Vergi Borcumu Ödemezsem Hapis Cezası Yatar Mıyım?

Vergi borcu ödenmezse hapis cezası var mı sorusu aslında herkesi ilgilendiren bir konudur. Çünkü herkes doğrudan ya da dolaylı olarak vergi mükellefiyetidir. Ancak bu soru daha çok ticaretle uğraşan kişileri ilgilendirmektedir. Zira vergi beyannamesi verme yükümlülüğü olan esnaf ya da tacir, o yıla ait vergiyi ödememesi halinde bir çok yaptırımla karşılaşmaktadır. İşte vergi mükellefi olanların merak ettiği sorulardan biri de vergi borcunun ödenmemesi halinde hapis cezası verilip verilmediğidir.

Bu yazımızda vergi borcu ödenmezse ne olur sorusuna cevap vermeye çalışacağız.

Vergi Borcu Ödenmezse Hapis Cezası Alır Mıyım?

Vergi borcu, kamusal niteliği olan bir borçtur. Çünkü devlet, toplanan vergilerle kamu hizmeti için gerekli olan finansmanı elde etmektedir. Bu nedenle vergiler bir toplumun ortak yararı için toplanmaktadır. Ancak vergi kamusal niteliği olsa da nihayetinde bir borç özelliği taşımaktadır. Bu nedenle borç ilişkilerine uygulanacak kanun ve diğer mevzuat hükümleri burada da geçerlidir. Bu bağlamda öncelikle 1982 tarihli Anayasa’nın 38’inci maddesinin onuncu fıkrasına bakmamız gerekiyor.

1982 tarihli Anayasamızın 10. fıkrasında “idare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucu doğuran bir müeyyide uygulayamaz.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Verginin tahsili idarenin yetkisinde olan bir işlemdir. Dolayısıyla verginin tahsili konusunda gerekli tedbirleri alacak olan da idaredir. İdare, Vergi Usul Kanunu’nda kendisine verilen yetki çerçevesinde gerekli tedbirleri alacaktır. Ancak hapis cezasının kişi özgürlüğünü sınırlayan en ağır yaptırım olduğu dikkate alındığında Anayasanın 38/10 maddesine göre idarenin böyle bir tedbir öngörmesi mümkün değildir. Diğer taraftan gerek Vergi Usul Kanunu’nda gerekse diğer yasal düzenlemeler incelendiğinde vergi borcu ödemeyen kişilere hapis cezası verileceğine dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu şekilde bir düzenleme olsa dahi bu Anayasa’ya aykırı olacaktır. 

Yukarıda genel hatlarıyla açıklamaya çalıştığımız üzere özetle şunu ifade edebiliriz: Vergi borcu olan kişi vergi borcundan dolayı hapis cezası yatırılamaz. Yani vergi borcu ödenmezse hapis cezası verilmez.

Vergi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Vergi borcu ödenmemesi halinde Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre işlem yapılması gerekmektedir. Daha açık anlatırsak vergilendirme aşamalarında geçtikten sonra kesinleşen verginin öngörülen süre içinde ödenmesi gerekir. Eğer vergi borcu zamanında ödenmezse işleyecek faizi ile birlikte mükelleften tahsili yoluna gidilecektir. Ödenmeyen vergi borcunun tahsili için uygulanacak yol ise icra takibidir. Burada vergi idaresi 6183 sayılı Kanuna göre icra işlemi yapacak ve para veya satımı mümkün eşyaya haciz işlemi uygulayacaktır. Haczedilen eşyalar satılarak vergi alacağı tahsil edilecektir. 

Bahsedilen bu işlem dışında ayrıca vergi idaresi gerek görmesi halinde doğrudan tedbir amaçlı bankalardaki hesaplara bloke koyabilecektir. Konulan blokenin kaldırılması için vergi borcunu ödemek gerekmektedir.

Bu yazı, hukuk uzmanı Dr. Sabahettin Gülgün tarafından sitemiz için hazırlanmış olup izinsiz olarak herhangi bir mecrada kullanılamaz.

“Görüş, öneri, talep ve sorularınızı aşağıdaki yorum bölümüne yazın. Uzmanlarımız en kısa süre içinde cevaplasın.”

İlginizi Çekebilir: Vergi borcu olan kişi yurtdışına çıkabilir mi sorusunun cevabını merak ediyorsanız bağlantıya tıklayarak sorunun cevabını öğrenebilirsiniz. 

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster