Varlık Yönetim Şirketleri Maaşa Haciz Koyabilir Mi?

Varlık yönetim şirketlerinin maaşa haciz koyup koyamayacağı konusu, banka borçları varlık yönetim şirketine devredilmiş kişileri yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla varlık yönetim şirketlerinin haciz işlemi yapıp yapamama konusu son günlerde sıkça araştırılan konular arasına girmiş durumdadır. Gerçekten son 10 yıl içerisinde varlık şirketlerinin sayısında meydana gelen artış ve banka kredi alacaklarının tahsilinde varlık yönetim şirketlerinin yer alması varlık yönetim şirketi nedir, varlık yönetim şirketi ne iş yapar, varlık yönetim şirketine borcumu ödemesem ne olur gibi soruları gündeme getirmiştir.

Bu yazımızda varlık yönetim şirketi ile ilgili merak edilen sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Varlık Yönetim Şirketi Nedir?

Varlık yönetim şirketi, bankaların alacaklarını satın alan ve satın aldığı bu alacakları tahsil ederek para kazanan şirketlerdir. Bunu bir örnekle daha açık şöyle anlatabiliriz: Bir bankanın tahsil edemediği ya da tahsil etme imkanı kalmayan kredi ve kredi kartı alacakları bulunuyor. Diyelim ki bu kredi alacağının miktarı 10 milyon TL olsun. Banka bu alacağını kendisi tahsil edemediği için satışa çıkarıyor ve ihale yoluyla bu alacağını örneğin 2 milyona bir şirkete devrediyor. Bu alacağı satın alan varlık yönetim şirketi, alacağın asıl sahibi oluyor ve ilgili kişilerden bu alacağı tahsil etmeye başlıyor. Şayet satın aldığı bu alacak için ödediği miktarın üzerinde ne kadar tahsilat yaparsa, bu tahsilat şirketin kârı oluyor.

Varlık Yönetim Şirketi Ne İş Yapar?

Varlık yönetim şirketi, banka tarafından tahsil edilemeyen kredi ve kredi kartı alacaklarını bankadan satın alır ve satın aldığı bu alacağı tahsil ederek kar elde etmeye çalışır. Bankalar tahsil edemediği alacaklarını toplu olarak bedeli karşılığında bir varlık şirketine devreder. Devralan varlık şirketi de bu alacağı tahsil ederek kâr elde etmeye çalışır. Yani varlık şirketi riskli alacakları değerinden düşük olarak alır ve bu alacakları tahsil edince de kazanç elde etmiş olur.

Varlık Yönetim Şirketine Borcu Ödemezsem Ne Olur?

Varlık yönetim şirketleri bankadan alacağı devraldıktan sonra asıl alacaklı durumuna gelir. Dolayısıyla bankaya borcun ödenmemesi halinde işletilecek prosedür ne ise varlık yönetim şirketine bu borcun ödenmemesi halinde işletilecek prosedür aynıdır. Yani varlık yönetim şirketine devredilen borcun ödenmemesi durumunda varlık yönetim şirketi alacağını tahsil etmek için icra takibi başlatabilir ve haciz işlemi uygulayabilir. Ayrıca bu süreçte ortaya çıkan avukat masrafı, icra gideri ve işleyecek faizler de borçlu tarafından ödenmek zorunda kalınabilir.

Varlık Yönetim Şirketleri Maaşa Haciz Yapabilir Mi? 

Varlık yönetim şirketleri bankadan devraldığı alacaklar için bankanın sahip olduğu tüm haklara sahiptir. Bu manada borçlu ve borca kefil olan kişi hakkında icra ve haciz işlemleri dahil her türlü yasal yola başvurabilir. Dolayısıyla varlık yönetim şirketlerinin devraldığı alacakları için icra takibi yapabilirler. Ancak maaşa haciz işlemi konusunda ikili bir ayrıma giderek iki ayrı başlık altında soruyu cevaplayalım:

1. Varlık Yönetim Şirketi Emekli Maaşına Haciz Koyabilir Mi?

Emekli maaşına haciz konulamaz. İster banka olsun ister varlık yönetim şirketi olsun emekli maaşına haciz işlemi yapılamamaktadır. Bununla birlikte şayet kredi çekilirken emekli maaşına haciz konulmasına muvafakat verilmişse ya da varlık yönetim şirketi ile yaptığınız anlaşmada emekli maaşına haciz konulmasına müsaade etmişseniz, varlık yönetim şirketleri emekli maaşına haciz koyabilir.

2. Varlık Yönetim Şirketi Çalışan Bir Kişinin Maaşına Haciz Koyabilir Mi?

Varlık yönetim şirketleri, devraldığı alacakları için çalışan kişinin maaşının en fazla 1/4’üne kadar haciz koyabilir. Bunun dışında kalan kısma haciz işlemi uygulanabilmesi için borçlunun muvafakat etmesi gerekmektedir. Örneğin aylık 4000 TL gelir elde eden bir kimsenin bu gelirinin en fazla 1000 TL’si haczedilebilir.

Varlık Yönetim Şirketine Borcumu Ödemeli Miyim?

Varlık yönetim şirketlerinin sizden talep ettiği alacak, aslında bankaya olan borcunuzdur. Dolayısıyla banka alacağını tahsil etme umudu kalmadığı için alacağını, düşük bir bedelle satarak nakite çevirmiş oluyor. Varlık yönetim şirketi de bu alacağın yeni sahibi haline geliyor. Dolayısıyla varlık yönetim şirketine borcunuzu ödemek, bankaya olan borcunuzu ödemek anlamına geleceği için bu durumun pek çok yararı bulunuyor. Varlık yönetim şirketine borcunuzu ödemenin en önemli iki faydasını şöyle ifade edelim:

  • Varlık yönetim şirketinin başlatabileceği icra takibiyle uğraşmamış olacaksınız.
  • Varlık yönetim şirketine olan borcunuzu ödediğiniz için kredi notunuz yükselecek ve kredi siciliniz düzelmeye başlayacaktır. Böylece tekrar kredi almak istediğinizde olumsuz kredi sicili ile karşılaşmayacaksınız.

Varlık Yönetim Şirketine Borcunuzu Öderken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Aslında bu soruyu şöyle sorabiliriz: Varlık yönetim şirketi ile pazarlık edebilir miyiz?

Varlık yönetim şirketi aslında tahsili riskli yani batmış bir alacağı tahsil etmek istemektedir. Bu nedenle varlık yönetim şirketleri bu alacağı tahsil etmek için her türlü kolaylığı sağlamaya çalışmaktadır. Bu manada alacaktan indirim, faizi silme, takip masraflarını almama, borcu taksitlendirme sağlanan kolaylıklardan bazılarıdır. Varlık yönetim şirketine olan borcunuzu ödemeye karar verirseniz bu kolaylıklardan yararlanmayı ve pazarlık etmeyi unutmayın.

Varlık Yönetim Şirketlerinin Tabi Olduğu Mevzuat

Varlık yönetim şirketleri BDDK’nın kontrolünde faaliyet göstermektedir. Bu nedenle piyasada kafalarına göre hareket etme şansları bulunmamaktadır.

Varlık yönetim şirketleri mevzuatı hakkında “Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster

Bir cevap yazın