKDF nasıl hesaplanır gibi konuları merak etmektedir.

Bu yazımızda KKDF hakkında merak edilen önemli konuları açıklamaya çalışacağız.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) Nedir?

KKDF nedir sorusu ile kaynak kullanımı destekleme fonu hakkında sıkça sorulan soruların başında gelmektedir. 

KKDF, krediler ve vadeli ithalat işlemleri üzerinden %15 oranında alınan, asıl sorumlusu bankalar veya ithalat işlemi yapan kişiler  olan mali yükümlülüktür. Daha açık ifade edersek, KKDF, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi gibi tüketici kredilerinden, faiz geliri üzerinden ya da yurt dışından vadeli ithalat işlemi yapan kişilerden işlem bedelinin %15’i oranında alınan paradır.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Neden Alınıyor?

KKDF niçin alınıyor sorusu akla gelebilir. KKDF, kredi ya da ithalat işlemi yapan gerçek veya tüzel kişilerden alınmaktadır. Bu fonun amacı genel bütçeye gelir sağlamaktır. Dolayısıyla kredi ya da ithalat işlemlerinden alınan bu para, Maliye Bakanlığı tarafından idare edilen genel bütçe içerisine dahil edilmektedir.  

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Hangi İşlemler Üzerinden Alınır?

KKDF kesintisi esas olarak kredili işlemler üzerinden yapılmaktadır. Bu bağlamda şu işlemlerden KKDF kesintisi yapılmaktadır;

 • Tüketici kredileri: Yurtiçinde faaliyet gösteren bankalar veya finans kurumlarından alınan ihtiyaç kredileri ve taşıt kredileri.
 • Yurtdışından alınan krediler: Türkiye’de ikamet eden kişilerin yurtdışındaki bankalardan TL veya döviz cinsinden aldığı krediler.
 • Vadeli ithalat işlemleri

Konut Kredisinde KKDF Kesintisi Yapılır Mı?

KKDF kesintisi sadece ihtiyaç ve taşıt kredilerinden yapılmaktadır. Bu nedenle konut kredileri üzerinden KKDF kesintisi yapılmamaktadır.

KKDF Mükellefi Kimlerdir?

KKDF’yi kim öder sorusu da sıklıkla sorulan sorular arasında gelmektedir.  

Kaynak kullanımı destekleme fonu mükellefi için en başta şunu söylememiz gerekiyor. KKDF’nin mükellefi banka, şirket, dernek, vakıf gibi tüzel kişiler olabileceği gibi gerçek kişi de olabilir. Burada önemli olan KKDF’nin konusu işlemi yapmaktır. Bu bağlamda KKDF konusu olan işlemler kredi işlemleri ve vadeli olarak yurtdışından mal alımı (ithalat) işlemidir. Dolayısıyla bu işlemleri yapan kim olursa olsun KKDF ödemek zorundadır. Bu bağlamda KKDF yükümlüsü olanları şu şekilde gösterebiliriz:

 • Kredi işlemi yapan bankalar
 • Finans şirketleri
 • Vadeli ithalat işi yapan gerçek veya tüzel kişiler

Ancak burada çok önemli bir hususa dikkat çekmemiz gerekiyor. KKDF, niteliği itibariyle bir maliyet unsurudur. Bu fonu ödeyen banka ya da ithalat işlemi yapan kişi bunu maliyet olarak görmekte ve sunduğu mal veya hizmetin fiyatına eklemektedir. Bu durumda bu fon tüketiciye yansıtılmış olmaktadır. Dolayısıyla resmi olarak bu fonun mükellefi banka veya vadeli ithalat işlemi yapan kişiler olsa da gerçekte bu fonun yükümlüsü tüketiciler olmaktadır. Bu bağlamda bankadan kredi çeken kişilerin KKDF masrafı ile karşılaşmalarının temel nedeni de budur.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Oranı Ne Kadar?

KKDF oranı bugün işlem türlerine göre farklı oranlarda uygulanmaktadır. Bunları şöyle gösterelim:

 • Tüketici kredileri için %15 
 • Türkiye’de yerleşik (ikamet eden) kişilerin yurtdışından sağladıkları TL cinsinden kredilerde %3
 • Vadeli ithalatta %6

KKDF’den Muaf İşlemler Hangileridir?

Kredi işlemi olmakla birlikte tüketici kredileri dışında kalan krediler ile konut kredileri KKDF’den istisna tutulmuştur.

Bankalar ve finans şirketlerinin yurtdışından aldıkları krediler KKDF’den istisnadır.

Dolayısıyla bu kapsamda kalan kredi işlemelerinde KKDF alınmamaktadır.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Tutarı Nasıl Belirlenir?

KKDF kesintisi yapılacak tutar belirlenirken yapılan işlemin türü önemlidir. Bu anlamda %15 oranında yapılacak KKDF kesintisinin tutarı şu şekilde yapılmaktadır:

 • Eğer yurtiçi banka veya finans kurumlarından kredi alınmışsa bu krediye işlemiş ve bankaya ödenecek faiz tutarı üzerinden hesaplama yapılır. Henüz işlememiş veya ödeme zamanı gelmeyen faiz üzerinden KKDF alınmaz. 
 • Dövize endekslenmiş kredilerde döviz cinsinden belirlenen işlemiş ve ödenecek olan faiz TL’ye çevrilir ve bunun üzerinden KKDF alınır. Henüz işlememiş veya ödeme zamanı gelmeyen faiz üzerinden KKDF alınmaz. 
 • Farklı bir endeks üzerinden kredi alınmış ise işlemiş ve ödenecek olan faiz, bu endekse göre TL’ye çevrilerek KKDF alınır. Henüz işlememiş veya ödeme zamanı gelmeyen faiz üzerinden KKDF alınmaz. 
 • Döviz ve altın kredilerinde kredinin kullanıldığı tarihte kredinin anapara ve altın miktarı üzerinden KKDF hesaplanır.
 • Vadeli ithalat işlemlerinde ithalat bedeli üzerinden KKDF hesaplanır.   

Tüketici Kredilerinde KKDF Hesaplama Örneği Tablosu

Ülkemizde KKDF ile genellikle tüketici kredisi alan kişiler karşılaşmaktadır. Bu anlamda tüketici kredileri için örnek KKDF hesabı yapmayı uygun gördük.

Örneğin 5 ay vade ve aylık % 2 faiz oranı ile 10.000 TL ihtiyaç kredisi alan bir kişiyi düşünelim. Unutmayalım ki KKDF işlemiş olan faiz üzerinden hesaplanacaktır. Verilen vade ve faiz oranına göre işleyecek olan faiz aylık yaklaşık 146 TL’dir. Tüketici kredilerinde KKDF faiz oranı %15 olduğu için, 146 TL faiz için ödenecek olan KKDF kesintisi 21 TL olacaktır. Bunu aşağıdaki tabloda gösterelim:

Taksit Sayısı Taksit Miktarı Faiz (%2) KKDF (%15)
1 2146,28 TL 146,28 TL 21,9 TL
2 2146,28 TL 146,28 TL 21,9 TL
3 2146,28 TL 146,28 TL 21,9 TL
4 2146,28 TL 146,28 TL 21,9 TL
5 2146,28 TL 146,28 TL 21,9 TL

KKDF Mevzuatı Nedir?

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu hakkında temel olarak 3 mevzuat yürürlüktedir. KKDF mevzuatı şunlardan oluşmaktadır:

 • 4684 sayılı Kanun
 • 26.08.1989 tarih ve 20264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı KHK’ya ilişkin 6 Sıra Nolu Tebliğ

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunu Kim Yönetmektedir?

KKDF kurulduğu tarihten 2002 yılına kadar Merkez Bankası tarafından yönetilmiştir. Ancak 2002 yılından sonsa Fonun yönetimi Maliye Bakanlığı’na devredilmiş ve halen de Maliye Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. 

“Görüş, öneri, talep ve sorularınızı aşağıdaki yorum bölümüne yazın. Uzmanlarımız en kısa süre içinde cevaplasın.”

İlginizi Çekebilir: Akbank ihtiyaç kredisi hakkında bilgi edinmek, kredi şartlarını öğrenmek ve çekebileceğiniz kredi miktarını görmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster