Kredi Notu Kaç Günde Yükselir?

Kredi Notu Kaç Günde Yükselir: Bankadan ya da finans kuruluşlarından kredi almak istenildiğinde bu kurumların bakacağı ilk şey kredi skorunun ne kadar olduğudur. Şayet kredi notu düşük ise bankalar müşteriyi riskli kabul etmekte ve kredi vermekten kaçınmaktadır. Bu nedenle kredi notunun yüksek olması önemli olduğu gibi düşük kredi notunun da bir an evvel yükseltilmesi kredi almak isteyen için zorunludur. Peki ama kredi notu ne kadar sürede yükselir ve güncellenir?

Bu yazımızda kredi ya da kredi kartı alabilmek için aranan kredi notunun ne kadar sürede yenilendiğini açıklayacağız. Ancak konunun detayına geçmeden önce kredi notu nedir ve kredi notunun önemi konularını kısaca açıklamakta yarar vardır.

Kredi Notu Nedir?

Kredi notu, bir kimsenin banka ile olan kredi ilişkilerindeki borç ödeme alışkanlığı, sahip olduğu kredi kartı sayısı, almış olduğu kredilerin miktarı, banka borçlarına kefillik, vergi borcu gibi sahip olduğu kayıtlı diğer borçlar, hakkında icra takibi olup olmadığı gibi borç ödemeyi etkileyebilecek olumlu ve olumsuz durumlar bir araya getirilerek ortaya çıkan not durumudur. Şayet bakılan bu durumlardan borç ödemeyi olumsuz etkileyecek bir hal söz konusu ise kredi notu düşmekte; buna karşın borç ödemeyi olumlu etkileyecek bir halin varlığı halinde ise kredi notu artmaktadır. Örneğin bir kimse banka borcundan dolayı icra takibine düşmüş ise bu kişinin kredi notu düşük olacaktır. Buna karşın bu kişinin gelirine göre ödediği kredi miktarı çok düşük ve ödemelerini de aksatmıyorsa kredi notu yüksek olacaktır.

Kredi notu 0-1900 puan arasındadır. Bu puan aralığında sıfıra yaklaştıkça müşteri kredi ödeme konusunda riskli kabul edilmektedir. Bu bağlamda kredi notlarının krediye etkisi şu şekildedir:

  • 0-500 puan: En riskli
  • 501-800 puan: Orta riskli
  • 801-1100 puan: Az riskli
  • 1101-1400: İyi
  • 1401 ve 1900: Çok iyi

Kredi Notunun Önemi Nedir?

Kredi notu, bankadan kredi alıp almamada dikkate alınan en önemli kriterdir. Bir kimsenin kredi notu düşük ise bu kişi borç ödeme konusunda riskli müşteri kabul edilmekte ve verilen krediyi ödeyemeyeceği değerlendirilerek kredi talebi olumsuz sonuçlandırılmaktadır.

Kredi notunun düşük çıkmasının pek çok nedeni vardır:

  • Bu nedenlerden en barizi bankadan alınan bireysel kredinin ya da kredi kartı borcunun zamanında ödenmemesi, geç ödenmesi ya da hiç ödenmemesidir.
  • Bunun dışında banka ile ne kredi kartı alarak ne banka hesabı açtırarak ne de kredi çekerek herhangi bir ilişkisi olmayanlar hakkında bankanın bir bilgisi olmadığından bu kişilerin de kredi notu düşük çıkmaktadır. Bu durumda olanların bir bankadan kredi kartı alarak harcama yapması ve kredi kartı borcunu da düzenli olarak ödemesi halinde kredi notu aktif hale gelecektir. Benzer şekilde vadeli ya da vadesiz banka hesabı açtırmaları halinde de kredi notu aktif hale gelecektir.

Kredi Notu Ne Zaman Güncellenir? 

Şimdi ana başlıktaki kredi notu kaç günde yükselir sorusuna gelebiliriz. Kredi notu, kredi almak için çok önemli bir kriter olması nedeniyle bu notun ne kadar sürede güncelleneceği de önemlidir.

Kredi notu, kişinin borç ödeme konusunda olumlu ve olumsuz tüm durumların bir arada değerlendirildiği skorlama yöntemi olduğuna göre kişinin bu nota etki edecek her davranışının da kredi notuna anında yansıtılması gerekmektedir. Bu anlamda bir hususa daha değinmekte yarar vardır. Kredi notu hesaplanırken Kredi Kayıt Bürosu bu bilgileri, bankalardan almaktadır. Bankalar da bu bilgileri ortak bir sistem üzerinden anında Kredi Kayıt Bürosu ile paylaşmaktadır. Örneğin kredi kartı borcu ödediyseniz, bu ödeme bilgisi anında sistem üzerinden Kredi Kayıt Bürosuna gönderilmekte ve sistem de bu durumu olumlu bir puan olarak notunuza eklemektedir. Buna karşın ödemelerinizi geciktirdiyseniz, bu gecikme süresi Kredi Kayıt Bürosu’na anında bildirilmekte ve bu da notunuza olumsuz yansımaktadır.

Yaptığımız açıklamalardan anlaşılacağı üzere kredi notu aslında her an güncellenmektedir. Dolayısıyla lehinize etki edebilecek her işleminiz olumlu puan olarak kredi notunuza eklenmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus bulunuyor: olumlu olarak sisteme yansıyan her durum yüksek puan getirisi sağlayarak kredi notunuzu yükseltmez. Kimi işlem daha az puan katkısı yaparken kimi işlemler daha yüksek puan katkısı sağlar. Örneğin kredi borcunuzun tamamını ödemeniz yüksek puanla olumlu katkı yapar. Benzer şekilde kredi kartı dönem borçlarınızı zamanında ödemeniz de bu şekildedir. Bankada hesabınızın olması ve bu hesaba para giriş çıkışı yapılması kredi notunuza yüksek miktarda puanla katkı yapacaktır.

Kredi notu her gün güncellenmesine karşın düşük kredi notu ne zaman yükselir diye sorabilirsiniz. Düşük kredi notu, düzenli kredi ya da kredi kartı ödemesi, olumsuz durumların ortadan kaldırılmasıyla birlikte en fazla 3 ay içinde kredi alabilme seviyesine gelebilecektir.

Kredi Sicil Affı ve Kredi Notu Güncellemesi Aynı Şey Midir?

Kredi sicili ile kredi notu farklı iki kavramdır.

Kredi notu, banka ya da finans kurumlarının size kredi verip vermemede dikkate aldıkları puandır. Bu puan sürekli olarak güncellenmektedir.

Ancak kredi sicili, sizin krediye ilişkin tüm bilgilerin yer aldığı bir dosyadır. Bu dosya bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Bu dosyada sizin kredi ilişkilerindeki borç ödeme alışkanlığınız, borçlarınızı ne kadar geciktirdiğiniz, sahip olduğunuz kredi kartı sayısı, almış olduğunuz kredilerin miktarı, banka borçlarına kefillik durumunuz, vergi borcu gibi sahip olduğunuz kayıtlı diğer borçların, hakkınızda icra takibi olup olmadığı bilgileri yazılmaktadır. Kredi notu bu anlamda, kredi sicilinde yer alan olumlu ve olumsuz bilgilerin bir arada değerlendirilip puan olarak gösterilmiş halidir, diyebiliriz.

Kredi notu her gün güncellenmektedir. Buna karşın kredi sicilinde güncelleme değil sadece bilgilerin birikmesi söz konusu olmaktadır. Şayet kredi sicilinde olumsuz durumlar artarsa, örneğin kredi borcunun ödenmez ise, kredi sicili bozulmaktadır. Bu durumda kredi notu en riskli seviyeye düşmesi bir yana kişi bankalar nezdinde güvensiz müşteri pozisyonuna düşmekte ve adeta kırmızı kalem yemektedir.

Kredi sicilinin bozulması halinde bundan üç şekilde kurtulabilirsiniz. Ya kredi sicil affı ile ya kredi sicili zamanaşımı ile ya da bankalarla tekrar kredi ilişkisine girip güvenilir olduğunuzu ispatlamanız yolu ile kurtulabilirsiniz.

Kredi sicil affı zaman zaman Bakanlar Kurulu kararıyla ya da TBMM’nin verdiği yetki ile BDDK tarafından yürürlüğe konulmaktadır. Böyle bir affın varlığı halinde bankalar tarafından borçluya ulaşılarak mevcut borçların yapılandırması ve ödenmesi istenilmektedir. Aksi halde kredi sicil affının borçlu üzerinde bir etkisi olmamaktadır.

Kredi sicili zamanaşımı, bankacılık mevzuatı gereğince bir kimse banka kredi sicili bozulduktan sonra 5 yıl içinde bankalarla herhangi bir sorun yaşamazsa kötü kredi sicili silinmektedir. Ancak bunun için bankalara olan mevcut borçlarınızın ödenmeye başlanması ve gerek bu ödeme sürecinde gerekse başka nedenlerle bankalarla bir sorun yaşamamanız gerekiyor. Ayrıca bu süreçte yine kredi notunuzu yükseltmeye gayret etmelisiniz.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster

Bir cevap yazın