Kredi Kartı Borcu Hesap Kat’ı Halinde İhtiyati Haciz Gelir Mi?

Kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde bankalar kredi kartını işleme kapatabiliyor. Kredi kartını işleme kapattıktan sonra da kredi kartında birikmiş mevcut borcun tamamının ödenmesini borçludan istiyor. Eğer borçlu borcunu ödemezse banka, borçlu hakkında yasal takip başlatıyor. Ancak kimi zaman bankalar borçlunun mal kaçırma ihtimali ya da borçluya ulaşarak tebligat yapma olanağının bulunmadığı hallerde kredi kartını işleme kapattıktan sonra yasal icra takibi başlatmadan ihtiyati haciz işlemi uygulayabiliyor. Bu duruma maruz kalan kredi kartı borçlusu hakkında yasal takip olmadığını belirterek mahkemenin yolunu tutuyor.

Bu yazımızda hesap kat’ı halinde bankanın ihtiyati haciz uygulayıp uygulamayacağı konusuna değineceğiz. Ancak konunun daha iyi anlaşılması için hesap kat’ı ve ihtiyati haciz hakkında bilgi vermemiz gerekmektedir.

Hesap Kat’ı Hakkında Bilmeniz Gereken Temel Konular

Hesap kat’ı İcra ve İflas Kanunu 150/ı maddesinde düzenlenmiştir. Teknik hukuk konusu olması nedeniyle olabildiğince basit bir anlatımla herkesin anlayacağı şekilde konuyu aşağıda ele almaya çalıştık.

Hesap Kat’ı Nedir?

Hesap katı, kredi ya da kredi kartının ödenmemesi halinde mevcut borcun tamamının 3 ya da 7 gün içinde ödenmesini talep eden ve noter aracılığıyla borçluya gönderilen ihtarnamedir. Eğer bu belgeye süresi içinde itiraz edilmezse belge sanki mahkemeden alınmış karar gücüne sahip olmakta ve borçlu hakkında ilamlı icra takibi yapılabilmektedir.

Daha açık anlatırsak, kredi ya da kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde banka borçluyu idari takibe alır. Bu takip borcun ödenmesi gereken son tarihten hemen sonra başlar. İdari takip aşamasında banka, müşteri hizmetleri ya da şube aracılığıyla borçluyu arayarak yahut borçluya mesaj göndererek borçludan borcunu ödemesini  ister. Eğer borçlu kendisine tanınan süre içinde borcunu ödemezse banka borçlunun hesaplarına bloke koyar. Hemen akabinde banka borcun tamamını tahsil edilebilir hale getirir. Yani teknik hukuki ifadesiyle söylersek borcun tamamı muaccel olur. Dolayısıyla hesaba bloke konulması ve borcun muaccel hale gelmesi sürecine hesap kat’ı denilmektedir. Hesap kat’ı ile birlikte banka noter aracılığıyla göndereceği hesap katı ihbarnamesi ile borcun tamamının borçludan ödenmesini  istemektedir. Eğer bu belgeye 8 gün içinde itiraz edilmezse hesap kat’ı ihbaramesi kesinleşir.   

Hesap Kat’ı İhtarnamesine Kaç Gün İçinde İtiraz Edilmelidir?

Hesap kat’ı ihtarnamesine itiraz süresi 8 gündür. Noter aracılığıyla gönderilen ve usulüne uygun olarak tebliğ edilme tarihinin ertesi günü başlamak üzere 8 gün içinde bu ihtarnameye itiraz edilebilir. Aksi halde ihtarname kesinleşir.

Hesap Kat’ı İhtarnamesine Nasıl İtiraz Edilir?

Hesap Kat’ı ihtarnamesine noter aracılığıyla itiraz edilebilir. Hesap katı ihtarnamesi tebliğ edildikten sonra 8 gün içinde “borcum yoktur” şeklinde yazarak ya da borcun miktarına yahut diğer itiraz konularını içeren bir dilekçe ile borca itiraz edilmelidir. Bu dilekçe borçlunun hesap kat’ı ihtarnamesinde yazdığı adrese bir noter aracılığıyla gönderilmelidir.

Eğer bu şekilde borca itiraz edilmişse, artık bu belgeye dayalı olarak icra takibi yapılamaz. İcra takibi yapılmış ise itiraza dair noter belgesi ile birlikte icra mahkemesine şikayet yoluyla başvuru yapılarak icra takibi sonlandırılabilir. 

Hesap Kat’ı İhtarnamesine İtiraz Edilmezse Ne Olur?

Hesap kat’ı ihtarnamesine süresi içinde itiraz edilmezse, bu ihtarname mahkeme ilamı hükmü kazanır. Yani örneğin banka bu belgeye dayalı olarak icra takibi yapması durumunda borçlu borca itiraz etmesi halinde icra takibi durmayacaktır.

Hesap Kat’ı İhtarnamesi Kesinleşir ve İcra Takibi Başlatılırsa Ne Yapılmalıdır?

Hesap kat’ı ihtarnamesine itiraz edilmemesi nedeniyle ihtarname kesinleşir ve alacaklı taraf bu belgeye dayalı olarak icra takibine başlarsa, borçlunun sadece menfi tespit davası açarak borcunun olmadığını ileri sürmesi gerekmektedir. Ancak bu durumda otomatik olarak icra takibi durmayacağı için icra takibi devam edecektir. 

Hesap Kat’ı İhtarnamesi Yargıtay İçtihadı 

Hesap katı konusunda Yargıtay’ın bir çok içtihadı bulunmaktadır. Hesap kat’ına ilişkin mevzuat, itiraz gibi konuların incelendiği örnek Yargıtay içtihadını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz. 

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz, borçlunun kaçması ya da mal kaçırma ihtimallerinin olduğunu gösteren güçlü delillerin varlığı halinde icra takibi başlatmaya gerek kalmadan borçlunun mal varlığına haciz işlemi uygulanmasıdır. İhtiyati haciz kararı mahkemeden alınması gerekmektedir. 

İhtiyati haciz kararı alan alacaklı taraf geçici olarak borçlunun malvarlığı üzerine tedbiren haciz işlemi uygular. Bu haciz işlemi ile birlikte borçlunun mallarını bir başkasına aktarması ya da elden çıkarması gibi durumların önüne geçilir. Dolayısıyla alacaklı ihtiyati haciz durumunda malların satışını isteyemez.

İhtiyati haciz kararı ile birlikte alacaklı en geç 10 gün içinde ihtiyati haciz kararını uygulatmalıdır. İhtiyati haciz kararını uygulattıktan sonra 7 gün içinde de asıl icra takibini başlatmak zorundadır. Eğer 10 içinde ihtiyati haciz kararını uygulatmaz ya da 7 gün içinde asıl icra takibini başlatmazsa ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkacaktır.

Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi Halinde Hesap Katı İhtarnamesine Dayanılarak İhtiyati Haciz Uygulanabilir Mi? 

Kredi ya da kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde banka, hesap kat’ işlemi gerçekleştirmektedir. Hesap kat’ı ihtarnamesinin borçluya tebliğ edilmesi ve ihtarnamenin kesinleşmesi üzerine banka alacağı muaccel hale gelmektedir. Yani borcun tamamı ödenecek hale gelmektedir. Dolayısıyla borçlunun mal kaçırma ihtimalinin bulunması, borçluya ulaşılamaması gibi nedenlere dayalı olarak alacaklı taraf bu belgeye dayanarak mahkemeden ihtiyati haciz talebinde bulunabilir. 

Banka Kredi Borcu Hesap Kat’ı Halinde İhtiyati Haciz Durumuna İlişkin Yargıtay İçtihadı Ne Diyor?

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi son verdiği kararıyla hesap kat’ı halinde bankanın ihtiyati haciz talep etme hakkı olduğuna karar verdi. Bu kararla birlikte bankalar ödenmeyen kredi ya da kredi kartı borcu durumunda, noter kanalıyla gönderecekleri hesap kat’ı ihtarnamesine borçu süresinde itiraz etmez ise kesinleşen bu ihtarnameye dayanarak ihtiyati haciz talebinde bulunabilecektir. 

“Görüş, öneri, talep ve sorularınızı aşağıdaki yorum bölümüne yazın. Uzmanlarımız en kısa süre içinde cevaplasın.

İlginizi Çekebilir: Devlet destekli KOSGEB kredisi çeken kişinin vefatı halinde mevcut borcu kimin ödeyeceği hakkındaki açıklamaları öğrenmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster

Bir cevap yazın