Kredi Borcu Olan Krediye Kefil Olabilir Mi?

borcu-olan-kefil-olabilir-mi

Olan Krediye Kefil Olabilir Mi? : Kredisi olan kişiler başkasının kredisine kefil olabilir. Ancak kefil olma şartlarını taşımalıdır. Kredi borcu olan biri başkasının kredisine kefil olabilir ve kefil olmak için kredi notu önemlidir. Kredi notunda risk taşıyanların kefilliği kabul olmayabilir. Kefil asıl borç sahibi kredi taksitlerini ödeyemezse bu durumda başvurulacak olan sorumlu kişi olarak ifade edilebilir. Bu nedenle kefil olacak kişinin asıl borç sahibi olan kişinin borçlarını ödeyebilecek kadar yeterli olması da gerekiyor. Peki bu durumda kefil olabilir mi bakalım.

Kredi başvurularının onay almasın kredi notunun önemi büyüktür. Bankalar eğer kredi notunuz düşükse kefil ya da ipotek ile kredi verebiliyor. Bankalar kredi notu düşük olanlar için bile kredi verebiliyorlar ancak kredinin bankaya geri ödenmesi konusunda riskli olan müşteriler için bazı taleplerde bulunabiliyorlar.Banka sizden kredi başvurunuzun onaylanması için kefil istiyorsa kefilin de bazı özellikleri taşıması gerekiyor. Örneğin gelir durumu veya kefilin diğer borçları. Kefil olacak kişi kredinin ödenmemesi halinde sürece dahil olacağı için bu durumda kefilin de krediye kefil olmak için borçları da olsa, kredi notu ve gelir durumu kefillikte önemlidir.

Kefil olan kişinin kredi borcu varsa bu durum aslında kefil olmasına engel değildir. Banka kefil olacak kişinin kredi notunu TC kimlik numarası ile sistemden kontrol edebilir. Bu sorgulama sonucunda kefil olacak kişinin bir kredi ödemesi bulunuyorsa bu durum sorun çıkarmayabilir. Ancak kefil olacak kişinin birden fazla kredi borcu bulunuyorsa bu kişinin kefil olması banka tarafından yüksek ihtimal kabul edilmeyecektir.

Kefil olan kişi için banka bir değerlendirme yapmaktadır. Nasıl krediye başvuru yapan bir kişiyi banka değerlendiriyor kefil olacak kişiyi de değerlendirmektedir. Bu değerlendirme sonucunda kişinin kefil olmasına ya da olmamasına karar verilir. Kefil olacak kişiyi banka değerlendirirken kredi skorunuza dikkat edecektir. Eğer kefilin kredisi varsa ve bu kredi ödemelerini düzenli bir şekilde aksatmadan yapıyorsa kefil olmak mümkündür.

Ayrıca kredi ödemesi olan kefil olabilir mi sorusunda dikkat edilmesi gerekenlerden biri de kefil olacak kişinin gelir durumu kredi ödemelerinde sorun oluşturmayacak şekildeyse de krediye yapacağı kefillik kabul olabilir.

Kredi borcu olan kişi kefil olabilir, ancak gelir durumu, kredi notu, kredi borçları da kefil olabilmek için önemli noktalardır. Kefil olmak için bankaya başvuruda bulunursunuz ve banka gerekli değerlendirmelerin ardından kefil olup olmamaya uygunluğunuza göre karar verir.

Emekli Kefil Olabilir Mi? 

Kefil olabilmek için aranan temel koşul, kefil kişinin asıl borçlunun kredi borcunu ödememesi halinde mevcut borcu ödeyebilecek durumda olmasıdır. Bilindiği üzere emeklilerin maaşına haciz konulamıyor. Emekli maaşına haciz konulması bir tarafa emekli maaşına bloke dahi konulamıyor. Yine özellikle 75 yaş ve üzerinde bulunan emeklilerin ölüm riski yüksek olduğu için bankalar, emeklinin ölümü halinde kredi borcunun tahsili için mirasçılarla uğraşmamak için bu yaş ve üzerinde olanlara kredi vermiyor. Bu hususlar dikkate alındığında bankalar ancak şu koşullarda emekli birinin kefilliğine sıcak bakıyor:

  • Emekli olan kişinin, maaşına bloke konulmasına ya da maaşının haczedilmesine muvafakat etmesi. Bu muvafakat krediye kefil olunurken banka tarafından imzalatılmaktadır.
  • Emekli olan kişinin 70 yaş ve üzerinde bulunmaması gerekiyor.

Bu iki şart sağlanmış ise emekli olan biri kefil olabilir.

Kefil Olan Kişi Kredi Çekebilir Mi?

Kefil olan kişinin kredi çekmesinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Ancak kefil olan kişinin kredi çekebilmesi için banka şu şartların oluşup oluşmadığına bakıyor:

  • Kefil olan kişinin kredi notunun yüksek olması şarttır.
  • Kefilin kefil olduğu kredi borcunun asıl borçlu tarafından zamanında ve tam olarak ödeniyor olması ve kredi borcunun ödenmesinin riske girmemiş olması gerekiyor. Çünkü böyle bir durumda kredi ödenmez ise banka doğrudan kefilden bu borcu tahsil edebilecektir.
  • Kefil olan kişinin gerek gelir durumu gerekse mevcut mal varlığı ile ödeme gücünün yeterli olması gerekiyor. Bu durumda banka kefilin çektiği krediyi ödemekte herhangi bir sorun yaşatmayacağını kabul etmektedir.

Şayet bu koşullar var ise kefil olan kişi kredi çekebilir.

Bankacılar Kefil Olabilir Mi?

Bankacılık bir meslektir. Dolayısıyla bankacı olmak kefil olmaya engel değildir. Nasıl ki bir mühendis gidip arkadaşına kefil olabiliyor, bankacılar da bir arkadaşının ya da yakınının kredi borcuna kefil olabilir. Burada önemli olan kefil olabilme şartlarının sağlanmasıdır. Bankacı olan kişi kefil olma şartlarını taşıyorsa kefil de olabilir.

Burada şunu belirtelim ki bazı bankalar kendi çalışanlarının çalıştığı bankadan çekilen kredilere kefil olmasını kabul etmeyebiliyor. Bu tamamıyla bankanın inisiyatifinde olan bir uygulamadır. Çünkü bankalar bu gibi durumlarda çalışan kişinin kredinin ödenmesi konusunda yakınına tolerans tanıyabileceği ya da kredinin ödenmesi sırasında çıkan olumsuzlukları örtbas etmeye çalışabileceği gibi bazı hassasiyetler ve etik uygulamaları dikkate almaktadır. Yani burada hukuken bir engel olmamakla birlikte bankaların uygulaması bu yönde olabiliyor. Fakat bir bankacının kendi bankası dışındaki bir bankadan çekilen krediye kefil olmasının önünde ise hiç bir engel bulunmuyor.

Eşler Birbirine Kefil Olabilir Mi?

Eş kefil olabilir mi sorusu son zamanlarda sıklıkla sorulmaya başlandı. Aslında bunun nedeni daha önceden kadının iş hayatında çok fazla yeri yokken günümüzde kadınların iş hayatında yer alarak gelir elde etmesidir. Böylece ekonomik gücü olan kadının kefillik konusu da gündeme gelmiştir.

Eşler birbirine kefil olabilir. Önemli olan kefil olan kişinin ortaya çıkan borcu ödeyebilmesidir. Bu anlamda düzenli geliri olan ve kredi notu yüksek olan eşin, diğer eşe kefil olmasında herhangi bir engel yoktur.

Kısaca bir hususu da açıklayalım. Eş muvafakati ile eşin kefilliği farklı iki konudur. Eş muvafakati, konut kredisi alınırken bankaların kanun gereği diğer eşten, eşinin kredi çekmesine izin vermesi amacıyla aldıkları izin belgesidir. Eş muvafakatnamesini imzalayan kişi, alınan borçtan sorumlu olmadığı gibi bu borca da kefil olmamaktadır. Buna karşın eğer eş ayrıca borca kefil olursa, o zaman bu borç ödenmezse bu borçtan sorumlu olacaktır. Borç ödenmediğinde eşlerin boşanması bile kefil olan eşi borçtan kurtarmaz.

Bir Kimse Kaç Kişiye Kefil Olabilir?

Kefil olabilmek için kanunlarımızda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak bankalar Kredi Kayıt Bürosu tarafından tutulan kredi sicilinde bir kimsenin kaç kişiye kefil olduğu, ne kadar kredi borcunun olduğu ve bu borçların ödenip ödenmediği konularını doğrudan görebilmektedir. Dolayısıyla bir kimsenin gelirini aşacak şekilde kefilliği söz konusu ise ya da kefil olunan borcun ödenmemesi durumunda kefilin de bu borcu ödemesi riskli görünüyor ise bankalar yeni bir kefilliği kabul etmeyebilmektedir.

Kimler Kefil Olamaz?

Kefil olabilmek için şu koşulları taşımak gerekiyor:

  • Düzenli gelir sahibi olmak ya da sahip olunan malvarlığı ile ödeme gücü yüksek olmak
  • Kredi notu düşük olmamak
  • Birden fazla kefilliği varsa kefil olunan borçların ödeniyor olması ve asıl borçlunun borcu ödememesi halinde kefilin borcu ödeyebilecek durumda olması
  • 18 yaşı tamamlamış 70 yaşını aşmamış olması.

Bu koşulları taşımayan kişiler kefil olamazlar.

Kefil olmakla ilgili diğer bilgiler için Kimler Kefil Olabilir? Kefil Olmanın Şartları yazımızı okuyabilirsiniz.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster

Bir cevap yazın