Kıdem Tazminatı Nedir Ve Şartları Kimler Alır

tumblr_inline_nn01mde7ai1t4cets_1280

Ve Şartları Kimler Alır: Kıdem tazminatı bir işçinin çalıştığı iş yerinden herhangi bir nedenden dolayı ayrılırken işverenin iş kanununda yer alan maddeler gereği işçiye verdiği tazminatı ifade etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri eğer işçi kendi isteğiyle çalıştığı iş yerinden ayrılıyorsa kıdem tazminatı almayı hak edemez.

Kıdem tazminatının hesaplanması brüt ücret üzerinden yapılmaktadır.  Sadece damga vergisi için kesinti yapılmaktadır. Gelir vergisi kanununda yer alan madde 25/7 (2320 sayılı kanunun ikinci maddesi ile değişen bent) 1475 ve 854 sayılı Kanunlara göre işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken tazminatlarının hepsi ile 5953 sayılı kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını geçmeyen miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmamaktadır) Kıdem tazminatı için bir yılın tam olarak doldurulması şartı sağlanmalıdır.

Kıdem yılı için süre 360 gün olarak kabul edilemez. Tam bir yıl ifadesinin kullanılmasına iş akdinin devamına ilişkin olarak yıl anlaşılmalıdır. Bu sürenin 365 gün olarak anlaşılması icap etmek gerekir.

Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir?

Bir kişinin kıdem tazminatı alması için 15 yıllık sigortalı olma ve 3600 prim gün sayısını tamamlamış olması gerekmektedir. Bu kişiler kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Bir kişi bir iş yerinde uzun zaman çalıştıysa bu kişi için kıdem tazminat büyük bir meblağa karşılık gelir. Uzun süreli çalışanlar için kıdem tazminatı bir yönüyle emekli ikramiyesi olarak görülebilir. Fakat kişinin kıdem tazminatından yararlanabilmesi ve haklarının yanmaması için dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Kıdem tazminatı alabilmenin şartları yasayla belirlenmektedir. Kişi kıdem tazminatı almanın yasayla belirlendiğini ve bu yasa hükümlerine riayet etmesi gerektiğini unutmamalıdır.

Kıdem Tazminatı Hangi Durumlarda Alınır?

  1. İşçi sağlık durumundaki nedenlerden dolayı ya da işverenin ahlak ya da iyi niyetli davranışlarının kurallarına ters hareketi gerekçe olarak göstererek ve ya zorlayıcı sebeplerden dolayı işi bırakmak durumunda kalırsa kıdem tazminatına hak kazanır.
  2. İşçi vatani görevini yerine getirmek için işten ayrılması gerekirse kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
  3. İşçi evlilik durumunda, evlendiği tarihten itibaren 1 yıl olacak şekilde işi bırakırsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
  4. İşçi emekliliğe hak kazanmışsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
  5. İşçi emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını tamamlar ve sigortalı olma süresini tamamlarsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
  6. İşçi işveren tarfından ahlak ya da iyi niyet şartlarına ters düşecek bir durum tespit edilmediği halde işveren tarafından işten çıkarılırsa, işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanmış olur.
  7. İşçi vefat etmesi halinde hak sahipleri ya da yasal olarak varisleri görünen kıdem tazminatı almaya hak kazanmış olur.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatının hesaplanması brüt ücret üzerinden yapılmaktadır. Çalışan kişiye çalıştığı her bir yıl için prim ikramiye, giyecek için yardım, yakacak için yardım gibi çıkarlarının da içine dahil edilen brüt giydirilmiş ücretinin otuz günlük tutarının eklenmesiyle kıdem tazminatının hesaplanması yapılmaktadır. Bir başka şekilde kıdem tazminatını anlatmak gerekirse çalışanın her yıl için belirlenmiş olan tavanı aşmayacak şekilde bir brüt maaş miktarı kadar kıdem tazminatı almayı hak ettiği söylenebilir.

Kıdem tazminatı bordrosu tazminatın nasıl hesaplandığıyla birlikte kıdem tazminatıyla ilgili olan kişilerin, tarafların kimler olduğunu ifade etmektedir. Kıdem tazminatı bordrosu belgesi alacaklı olan taraf tarafından imzalanmaktadır. İmzalanan kıdem tazminatı belgesi muhasebe kayıtlarında tutulmaktadır.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster

Bir cevap yazın