Kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Acil paraya ihtiyaç duyulduğunda banka kredileri en pratik çözüm yolu olmaktadır. Ayrıca alınan kredinin toptan değil de belirli taksitlerle ve belirli bir süre içinde ödeniyor olması borçluya kolaylık sağlamaktadır. Ancak alınan kredinin zamanında ödenmemesi ya da ödenememesi nedeniyle borçlu çeşitli yaptırımlara tabi tutulmaktadır. Bu yaptırımların neler olduğunu bilmeyen borçlular ise sıklıkla şu soruların cevabını aramaktadır: Kredi borcunu ödemezsem ne olur, kredi borcunu ödemezsem hapis cezası var mı, kredi borcu ödenmezse eve haciz gelir mi, kredi borcu ödenmezse annemin evini alabilirler mi, kredi kartı borcu ödenmezse eve haciz gelir mi, kredi borcu ödenmezse kefile ne olur, kredi borcu ödenmezse silinir mi?

Bu yazımızda kredi borcunun zamanında ödenmemesi halinde borçlunun ne gibi yasal yaptırımlarla karşılaşabileceği hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağız.

Kredi Borcu Ödenmezse Borçlunun Karşılaşacağı Sorunlar

Kredi borcu, borçlu ile banka arasında gerçekleşen sözleşmeye göre borçlunun bankaya ödemek zorunda olduğu paradır. Bu parayı borçlu bankadan kredi sözleşmesi gereğince almakta ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde bankaya ödemektedir. Ancak borçlu kimi zaman ihmalkarlığından kimi zaman da elinde olmayan nedenlerle bu borcu zamanında ödeyememektedir. Peki borçlu kredi borcunu zamanında ödeyemezse ne olur?

Borçlu kredi borcunu zamanında ödeyemezse banka taksit gününün geçmesinden ortalama bir hafta içinde mesaj ya da telefon yoluyla müşterisine ulaşıp borcun olduğunu hatırlatır. Borçlu bu bildirime rağmen 90 gün içinde faiziyle birlikte borcunu ödemezse banka yasal girişimlerde bulunur. İşte kredi borcunun ödenmemesi halinde borçlunun karşılaşacağı yaptırımlar da buradan itibaren başlamaktadır. Şimdi bu yaptırımları tek tek açıklayalım:

1-Borca Faiz İşletilir

Borçlunun bankadan aldığı kredi borcunun bir faizi bulunmaktadır. Yani borçlu faiz ile birlikte anaparayı ödeyecektir. Bankanın alacağı da o ay içinde ve güne kadar işlemiş  faiz ve anaparadan oluşmaktadır. İşte banka, işlemiş faiz ve anapara toplamı kadar alacak üzerine ayrıca yasal olarak alınan faizi hesaplayacak ve bu parayı sizden tahsil edecektir.  Örneğin 12 ay vadeli kredi çektiniz. Kredinin 3 aylık anapara borcu 10.000 TL ve işlemiş faizi de 1000 TL olsun. Banka sizden bu borcu tahsil ederken 11000 TL üzerinden hareket edecek ve ayrıca bu 11000 üzerine kanuni (yasal) faiz uygulayacaktır. Yani siz borcunuz olan 11000’den daha fazla borç ödemek durumunda kalacaksınız. Kısaca kredi kartı borcu ödenmezse faiz işletilerek bu borç sizden tahsil edilecektir.

Burada bahsettiğimiz faiz yasal faizdir. Yani hakkınızda icra takibi başlatılırsa alınacak faizdir. Bunun dışında banka sizden icra takibi yapmadan ödenmeyen kredi borcunu talep ediyorsa, faize faiz işletemeyecektir. Yani banka sadece ana para üzerinden faiz hesabı yapabilir.

2-Kredi Notu Düşer  

Banka kredi borçlarının ödenmemesinin en kötü sonuçlarından biri kredi notunun düşmesidir. Bankacılık işlemi ile uğraşan kişilerin bankalar nezdinde bir puanı bulunmaktadır. Kredi notu denilen bu puan sayesinde kredi çekme ve kredi kartı alma gibi borçlanma işlemlerinin yapılıp yapılamayacağına karar verilmektedir. Kredi borcunun bankanın ihtarına rağmen ödenmemesi halinde banka bu durumu Kredi Kayıt Bürosuna(KKB) bildirmektedir. KKB de bu kişinin kredi borcunu ödemede sorun yarattığı ve riskli müşteri olduğunu kabul etmekte ve sistemdeki puanını düşürmektedir. Bu puanın düşmesi ile birlikte kişi riskli müşteri olarak kabul edilmektedir. Yani toplumdaki ifadeyle kırmızı kalem yemekte ve kara listeye yazılmaktadır.

3-Bankalardan Kredi Kartı ve Bireysel Kredi Alamaz

Kredi borcunun ödenmemesinin en ağır sonuçlarından bir diğeri de budur. Kredi notunun düşmesine paralel olarak riskli müşteri kabul edilen borçlu, bankalar nezdindeki itibarını da kaybedeceğinden kredi notunu yükseltene kadar kredi alamayacağı gibi kredi kartı da alamaz. Bazı bankalar çok ağır koşullarda (kefil gösterme, ipotek gösterme, bankada para tutma…gibi) kredi vermekteyse de bir çok banka buna da yanaşmamaktadır.

4-Yasal İcra Takibi Başlatılır 

Kredi borcunu tüm ihtarlara rağmen ödemeyen borçlunun karşılaşacağı en vahim sonuç icra takibine maruz kalarak evinden arabasına, eşyalarından diğer malvarlığına varana kadar para edecek şeyler üzerine haciz konulmasıdır. Bankanın tüm ihtarlarına rağmen borçlu kredi borcunu ödemezse banka dosyayı hukuki işlemleri takip eden büroya ya da avukata teslim eder. Avukat da borç için icra takibi başlatır. İcra takibinin kesinleşmesi üzerine icra dairesi yetkilileri borcu karşılamaya yetecek miktarda para, altın, satılabilir ev eşyası, taşınmaz mal varlığı gibi şeylere el koyar yani haczeder. Halen borç ödenerek dosya kapatılmaz ise taşınmaz gibi satılabilir ev eşyaları gibi şeyler açık arttırmayla ve genelde değerinin altında satılarak elde edilen para üzerinden borç ödenir. Şayet bu işlemlere rağmen borç ödenemezse ya da borçlunun hiç malvarlığına rastlanamaz ise, icra dairesi borçlu hakkınca aciz vesikası düzenler. Bu durumda ise borca uygulanan zamanaşımı süresi 20 yıla çıkar. 20 yıl içinde borçlunun eline parasal ne geçerse başka bir işleme gerek kalmadan hemen haczedilir.

Kredi Borcunun Ödenmemesi Halinde Bilinmesi Gereken Önemli Konular

1-Kredi Borcunu Ödemezsem Hapse Girer Miyim?

Kredi ya da kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde hapse girmezsiniz. Anayasamızın 38/5 maddesine göre hiç kimse sözleşmeden borcu yerine getirmediği için özgürlüğünden alıkonulamaz. Dolayısıyla kredi borcunu ödemeyen borçlu sırf bu nedenle hapse giremez. Ancak sadece şu durumda hapis ihtimali vardır. Hakkınızda yapılan icra takibinin kesinleşmesi üzerine mal varlığınızı icra müdürlüğüne bildirmeniz yani mal beyanında bulunmanız gerekiyor. Şayet süresi içinde böyle bir beyanda bulunmaz iseniz 3 aya kadar tazyik hapsi söz konusu olabilir. Ancak tazyik hapsi durumunda mal beyanında bulunursanız hapse girmeyeceğiniz gibi hapisteyseniz de anında tahliye edilirsiniz.

Kredi borcunun ödenmemesi halinde hapis uygulanıp uygulanmayacağı konusunda detaylı bilgi için “Kredi Borcunu Ödemezsem Hapse Girer Miyim” başlıklı konumuzu buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

2-Kredi Borcunu Ödemezsem Kefile Haciz Gelir Mi?

Banka kredi borçlarında kefilin durumu müşterek kefalet denilen durumdur. Yani banka karşısında borçlu ile kefil arasında hiç bir fark yoktur. Kefil önce borçluya git deme hakkına sahip değildir. Dolayısıyla borçlu kredi borcunu ödemezse banka hem kefil hakkında hem de borçlu hakkında icra takibi yapar ve alacağını kimden alacağıyla ilgilenir. Bu durumda kefil hakkında da icra takibi yapılacağı için kefile de haciz gelir.

3-Banka Kredi Borcunu Ödemezsem Başkasının (eşimin, arkadaşımın, kardeşimin, çocuğumun…vs) Malı Haczedilir Mi?

Kredi borcunu ödemeyenlerin sıklıkla düşündüğü sorunlardan biri de bu borçtan dolayı başkasının malının haczedilip haczedilmeyeceğidir. Bu konuda şu sorularla karşılaşılmaktadır: kredi borcu ödenmezse annemin evini alabilirler mi, kredi borcundan dolayı kardeşimin malına el koyarlar mı, kredi borcumdan dolayı çocuğumun malı haczedilir mi?

Kredi borcu, borçluyu ilgilendiren bir konudur. Dolayısıyla bu borçtan da sadece borçlu ve varsa kefil sorumludur. Bunun dışında kalan kimsenin sorumluluğu yoktur. Yani kredi borcu olan kişinin annesinin, babasının, kardeşinin, çocuğunun, akrabasının malına el konulamaz. Sadece bunlar kefil iseler mallarına el konulabilir. Kefillik ihtimali dışında bir sebeple borçlunun borcundan dolayı bu kişiler hakkında icra takibi yapılamaz ve malları da haczedilemez.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster

Bir cevap yazın