Türkiye’deki Devlet (Kamu) Bankalarının Güncel Tam Listesi

Türkiye’deki Devlet (Kamu) Bankalarının Tam Listesi: Ülkemizde yerli ve yabancı sermayeli 52 tane banka faaliyette bulunmaktadır. Bu bankalardan bir kısmının sermayesi devlete ait; bir kısmının ise özel sektöre aittir. Yine ülkemizde kurulan bankaların bir kısmı sadece yatırım işleri için büyük çaplı kredi ile ilgilenirken bir kısmı ise hem tüketicilere hem de ticari işlerle uğraşanlara yönelik kredi ve bankacılık işleri ile uğraşmaktadır.

Bu yazımızda Türkiye’de bulunan bankalardan hangilerinin devlet bankası olduğu konusunu ele alacağız.

Devlet Bankası Nedir?

Devlet bankası denilince akla çalışanlarının tamamı memur olan ve tüm kazancın devlete ait olduğu banka düşüncesi akla gelebilir ise de bu düşünce yanlıştır. Devlet bankası, bankanın kuruluşunda konulan sermayenin tamamı ya da büyük çoğunluğunun devlete ait olduğu bankadır. Devlet bankası da diğer özel sermayeli bankalar gibi bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve bankacılık mevzuatına bağlı olarak çalışmaktadır. Bu anlamda çalışan personelin büyük çoğunluğu memur olmayıp iş sözleşmesiyle çalışmaktadır. Mevduat kabul etme, kredi verme gibi bütün bankacılık işlemleri özel sektörde nasıl işliyorsa, devlet bankalarında da aynı şekilde işlemektedir.  Peki neden bu bankalara devlet bankası denilmektedir?

Özel sektörde faaliyet göstermesine rağmen bu bankalara devlet bankası denilmesinin nedeni bankanın sermayesinin büyük çoğunluğu ya da tamamının devlete ait olmasından kaynaklanmaktadır. Zaten devlet bankası tabiri, halk arasında kullanılan ifadedir. Bu manada aslında bu tür bankalara mülkiyeti devlete ait banka demek daha doğru tanımlama olur. Ancak mülkiyetin bankaya ait olması, bu bankaları diğer bankalardan ayrı özel bir yere koymamaktadır. Her iki banka da piyasa koşullarına uygun olarak faaliyet göstermek zorundadır. Örneğin kamu bankası da olsa hiçbir banka rekabeti bozucu bir faaliyette bulunamaz. Aksi halde hem Rekabet Kurulu hem de BDDK ve SPK tarafından çeşitli yaptırımlara tutulabilecektir.

Türkiye’deki Devlet (Kamu) Bankalarının Listesi

Türkiye’de sermayesi devlete ait olan katılım bankası ve mevduat bankası olmak üzere toplam 10 tane banka bulunmaktadır. Bu bankalardan 2 tanesi özel sermayeli olmakla birlikte TMSF’ye devredilmiştir. Şirketin idaresi TMSF tarafından yapılmaktadır. Bu bankalardan 6 tanesi ise özel sektöre yönelik faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye’deki kamu bankaları şu şekildedir:

Banka AdıStatüsüNiteliğiİnternet Adresi
Adabank A.Ş.TMSF İdaresinde Özel Sermayeli BankaMevduat Bankasıwww.adabank.com.tr
Birleşik Fon Bankası A.Ş.TMSF İdaresinde Özel Sermayeli BankaMevduat Bankasıwww.ilbank.gov.tr
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.Kamu BankasıMevduat Bankasıwww.takasbank.com.tr
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Kamu BankasıMevduat Bankasıwww.ziraatbank.com.tr
Türkiye Halk Bankası A.Ş.Kamu BankasıMevduat Bankasıwww.halkbank.com.tr
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.Kamu Yatırım BankasıMevduat Bankasıwww.eximbank.gov.tr
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.Kamu Yatırım BankasıMevduat Bankasıwww.kalkinma.com.tr
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Kamu BankasıMevduat Bankasıwww.vakifbank.com
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.Kamu BankasıMevduat Bankasıwww.ziraatkatilim.com.tr
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kamu BankasıKatılım Bankasıwww.vakifkatilim.com.tr

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster

Bir cevap yazın