Trafik Sigortası Hayvan Kazasını Karşılar Mı?

Trafik Sigortası Hayvan Kazasını Karşılar Mı: Karayolunda hayvana çarpma kazası sıkça yaşanan olaylardandır. Karayoluna aniden çıkan kedi, köpek gibi hayvanlara çarpan sürücüler, bu hayvanları tedavi için veterinere götürdüklerinde, hayvan için yapılacak olan tedavi giderlerinin sigorta şirketi tarafından karşılanıp karşılanmayacağını merak etmektedir.

Bu yazımızda karayolunda gerçekleşen hayvan kazalarında sigorta şirketinin hayvan için yapılan tedavi masraflarını karşılayıp karşılamayacağı konusuna değineceğiz. Ancak konunun daha iyi anlaşılması ve sigorta şirketinin karşılayacağı giderlerin neler olduğunu doğru tespit etmek için konuyu sahipli hayvanlar ve sahipsiz hayvanlar olarak iki ana başlıkta incelemek daha doğru olacaktır.

Karayolunda Sahipli Hayvana Çarpılması Durumunda Sigorta Şirketi Zararı Karşılar Mı?

Özellikle kırsal bölgede seyahat edenlerin sıkça karşılaştığı durumlardan biri inek, koyun gibi hayvanların aniden karayoluna çıkmasıdır. Bu hadise kimi zaman şehir merkezlerinde de yaşanabilmektedir. Bunun dışında kimi zaman sürücüler trafikte çeşitli nedenlerle bir başkasının hayvanlarına zarar verebilmektedir. Örneğin bir kimsenin ahırına çarpmak gibi. Peki bu durumda sigorta şirketi sahipli hayvana verilen zararı karşılamak yükümlülüğü altında mıdır?

Bu soruya evet dememiz gerekiyor. Çünkü resmi adı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları olan ve toplumda trafik sigortası genel şartları olarak bilinen düzenlemenin Sigortanın Kapsamı başlıklı A.3 bölümünde, ” Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı…..tazminatlara ilişkin talepleri…..sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür.” şeklinde düzenlemeye yer vermiştir. Bu düzenlemede geçen “bir şeyin zarara uğraması” ifadesi karşı tarafın hayvanlarını da içeren geniş bir tanımlamadır. Bu nedenle, karayolunda sahipli hayvana çarpılması halinde sigorta şirketi;

  • Hayvan ölmüş ise hayvanın bedelini,
  • Hayvan yaralanmış ise hayvanın tedavi giderlerini, karşılamak zorundadır.

Bu konu bağlamında şu hususun altını çizmek gerekiyor. Eğer sürücü kazanın oluşumunda kusurlu değil ise sigorta şirketinin zararı karşılama yükümlülüğü yoktur. Sürücünün kusurlu olması halinde sigorta şirketi hayvana ilişkin zararı karşılayacaktır.

Sahipsiz Hayvana Çarpma Durumunda Sigorta Şirketi Tedavi Giderlerini Karşılar Mı?

Şehir içinde ya da şehir dışında aracınızla seyir halindeyken sokak hayvanına ya da yabani bir hayvana çarparak yaralanmasına neden oldunuz. Bu hayvanı alıp veterinerde tedavi ettirdiniz. Veteriner kliniği de size tedavi masrafları çıkarttı. Bu masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanacak mıdır?

Hayvan kazalarında yaşanan bu sorun sigorta şirketleri ile sigortalıyı sürekli karşı karşıya getirmektedir. Çünkü sigorta şirketleri trafik ve sigorta mevzuatında bu konu hakkında açıkça bir düzenleme olmadığını ileri sürmekte ve ödeme yapmaktan kaçınmaktadır. Peki gerçekten sigorta şirketi bu konuda haklı mı?

Sigorta şirketi mevzuatta açıkça düzenleme olmadığı şeklinde gerekçe üretmesi doğru değildir. Çünkü yukarıda da ifade ettiğimi gibi trafik sigortası genel şartlarının “Sigortanın Kapsamı” başlıklı A.3 bölümünde ” Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı…..tazminatlara ilişkin talepleri…..sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür.” şeklinde düzenlemeye yer vermiştir.

Bu düzenlemede “bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermek” şeklindeki tanımlamaya dikkat edilmelidir. Çünkü hukukta “kişi” insanı, “şey” ise canlı ve cansız tüm eşyayı ifade eder. Türk Hukuku’nda hayvan eşya olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda hayvan da “şey” kavramına dahildir. Bunun dışında trafik sigortası genel şartlarının “Teminat Kapsamı Dışında Kalan Haller” başlıklı A.6. bölümünde sahipsiz hayvana çarpılması halinde bunun karşılanmayacak zararlar kapsamında yer aldığı açıkça belirtilmemiştir.

O halde sigorta genel şartları içerisinde yer alan bu düzenlemelerden hareketle, tedavi sırasında hayvan ölse bile şu hususları kesin olarak ifade edebiliriz:

  • Kedi, köpek, yabani keçi, domuz, ceylan, baykuş, leylek…gibi sahipsiz bir hayvana çarpılması halinde, bu hayvan için yapılacak olan tedavi giderlerinin sigorta şirketi tarafından karşılanması zorunludur.
  • Sahipsiz hayvanın ölümü halinde, hayvanın sahibi olmadığı için sigorta şirketinin tedavi giderleri dışında herhangi bir ödeme yükümlülüğü yoktur.

Bu konu bağlamında bir hususa açıklık getirmemiz gerekiyor. Eğer kazanın oluşumunda sürücünün herhangi bir kusuru yok ise sigorta şirketinin giderleri karşılama zorunluluğu yoktur.

Yola Çıkan Hayvana Çarpma ve Trafik Sigortasının Zararı Karşılamasına İlişkin Yasal Düzenlemeler

Sahipsiz hayvanlara çarpma konusunda iki temel düzenleme yer almaktadır. Bu düzenlemelerden ilki trafik sigortası genel şartlarının A.3. ve A.6. bölümlerinde yer verilmiş olup bunları detaylı olarak yukarıdaki başlıklarda inceledik. Bir diğer düzenleme ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yer almaktadır.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun “Trafik Kazaları” başlıklı 21. maddesinde bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücünün, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek ya da götürülmesini sağlamak yükümlülüğü altında olduğu, aynı Kanunun 28. maddesinin “m” bendinde ise bu yükümlülüğü ihlal edenlere 300 TL idari para cezası verileceği açıkça belirtilmiştir.

Sigorta Şirketi Hayvana Verilen Zararı Karşılamam Derse Ne Yapmalıyım?

Sigorta şirketi sahipsiz hayvan için yapılan tedavi giderlerini karşılamak zorundadır. Ancak sigorta şirketi zararı karşılamayacağını söylerse, bu durumda Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti’ne başvuru yapmalısınız.

Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti Hayvan Kazası Kararı

Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti, hayvan kazalarında sigorta şirketinin ödeme yapma zorunluluğu olduğuna karar vermiştir. Nitekim, tedavi giderlerini talep eden Ali Karakaş’ın şikayetini inceleyen tahkim komisyonu, sigorta genel şartlarının A.3. bölümünde yer alan düzenlemeden hareketle sigorta şirketinin ödeme yapma yükümlülüğü altında olduğunu belirterek, başvurucunun talebini haklı bulmuştur.

İstanbul Hayvan Hakları Komisyonu’nun facebook sayfasında paylaştığı Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Trafik sigortası geç yaptırma cezası ve bu cezanın yasal dayanağı hakkında detaylı bilgi için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster

Bir cevap yazın