Trafik Sigortası Hakkında Bilmeniz Gereken 15 Önemli Bilgi

Trafik Sigortası Hakkında Bilmeniz Gereken 15 Önemli Bilgi: Trafik sigortası, her araç sahibini yakından ilgilendiren bir konudur. Zira trafik sigortası yaptırmak zorunlu olmakla birlikte trafik sigortası olmadan araçlarını trafiğe çıkaranlara bir çok yasal yaptırım da uygulanmaktadır.

Bu yazımızda trafik sigortası hakkında bilmeniz gereken önemli konulara değineceğiz. İşte o detaylar…

Trafik Sigortası Yaptırmak Zorunlu Mudur?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan düzenlemeye göre trafiğe çıkacak olan her motorlu araç trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Burada dikkat edilmesi gereken konu motorlu araçlar için trafik sigortasının zorunlu olmasıdır. Dolayısıyla hareket kabiliyeti bisiklet ya da elektrikli bisiklet gibi motor gücüne dayanmayan araçlar için trafik sigortası zorunlu değildir. Buna karşın motosiklet, hususi ya da ticari araba, kamyon, minibüs, traktör gibi motorla çalışan ve karayolunda seyir halindeyken insanların can ve mal güvenliği bakımından risk oluşturan tüm araçlar trafik sigortası kapsamındadır.

Motosiklet İçin Trafik Sigortası Zorunlu Mu?

Sıkça sorulan bir soru olduğu için motosikletlerin trafik sigortası konusuna ayrıca cevap vermek yararlı olacaktır. Motosikletlerin motor hacmi ya da yapısı önemli olmaksızın, motor gücüyle hareket eden tüm motosikletler için trafik sigortası zorunludur.

Trafik Sigortası Yaptırmazsam Ne Olur?

Trafik sigortası yaptırılmamasının araç ruhsat sahibi için önemli sonuçları vardır. Araç sigortasız yakalanırsa karşılaşılacak sonuçları şöyle sıralayalım:

 • Trafik sigortası olmadan araç trafiğe çıkarılır ve bu durum tespit edilirse kişiye idari para cezası düzenlenecektir.
 • Ayrıca araç trafikten men edilerek parka çektirilir.
 • Aracı parktan çıkartmak için sigorta poliçesini yaptırmak zorunludur.
 • Poliçeyi yaptırdıktan sonra park masrafları ödenerek araç trafiğe çıkarılabilir.

Trafik Sigortası Yaptırdım Ama Primi Henüz Ödemedim Ne Olur?

Sigorta şirketlerinin sağladığı teminatlar imzaladığınız poliçe için ilk sigorta primi ödendiği andan itibaren başlamaktadır. Dolayısıyla sigorta primini ödemezseniz sigorta şirketi meydana gelen zararı karşılamayacaktır. Yani poliçeyi imzalamanızın bir önemi yoktur. Önemli olan poliçeyi imzaladıktan sonra sigorta primini ödemenizdir. Sigorta primini taksitle ödeyecekseniz ilk takisitin yatırılmış olması gerekmektedir.

Trafik Sigortası Yaptırmamanın Cezası Ne Kadar?

Sigortasız araç kullanmanın cezası her yıl yeniden düzenlenerek belirlenmektedir. Bugün için 108 TL olarak uygulanan trafik sigortası cezası 2019 yılında zamlı olarak uygulanacaktır.

Güncel trafik cezalarını öğrenmek için www.trafik.gov.tr adresine girerek “Trafik Ceza Rehberi” menüsüne tıklayabilirsiniz.

Trafik Sigortam Var Mı Nereden Sorgulayabilirim?

Trafik sigortası sorgulamak için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ve E-Devlet 7 gün 24 saat süreyle hizmet vermektedir. Bu anlamda ister SBM’nin internet sitesine isterseniz E-Devlet’e giriş yaparak ya da SMS ile trafik sigortası durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

Trafik sigortası sorgulama işleminin nasıl yapılacağını ve trafik sigortası sorgulama ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 

Trafik Sigortası Fiyatı Nasıl Belirlenmektedir? 

Teknik olarak sigorta bedeli ya da sigorta primi olarak ifade edilen trafik sigortası fiyatının belirlenmesinde önem arz eden 3 kriter bulunmaktadır. Bu kriterleri kısaca şöyle gösterelim:

 • Aracın değeri: Aracın değeri arttıkça, uygulanacak sigorta primi de yükselmektedir.
 • Aracın yoğun olarak kullanılacağı bölgede bulunan riziko: Sigorta primini etkileyen en önemli kriterlerden biridir. Aracın sıklıkla kullanılacağı yerde yoğun bir trafik olması gibi kaza riskini arttıran durumlar ne kadar yüksekse ödenecek prim de bir o kadar yüksek olmaktadır. Çünkü sigorta şirketi, kaza gerçekleşmesi halinde ödeme yapacağı için bu risk ne kadar yüksekse sigorta şirketinin ödenen prime göre yüksek tazminatlar ödemesi de bir o kadar yüksektir.
 • Sürücünün kaza riskinin yüksekliği: Sigortalı kişi, bir trafik sigortası döneminde kendi kusuruyla kaza yapması ve bu kazanın tazminatının sigorta şirketi tarafından karşı tarafa ödenmesi halinde sigortalı kişi, kaza konusunda riskli kabul edilmektedir. Bu durumda sigorta primi yüksek tutulacağı gibi sigorta primi belirlenirken hasarsızlık indirimi uygulanmayacak ve 1., 2. ve 3. basamak sigorta fiyatları zamlı olarak uygulanmaktadır. Zorunlu trafik sigortası basamak fiyatları nedir ve ne işe yarar soruları hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.  

Trafik Sigortası Hangi Tarafın Zararını Karşılamaktadır?

Trafik sigortasının zorunlu olmasının nedeni trafikte seyreden motorlu araçların diğer kişiler için can ve mal güvenliği açısından risk unsuru taşımasıdır. Zira bir aracın bir kimsenin kendisine ya da aracına çarpması halinde ağır maddi ve bedeni kayıplar yaşanabilmektedir. Çoğu zaman ortaya çıkan zararın kusuruyla kazaya karışan sürücü tarafından karşılanması da imkansız olmaktadır. Örneğin değeri milyonları bulan bir aracın asgari ücretle gelir elde eden bir kamyon şoförü tarafından perte çıkarıldığını düşündüğünüzde, bu aracın değerinin bu kişi tarafından karşılanmasının mümkün olmayacağı ortadadır. İşte trafik sigortasında amaç trafikte hareket halindeyken meydana gelen trafik kazasında sürücünün kendisi ve aracı dışında kalan 3. kişilere verilen zararları karşılanmasıdır. Yani trafik sigortası karşı tarafın zararını karşılamaktadır.

Trafik Sigortası Hangi Tür (Kazaları) Zararları Karşılamaz?

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları içerisinde hangi durumlarda hangi tür zararların trafik sigortası kapsamı dışında tutulduğu açıkça yazılmıştır. Buna göre aşağıdaki zararlar trafik sigortasından karşılanamaz:

 • Hareket halinde olmayan aracın sebep olduğu zararlar. Örneğin gece aracınızı park ettiniz ve aracın freni boşaldığı için gidip başka bir araca zarar verir ise bu zarar trafik sigortasından karşılanmaz.
 • 3. kişinin kendi kusuruyla sebep olduğu miktarda tazminat talepleri. Örneğin sigortalı sürücü kazada %60 kusurlu, 3. kişi ise %40 kusurlu ise 3. kişi sigorta şirketinden zararın en fazla %60’ını isteyebilir. Kalan %40’ı sigorta şirketi ödemez.
 • Sigorta poliçesinde teminat kapsamına alınmayan tazminat talepleri.
 • Sigortalının eşinin, üst soyunun (baba, anne, dede, nene…vs.) ve altsoyunun (evlat, torun…vs.), sigortalının resmi olarak evlatlığı olan kişinin ve sigortalının birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar.
 • Trafik kazası dolayısıyla karşı tarafta ölüm meydan gelmişse, ölüm nedeniyle destekten yoksun kalan ölenin mirasçılarının sigortalının sorumluluk riski alanına girmeyen destek tazminat talepleri ile ölen kişinin kusuruna denk gelen tazminat talepleri.
 • Karşı tarafın beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşyaları dışında kalan eşyaların bedelleri. Örneğin sigortalı araçta veya bu aracın çektiği römorkta bulunan eşyaların zarar görmesi halinde bunların bedeli sigorta şirketinden istenmez.
 • Manevi tazminat talepleri.
 • Sigortalının 2918 sayılı Kanun gereğince eylemlerinden sorumlu olduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler. Örneğin bir lojistik firması olan kişinin işlettiği kamyon kaza yapmışsa, bu aracın sevk ve idaresinden işletme sahibi de sorumlu olduğundan, şoförün yaptığı kazanın tazminatını sigorta şirketinden isteyemez.
 • Sigortalının kendi aracına veya bu aracın çektiği römork yahut başka araca gelen zararlar.
 • Aracın çalınması veya gasp edilmesi durumunda aracı çalan ya da gasp edenin bir kazaya karışması halinde karşı tarafa verilen zararlar ile aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek bu araca binen kişilerin uğradığı zararlar.
 • Terör veya sabotaj eylemlerinde kullanılan araçların neden olduğu çevresel, maddi, bedeni ve manevi zararlar.
 • Terör veya sabotaj eylemlerinde kullanılan araçlara binerek binen kişilerin uğradığı zararlar.
 • Kazanın doğrudan neden olmadığı ve yansıma yoluyla ortaya çıkan zararlar. Örneğin 3. kişinin çalışamaması dolayısıyla ortaya çıkan gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti  gibi kazanın neden olmasıyla dolaylı olarak bağlantısı olan tazminatlar trafik sigortasından karşılanmaz.
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 104 ve 105. maddelerinde düzenlenen sorumluluklardan kaynaklanan zararlar. Çünkü bu maddede yer alan sorumluluklar için ayrıca ihtiyari olarak trafik sigortası yaptırılabilmektedir. 2918 sayılı Kanun 104 ve 105.maddelerini okumak için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 
 • Adli ve idari para cezalarını gerektiren durumlar.
 • Motorlu bisikletlilerin kullanılmasından kaynaklanan zararlar.
 • Mevzuat gereği sigorta kapsamı dışında tutulan ve genel tazminat hükümlerine göre talep edilmesi gereken zararlar.

Trafik Sigortası Hangi Tür Kazaları (Zararları) Karşılar?

Trafik sigortası karşı tarafın kazanın oluşumundaki kusuruna karşılık gelen tazminat bedelini düştükten sonra şu tür zararları karşılamaktadır:

 • Kaza ile doğrudan bağlantılı zararlar: Araçta meydana gelen zararlar ve aracın değer kaybı zararı.
 • Sağlık giderleri. Karşı tarafın kaza nedeniyle uğradığı bedeni zararları için yapılacak olan tüm sağlık giderleri dahildir. Örneğin protez takılması, ameliyat, rehabilitasyon, fizik tedavi gibi masraflar yanında sakatlık söz konusu ise sakatlık raporu alınana kadar geçen sürede bakıcı masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.
 • Sürekli sakatlık teminatı. Karşı tarafın kaza nedeniyle sürekli sakatlığı söz konusu olduğu heyet raporuyla tespit edilmesi halinde, bu kişinin ekonomik olarak uğrayacağı zararlar ödenecek tazminat kapsamındadır. Bu kapsamında poliçede belirtilen teminatla sınırlı olmak üzere sakat kalan kişi için harcanacak bakıcı giderleri de sigorta şirketi karşılayacaktır.
 • Destekten yoksun kalma tazminatı. Karşı tarafın kaza nedeniyle ölümü halinde vefat eden kişinin bakmak yükümlü olduğu kişilere ödenecek destek tazminatı sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.

Trafik Sigortası İle İlgili Özel Bazı Durumlar

Trafik sigortası ile ilgili olarak özellikle sürücülerin sokak hayvanlarına çarpması halinde yapılacak olan tedavi giderlerinin sigorta şirketi tarafından karşılanıp karşılanmayacağı konusudur. Şimdi bu ve buna benzer konulara değinmekte yarar vardır:

Trafik Kazasında Yaralanan Hayvanın Tedavi Masraflarını Sigorta Şirketi Karşılar Mı?

Trafik sigortası genel şartlarını düzenleyen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tebliğinin içerisinde açıkça sahipsiz hayvana çarpan aracın sigortası tedaviyi karşılar diye bir hüküm yer almıyor. Benzer şekilde Karayolları Trafik Kanunu ve diğer mevzuatta da bu konuda açık hüküm bulunmuyor. Dolayısıyla sigorta şirketleri buna dayanarak sahipsiz sokak hayvanlarına çarpan aracın sebep olduğu tedavi giderini ödemeye yanaşmıyor. Peki yolda giderken hayvanlara çarparsak sigorta şirketi hayvan kazalarında tedavi masraflarını ödemek zorunda mıdır?

Burada hemen şunu belirtelim ki sahipli hayvana çarpılması halinde sigorta şirketi ortaya çıkan tedavi masraflarını karşılamak zorundadır. Bizim burada açıklamaya çalışacağımız konu sahipsiz olan sokak hayvanlarına aracın çarpması ve bu sahipsiz hayvanların tedavi edilmesi durumudur. Şimdi sorunun cevabına geçelim.

Sorunun cevabı, evet sigorta şirketi sahipsiz hayvanlara çarpan aracın neden olduğu tedavi masraflarını karşılamak zorundadır. Her ne kadar trafik sigortası şartlarında ya da mevzuatta açıkça hayvana çarpan aracın sigortası tedaviyi karşılar şeklinde bir düzenleme yer almasa da trafik sigortası genel şartlarının “Sigortanın Kapsamı” başlıklı bölümünde aynen şu ifadeye yer vermektedir:

“Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür.”

Bu düzenlemede yer alan “bir şey” ifadesi geniş bir tanımlamadır. Çünkü hukukta “şey” kavramı canlı ve cansız tüm varlıkları ifade etmek için kullanılmaktadır. Trafik sigortası kapsamını belirleyen bu düzenlemede dikkat edilirse “üçüncü şahısların bir şeyine” şeklinde bir tanımlama değil, aksine üçüncü şahısların dışında kalan bir şeye zarar verilmesi hali düzenlemiştir. Türk Hukuku’nda hayvan bir eşya sayıldığından, burada yer alan “şey” kavramından yola çıkılarak hayvan tedavi masraflarının sigorta şirketi tarafından karşılanması zorunludur.

Trafik Sigortası Çalınmayı Karşılıyor Mu?

Aracın çalınması ya da gasp edilmesi hali trafik sigortasının teminat kapsamı dışında kalmaktadır. Dolayısıyla aracın çalınması veya gasp edilmesi halinde sigorta şirketinden herhangi bir tazminat talep edilemez.

Trafik Sigortası Çekici Hizmetini Karşılıyor Mu?

Eğer sigorta poliçenizde karşı tarafa sunulacak çekici hizmetinin poliçe kapsamında olduğu maddesini ekletirseniz, bu durumda trafik sigortası çekici hizmetini karşılamak zorundadır. Eğer böyle bir madde eklenmemişse trafik sigortası çekici hizmetini karşılamaz.

Trafik Sigortası Dolu Hasarını Karşılar Mı?

Trafik sigortası, bir sürücünün bir başka kişiye verdiği zararı karşılamaktadır. Dolayısıyla doğal nedenlerle ileri gelen zararlar trafik sigortası kapsamında değildir. Bu anlamda dolu, sel, deprem gibi nedenlerle araçta bir zarar oluşursa, bu zarar trafik sigortasından karşılanamaz.

Alkollü Olarak Kaza Yaptım Trafik Sigortası Karşı Tarafın Zararını Öder Mi?

Hususi araçlarda 0.50 propimilin üzerinde, ticari araçlarda ise herhangi bir şekilde alkollü araç kullanmak yasaktır. Dolayısıyla Yargıtay kararlarında bu durum şöyle belirtilmektedir: “Eğer bir kimse alkolün etkisindeyken güvenli sürüş yeteneğini kaybetmiş ve kaza salt bu sebepten ileri gelmiş ise sigorta şirketi karşı tarafın uğradığı zararı trafik sigortasından karşılamak zorunda değildir.” O halde burada güvenli sürüş yeteneği ölçütünden hareketle karşı tarafın zararının ödenip ödenmeyeceği hususu bu işi uzmanı tarafından belirlenecektir.

Alkollü araç kullanımı ve kaza halinde sigorta şirketlerinin hangi durumlarda ödeme yapıp hangi durumlarda ödeme yapmayacağı konusunda detaylı bilgi için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: En uygun zorunlu trafik sigortası teklifi veren sigorta şirketleri ve en ucuz trafik sigortası teklifi almanın püf noktaları için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster